ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רפאל כהן נגד המכללה הארצית להכשרה מקצועית סחנין :

בפני כבוד הנשיא אברהם אברהם

המערער

רפאל כהן
ע"י ב"כ עוה"ד רוני מועלם

נגד

המשיבה
המכללה הארצית להכשרה מקצועית סחנין
ע"י ב"כ עוה"ד עדי ערמן

פסק דין

1. לפניי ערעור על החלטת רשמת בית המשפט המחוזי, כבוד השופטת עינב גולומב, לפיה לבית משפט זה אין סמכות מקומית לדון בתביעה אותה הגיש המערער, ולכן יש להעבירה לבית המשפט המחוזי בחיפה, הוא בית המשפט המוסמך מבחינת המקום.
2. המערער, ששימש כעו"ד במקצועו בזמנים הרלוונטיים, הגיש תביעה כספית כנגד המשיבה לתשלום שכ"ט ראוי בסך 2,500,001 ₪, המגיע לו לטענתו בגין שירותים שסיפק לה מול רשויות המס.
3. המשיבה הגישה בקשה לסילוק התביעה על הסף מחמת חוסר סמכות מקומית, כיוון שלא מתקיימת אף אחת מהחלופות שבתקנה 3 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד- 1984 (להלן: "התקנות") , ולחלופין להעבירה לבית המשפט המוסמך מבחינת המקום.
4. ביום 12.2.20 קיבלה כבוד הרשמת את הבקשה, והורתה על העברת התביעה לבית המשפט המחוזי בחיפה. החלטתה נשענת על כך שמקום עסקם של המערער והמשיבה הוא במחוז חיפה, וההתקשרות ביניהם נוצרה במחוז חיפה. כבוד הרשמת דחתה את טענת המערער לקיומה של החלופה הקבועה בתקנה 3(א)(4) (מקום מסירת הנכס) תוך שדחתה את הפרשנות שהציע המערער, לפיה המונח "נכס" בתקנה ככולל גם שירות. הרשמת הנכבדה קבעה, כי חלופה זו מכוונת לתביעות שעניינן השבה בעין של נכסים, ולא מתן שירות.
בנוסף דחתה כבוד הרשמת את טענת המערער לקיומה של החלופה הקבועה בתקנה 3(א)(3) (מקום קיום ההתחייבות), כשהיא קובעת כי אין כל טענה לפיה המקום שנועד לקיים את החיוב הכספי עבור שירותיו של המערער, הוא מחוז צפון. טענה זו כלל לא נכללה בכתב התביעה. לבסוף ציינה כבוד הרשמת, כי העובדה שהמערער קיים פגישות ברחבי הארץ אגב טיפול בעניינה של המשיבה, ובכלל זה בנצרת, אינה מקימה סמכות מקומית לכל בתי המשפט במדינה.
5. על החלטה זו מבקש המערער להשיג. הוא שב על כלל הטענות ששטח לפני כבוד הרשמת. מנגד סומכת המשיבה על החלטת כבוד הרשמת, ומבקשת לדחות את הערעור.
6. לאחר ששקלתי בטענות הצדדים, לא מצאתי כל ממש בערעור. כלל הטעמים שהטעימה הרשמת הנכבדה מקובלים עליי, ואין לי כי אם לאמצם כולם.
בקצירת האומר אעיר הערות אחדות. המגמה לקיומה של גמישות בכללי הסמכות המקומית שטוען לה המערער אין משמעה כי כללים אלה אינם קיימים עוד. הכללים עומדים על תילם כל עוד לא בוטלו, ולכלל היותר יש לנהוג בהם גמישות. אגב כך אציין, כי לפחות אחד מן הטעמים להגמשה מקורו בגודלה של המדינה, ומכאן חולשתה של הטענה בדבר אי נוחות שבניהול ההליך "שלא במקומו". הדברים מקבלים משנה תוקף בענייננו, כאשר המחלוקת היא בין בתי המשפט המחוזיים בנצרת ובחיפה, שתי ערים שהמרחק ביניהן אינו בעל משמעות, ובוודאי אין בו כדי לעשות את ההתדיינות באחת לנוח ובאחר – כזה שאינו נוח; לא כל שכן נכונים הדברים כאשר מדובר בתביעה לתשלום מיליוני ₪ , שאז מצופה מן התובע כי יעשה את המאמץ הנדרש בכדי לנסוע כחצי שעה על מנת להתדיין במחוז חיפה.
לגופן של טענות אודות ק יומה של סמכות מקומית לבית משפט זה, מקובלות עליי, כאמור, קביעותיה של כבוד הרשמת. בקצרה רבה, ובלא לגרוע מן ההטעמה המלאה שניתנה על ידי הרשמת הנכבדה אומר, כי מקום עיסקה של המשיבה הוא במחוז חיפה, שם גם נכרתה ההתקשרות בין הצדדים; ושכר טרחת עורך דין אינו "נכס" כפי שמבקש המערער לשכנע, ולכן לא חלה החלופה אודות מקום מסירת הנכס.
7. סיכומם של דברים, הערעור נדחה. המערער יישלם למשיבה הוצאות הערעור שלפניי בסך 2,000 ₪.
ניתן היום, י' סיוון תש"פ, 02 יוני 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: רפאל כהן
נתבע: המכללה הארצית להכשרה מקצועית סחנין
שופט :
עורכי דין: