ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בוטיק יעקב בע"מ נגד אנקום גרופ בע"מ :

לפני כבוד השופט אריאל צימרמן

המבקשת:
בוטיק יעקב בע"מ

נגד

המשיבים:

  1. אנקום גרופ בע"מ
  2. בנק דיסקונט לישראל בע"מ

החלטה

משהוגשה תגובה לתשובה הובאה הבקשה לסעד זמני במעמד הצדדים לעיוני.

ראשית, לו נדרשנו להכרעה מהירה בבקשה, כמקובל בענייני סעדים זמניים: עת מסרה המשיבה תשובתה, הורתה השופטת התורנית, כבוד השופטת מור-אל, כי הצדדים יודיעו אם ניתן בנסיבות להכריע על יסוד הבקשה. המשיבה השיבה בחיוב, המבקשת מסרה היום עמדה שזו מהותה: אם ייאות בית המשפט לקבל את בקשתה לסעד זמני על יסוד הכתובים, מה טוב, אך אם לא יסבור שיש מקום לקבל את הבקשה על יסוד הכתובים, או אז יתבקש לקיים דיון לצורך חקירת המצהיר. גישה זו אין לה מקום. זכותו המלאה של בעל דין, ככל שהוא גורס שהכרעה בבקשה לסעדים זמניים מחייבת דיון לצורך ליבון הטענות או חקירת המצהירים, לעמוד על זכותו זו, אך עמדה זו אינה אמורה להיות מותנית בתנאים. יתרה מכך, כאשר המבקשת עומדת על ייחודיותם של ימים אלה, כמו גם הבהילות בהכרעה (שפחתה לדידה משעה שבידה צו ארעי), ניתן היה לסבור כי ייחסכו חקירות הנסבות על עסקת היסוד, שעה שבערבות אוטונומית ובשאלות עקרוניות המדובר. אולם אם חפצה המבקשת בדיון – כך ייעשה, שכן זו זכותה המלאה, והדבר ודאי לא ייזקף לחובתה. מובן שאין בהחלטה על קיום הדיון כדי לחוות כל דעה לגוף המחלוקת טרם שנתקיים הדיון האמור והצדדים השלימו טענותיהם.

עם זאת, דומה שלפנינו מקרה מובהק שבו הכרעה בבקשה, לכאן או לכאן, תהווה אך זרז להתדרדרות המצב ולגרימת נזק חריף לצדדים שניהם. הגשת התביעה רק לאחר הגשת הבקשה לסעד הזמני דומה כי מדגימה היטב שאילולא מימוש הערבות, לא הייתה התביעה באה לעולם דווקא עתה, כאשר את משאביהם אמורים הצדדים להשקיע באפיקים אחרים. והנה אל מול מימוש ערבות אחת, 150,000 ₪ סכומה, מוצאת עצמה המשיבה בקרב משפטי, על גורל הערבות תחילה ובסד זמנים הדוק, ועל גורל ההתקשרות החוזית והמחלוקות הכספיות בנות-הפתרון – בהמשך. מן העבר האחר, ברור שהחלטתה של המבקשת לנקוט, כפי זכותה המלאה בדין כמובן, הליך משפטי על מנת לנסות ולשכנע שהמקרה שלפנינו מחדיר עצמו לאחד החרכים הצרים במיוחד שבפסיקה בעניין מימוש ערבות בנקאית אוטונומית, משמעותה כי אסרה מלחמה על המשיבה, באופן שיקשה על כל שיתוף פעולה עתידי.

מצב זה, שבו כל הכרעה משפטית היא רק יריית הפתיחה במאבק רחב ההיקף בהרבה שנזקו-בכח סביר שעולה על תועלתו, קורא לבחינה זהירה ומושכלת של האפשרות לגדיעת המחלוקת בעודה באבה. בפרט כך שעה שמסביב יהום הסער. כפי שהדגיש בית המשפט המחוזי הנכבד (כבוד השופטת י' שבח), בהחלטתו בדבר מתן הצו במעמד צד אחד תחילה בהליך הנסב אף הוא על ענייני ערבות, הרי שבמצב זה "יש לתת את הדעת גם למצב החירום השורר במשק, ולאור מגפת הקורונה, ולצורך לפעול במתינות ותוך שמירה על מצב קיים" (הפ"ב 44273-03-20, מיום 23.3.2020). קריאה זו, יודגש, נכונה לצדדים שניהם גם בענייננו. משכירים ושוכרים, כולם מצאו עצמם לפתע במצב חריג ובעייתי, וגישה מתונה, זהירה ומתחשבת עדיפה על היקלעות לקרב.

הצדדים, כך נלמד מהודעותיהם, היו במגעים. גם אם לא הבשילו מגעיהם עד כדי ייתור המחלוקת עד הנה, דומה כי עדיין בידי הצדדים להשכיל ולהגיע להסכמות. זאת דווקא מתוך אחדות אינטרסים בכל הנוגע למושכר והצורך שלא לדרדר את החברות למאבק משפטי. הדברים ודאי ברורים למנהלי הצדדים, ובמיוחד עתה. האחריות שעל כתפיהם אינה מאפשרת את המשך ההתכתשות המשפטית לעת הזו .

נוכח האמור: חזקה על הצדדים כי יעדיפו למצות המגעים תחילה. עם זאת מובן שבית המשפט לעולם לא יכפה על צדדים לבוא בדברים. בידי כל צד להודיע כמובן בכל עת ואף אם נתקיימו מגעים ומוצו – כי יבקש הכרעה; שאז נכנס דיון בהקדם. יודיעו הצדדים במשותף עד יום 30.4.2020 אם צלחה דרכם, בין אם להשגת פתרון כולל, ובין אם פתרון נקודתי ולו זמני לסוגיית הערבות הבנקאית (זו שמומשה וזו שלא מומשה), שיחסוך מהם את ההקלעות למחלוקת לעת הזו.

המזכירות תודיע לצדדים, ב"כ הצדדים יעדכנו. תזכורת פנימית ליום 1.5.2020.

ניתנה היום, כ"ח ניסן תש"פ, 22 אפריל 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: בוטיק יעקב בע"מ
נתבע: אנקום גרופ בע"מ
שופט :
עורכי דין: