ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין צח בכר נגד משה שיטרית :


בפני כבוד ה שופט תומר אורינוב

מבקשים

צח בכר

נגד

בית המשפט שמע בקשב רב את הצדדים ואת העדים מטעמם. הדיון ארך כמעט 40 דקות ומתועד בפרוטוקול בן 4 עמודים. מטעמו של התובע העידו התובע ואדריכלית שהוא שכר את שירותיה וכן הוצגו תכניות ותמונות מתוך מחשב נייד של התובע ואלה אף הוצגו לנתבע בדיון . מטעמו של הנתבע העיד הנתבע בלבד . לנתבע ניתנה אפשרות לחקור חקירה נגדית את העדה מטעם התובע והוא עשה כן. בתום שמיעת הראיות שיקף בית המשפט לצדדים את ה תמונה הראייתית המתגבשת, המצביעה על כשלים בעבוד ה שביצע הנתבע לתובע , אך באותה נשימה גם שיקף בית המשפט חולשות מסוימות בגרסת התביעה, בעיקר בשאלת הנזק. על סמך שקלול הנתונים הציע בית המשפט לצדדים הצעת פשרה. תחילה הציע בית המשפט לצדדים הצעת פשרה, לפי ה ישלם הנתבע לתובע סך של 3,000 ₪ , אולם לאחר שהתובע הציג לבית המשפט את עלות הוצאותיו בהליך, לרבות התשלום שהוא נדרש לשלם לאדריכלית שהובאה לעדות, שיפר בית המשפט את ההצעה והעמידה על סך של 4,000. הצעה זו שיקפה כאמור את התמונה הראייתית שהתגבשה לחובת הנתבע ואת חולשות גרסת התביעה. בית המשפט לא איים על הנתבע, אלא הסביר לו את היתרונות הגלומים בהצעת הפשרה ובכלל זה את העובדה שלא ייכתב פסק דין הקובע כשלים בעבודות הנתבע, דבר שיכול להזיק לו מקצועית בעתיד, ותחת זאת ייכתב שהצעת הפשרה היא לפנים משורת הדין ומבלי להודות באיזו מטענות הרשלנות המקצועית הנטענות (כפי שאף נכתב בפועל בפסק הדין המאשר את הסכמת הצדדים) . עוד הסביר בית המשפט לנתבע, כי בשים לב לתמונה הראייתית המצביעה על כשלים בעבודתו, לא מן הנמנע שבפסק דין, שיינתן לאחר שמיעת סיכומים וניתוח משפטי מעמיק של הטענות, הוא עשוי להיות מחויב בתשלום סכום גבוה יותר. לאחר שהצדדים שמעו את דברי בית המשפט, הם שקלו את ההצעה והסכימו לה בצורה חופשית ומודעת. בית המשפט אף כתב בפסק הדין כי הסכמת הנתבע להצעת הפשרה אינה מבטאת הודאה כלשהי מצדו בטענות הרשלנות המקצועית שהופנו כלפיו. בית המשפט צריך לנהל דיונים ביעילות ועל כן הוא מוסמך להציע הצעות פשרה בתום שמיעת הראיות, כאשר מתגבשת לפניו תמונה ראייתית בנוגע למחלוקת העובדתית והמשפטית שהתגלעה בין הצדדים, ובכך לחסוך זמן שיפוטי הכרוך בכתיבת פסק דין. הצעת הפשרה בתיק זה ניתנה תוך שילוב של טעמי יעילות וטעמי הגינות כלפי הנתבע, שלא ייקבעו קביעות רשלנות מקצועית בפסק דין שיינתן נגדו, דבר שעלו להזיק לו מקצועית בעתיד. לפיכך, אין בסיס לטענת האיומים שהועלתה על ידי הנתבע והוא הסכים להצעת הפשרה בצורה מודעת ומושכלת.

החלטה

לפני בקשת הנתבע לבטל את פסק הדין שניתן, בהסכמת הצדדים, ביום 05/03/20.

עסקינן בתביעה קטנה שהוגשה על ידי התובע נגד הנתבע לתשלום פיצויים בסך של כ – 15,0 00 בגין נזקים, שנגרמו לתובע כתוצאה מעבודת מדידות רשלנית שביצע הנתבע, שהינו מודד מוסמך, עבור התובע.

לאחר שהוגש כתב הגנה נקבע דיון לשמיעת ראיות.

ביום 05/03/20 נשמעו ראיות מטעם הצדדים. מטעמו של התובע העידו התובע עצמו והאדריכלית שהוא שכר להכנת תכניות לבניית ביתו. מטעמו של הנתבע העיד הנתבע עצמו. כן הוגשו מוצגים שונים. בסיום שמיעת הראיות שוחח בית המשפט עם הצדדים, שיקף להם את המצב הראייתי שהתגבש, עמד על הסיכויים והסיכונים של כל צד והציע הצעת פשרה. הצדדים שקלו את ההצעה והסכימו לה. בהתאם, ניתן פסק דין המתקף את הסכמת הצדדים.

בבקשתו לביטול פסק הדין העלה הנבעת טענות מסוגים שונים, ובכלל זה טען כי לא התרשל בעבודתו, כי בזמן הדיון הוא היה חולה והתאושש מניתוח, כי מותב זה נבהל מצעקות התובע, וכי מותב זה איים עליו שאם לא יסכים להצעה מצבו יורע ובשל מחלתו הוא נבהל ופעל ללא שיקול דעת בכך שהסכים להצעת הפשרה.
התובע עתר לדחות את הבקשה לביטול פסק דין, בציינו כי הצעת הפשרה ניתנה לאחר דיון ופרישת הראיות המעידות על עבודתו הרשלנית של הנתבע , וכי תמוה שהבקשה הוגשה רק ביום 30/03/20.

לאחר שעיינתי בבקשה, בתגובה ובפרוטוקול הדיון, לא מצאתי ממש באיזו מטענות הנתבע.

טענת הנתבע, לפיה בזמן הדיון הוא היה חולה והתאושש מניתוח, נעדרת כל בסיס ראייתי.

ראשית, הנתבע לא טען במהלך הדיון, שמתועד בפרוטוקול בן 4 עמודים, דבר וחצי דבר על כך שהוא חולה או מתאושש אחרי ניתוח. לו היה הנתבע טוען טענה זו, הדיון היה מופסק ונדחה למועד אחר.

שנית, הנתבע לא צירף לבקשתו הנוכחית מסמך רפואי כלשהו לתמיכה בטענתו אודות מצבו הרפואי או כי עבר ניתוח כלשהו .

שלישית, עיון בפרוטוקול הדיון דווקא מלמד כי הנתבע היה עירני ומודע למתרחש במהלך הדיון. הראיה שהנתבע אף חקר חקירה נגדית את העדה מטעם התובע והציג לבית המשפט את טיעוניו.

גם הטענה, לפיה בית המשפט איים על הנתבע שאם לא יסכים להצעת הפשרה מצבו יורע, דינה להידחות.

בית המשפט שמע בקשב רב את הצדדים ואת העדים מטעמם. הדיון ארך כמעט 40 דקות ומתועד בפרוטוקול בן 4 עמודים. מטעמו של התובע העידו התובע ואדריכלית שהוא שכר את שירותיה וכן הוצגו תכניות ותמונות מתוך מחשב נייד של התובע ואלה אף הוצגו לנתבע בדיון . מטעמו של הנתבע העיד הנתבע בלבד . לנתבע ניתנה אפשרות לחקור חקירה נגדית את העדה מטעם התובע והוא עשה כן. בתום שמיעת הראיות שיקף בית המשפט לצדדים את ה תמונה הראייתית המתגבשת, המצביעה על כשלים בעבוד ה שביצע הנתבע לתובע , אך באותה נשימה גם שיקף בית המשפט חולשות מסוימות בגרסת התביעה, בעיקר בשאלת הנזק. על סמך שקלול הנתונים הציע בית המשפט לצדדים הצעת פשרה. תחילה הציע בית המשפט לצדדים הצעת פשרה, לפי ה ישלם הנתבע לתובע סך של 3,000 ₪ , אולם לאחר שהתובע הציג לבית המשפט את עלות הוצאותיו בהליך, לרבות התשלום שהוא נדרש לשלם לאדריכלית שהובאה לעדות, שיפר בית המשפט את ההצעה והעמידה על סך של 4,000. הצעה זו שיקפה כאמור את התמונה הראייתית שהתגבשה לחובת הנתבע ואת חולשות גרסת התביעה. בית המשפט לא איים על הנתבע, אלא הסביר לו את היתרונות הגלומים בהצעת הפשרה ובכלל זה את העובדה שלא ייכתב פסק דין הקובע כשלים בעבודות הנתבע, דבר שיכול להזיק לו מקצועית בעתיד, ותחת זאת ייכתב שהצעת הפשרה היא לפנים משורת הדין ומבלי להודות באיזו מטענות הרשלנות המקצועית הנטענות (כפי שאף נכתב בפועל בפסק הדין המאשר את הסכמת הצדדים) . עוד הסביר בית המשפט לנתבע, כי בשים לב לתמונה הראייתית המצביעה על כשלים בעבודתו, לא מן הנמנע שבפסק דין, שיינתן לאחר שמיעת סיכומים וניתוח משפטי מעמיק של הטענות, הוא עשוי להיות מחויב בתשלום סכום גבוה יותר. לאחר שהצדדים שמעו את דברי בית המשפט, הם שקלו את ההצעה והסכימו לה בצורה חופשית ומודעת. בית המשפט אף כתב בפסק הדין כי הסכמת הנתבע להצעת הפשרה אינה מבטאת הודאה כלשהי מצדו בטענות הרשלנות המקצועית שהופנו כלפיו. בית המשפט צריך לנהל דיונים ביעילות ועל כן הוא מוסמך להציע הצעות פשרה בתום שמיעת הראיות, כאשר מתגבשת לפניו תמונה ראייתית בנוגע למחלוקת העובדתית והמשפטית שהתגלעה בין הצדדים, ובכך לחסוך זמן שיפוטי הכרוך בכתיבת פסק דין. הצעת הפשרה בתיק זה ניתנה תוך שילוב של טעמי יעילות וטעמי הגינות כלפי הנתבע, שלא ייקבעו קביעות רשלנות מקצועית בפסק דין שיינתן נגדו, דבר שעלו להזיק לו מקצועית בעתיד. לפיכך, אין בסיס לטענת האיומים שהועלתה על ידי הנתבע והוא הסכים להצעת הפשרה בצורה מודעת ומושכלת.

בשולי הדברים, תמוהה העובדה שהבקשה הוגשה רק ביום 30/03/20 (ונסרקה רק בשלהי חודש אפריל), כאשר הדיון התקיים ביום 05/03/20. יש להניח שיום או יומיים לאחר הדין הנתבע התאושש מהבהלה שאחזה בו, לטענתו, בזמן הדיון, והוא הבין את משמעות פסק הדין. על כן, לא ברור מדוע המתין עם הבקשה עד ליום 30/03/20. התנהלות זו מצביעה, אף היא, על חולשות טענות הנתבע.

משהסכימו הצדדים להצעת הפשרה וביקשו לתת לה תוקסק דין, משלא מצאתי בסיס לאיזו מהטענות שהעלה הנתבע בבקשתו לביטול פסק הדין , ומשניתן לנתבע יומו בבית המשפט והוא פרש את ראיותיו בדין שהתקיים, יש לכבד את הסכמת הצדדים ולהשאיר על כנו את פסק הדין שניתן.

לאור כל האמור לעיל, אני דוחה את בקשת הנתבע לביטול פסק הדין שניתן בהסכמת הצדדים ביום 05/03/20.

אך בשל המצב הבריאותי והכללי השורר בארץ, לא אעשה צו להוצאות בגין בקשה זו.

ניתנה היום, ד' אייר תש"פ, 28 אפריל 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: צח בכר
נתבע: משה שיטרית
שופט :
עורכי דין: