ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין משטרת ישראל/ תנועה נגד דין דנה :

בפני השופט אבישי קאופמן

מבקשת

משטרת ישראל/ תנועה/ את"ן

נגד

משיב

דין דנה

החלטה

בפניי בקשה לעיון מחדש בתנאי שחרורו של המשיב לאחר שהפר, לפי הנטען, את התנאי של מעצר בית חלקי ולא נמצא בביתו בשעה ששוטרים ערכו בו ביקור.

בין הצדדים מחלוקת על שאלת ההפרה, ולאחר שעיינתי בחומר ושמעתי את המשיב ואשתו, אני סבור כי אכן הייתה הפרה ואינני מקבל גרסת המשיב כי שהה בחצר הפרטית הצמודה לבית "ולא שמע" את קריאות השוטרים.

כך, אשת המשיב המפקחת, טוענת כי לא ניתן לשמוע את הקריאה מתוך הבית, ואולם השוטר אייל לוי מציי ן במפורש כי ביצע סריקה בחצר הבית הקדמית והאחורית וקרא בשמו של המשיב. אף גרסתה של אשת המשיב בפניי וגרסתה בחקירה במשטרה סותרות את הדברים שאמרה לשוטרים במקום כי אינה יודעת איפה הוא "ואינה יודעת מה לעשות איתו".

אף התרשמותי מהמשיב בדיון היום לא הייתה חיובית בלשון המעטה, לרבות מהסברו כי לא היה מחוייב להשיב לשוטר שקרא לו בכינויו ולא בשמו הרשמי(!).

עם את, אין מחלוקת כי זמן קצר לאחר הביקור בביתו, דקות אחדות לכל היותר, יצר המשיב קשר טלפוני עם תחנת המשטרה והודיע כי רק יצא לחצר, ולכאורה יכולים היו השוטרים שבוודאי היו עדיין באזור לשוב ולבקר בדירה לאימות הטענה.

המבקשת עותרת למעצרו של המשיב, ולכל הפחות למעצר בפיקוח אלקטרוני. לא מצאתי מקום לקבל עמדה זו. המדובר בהפרה שלפני תשעה ימים. לו סברה המבקשת כי יש מקום למעצר, ומעצר בפיקוח אלקטרוני הוא מעצר לכל דבר, גם אם תנאיו נוחים יותר, היה מקום להביאו בפני שופט כבר למחרת היום ולא להגיש בקשה מסוג זה.

מכל מקום, ידועה ההלכה כי הפרת תנאים אינה מביאה באופן אוטומטי למעצר המשיב ויש לבחון בכל מקרה הן את טיב ההפרה והן את נסיבותיו הכלליות של המקרה.

כך במקרה זה, יש להביא בחשבון לטובת המשיב מעבר לעובדה שכאמור התקשר לתחנה באופן מיידי, גם את העובדה כי מדובר ששוחרר תוך הותרת "חלון" נרחב למשך מרבית שעות היום, כך שבוודאי שאין לומר כי הוא מסוכן לציבור באופן המצדיק מעצר ממשי. מסוכנותו של המשיב נובעת מנהיגה, ולא מיוחסת לו במקרה זה הפרה של איסור הנהיגה. עוד יש להביא בחשבון כי מדובר במי ששוחרר בתנאים מגבילים לפני מספר חודשים, משפטו קבוע לעוד כחודשיים ויש לקוות כי ניתן יהיה לערכו לאור מצב החירום השורר כיום.

לצד הדברים שלעיל, אין להקל ראש בהפרת תנאי השחרור והאמון שנתן בית המשפט במשיב, אמון שהופר על ידו, וחמור מכך – אין זו הפעם הראשונה שהמשיב מפר את תנאי השחרור כאשר הפרה קודמת התרחשה בחודש ינואר. בעקבות אותה הפרה קודמת החמיר בית המשפט את התנאים המגבילים, ולאחר ששקלתי את טענות הצדדים וחזרתי ועיינתי בחומר שהוגש, מצאתי לנכון להורות על כך פעם נוספת, כפי שיפורט בהמשך.

באשר לחילוט הערבויות, הרי לפנים משורת הדין החלטתי להמנע מכך בשלב זה, וזאת מכמה סיבות. ראשית ראיתי לנכון להביא בחשבון את מצבה הכלכלי הקשה של המשפחה, כפי שבא לידי ביטוי גם בהחלטות קודמות והקושי לגייס את הפיקדון – שאינו גבוה – עליו הורה כבוד השופט קרזבום בהחלטה קודת . מצב כלכלי קשה זה בוודאי שלא הוקל בימים אלה של מצב חירום עקב מגיפת הקורונה. שנית, האדם הנוסף שחתם ערבות, לא זומן לדיון ולא צוין כמשיב בבקשה, ולגביו בוודאי שאין מקום להורות על חילוט ערבות בשלב זה. לפיכך, הערבות הרלוונטית היא הערבות העצמית וערבותה של אשת המשיב. בהקשר זה כבר צוין מצבה הכלכלי הקשה של המשפחה, אולם יש להביא בחשבון גם את העובדה שבידי המבקשת האפשרות להגיש כתב אישום כנגד המשיב בגין הפרת התנאים, ובמסגרת הדיון בהליך זה ניתן יהיה להשית עליו קנס הולם, ומובן כי קנס שיושת עליו יבוא באופן טבעי גם מכיסה של אשתו, שהיא העברה הרלוונטית בשלב זה.

אשר על כן ראיתי לנכון להורות כדלקמן:

הבקשה מתקבל באופן חלקי כך שתנאי השחרור יוחמרו והמשיב ישהה במעצר בית מלא בשלב זה בפיקוחה של אשתו, וזאת החל ממחר 23.4. בעת שהותו במעצר בית יוכל המשיב לצאת לחצר הבית הפרטית בשעות האור בלבד, תוך שהוא נמצא בקשר אשתו גם בזמן זה למניעת מצב כפי שהתרחש לטענתו.

המשיב יהיה רשאי להגיש בקשה להקלה בחלוף 30 יום, כאשר מובן כי הפרה חוזרת מצדו תביא לדחיית הבקשה ועלולה להביא למעצר ממשי.

המשיב יהיה רשאי לצאת את ביתו לצרכי התאווררות בלבד בין השעות 9 עד 11 בבוקר ו – 16 עד 17 בערב, ובלבד שלא יצא מתחום העיר טירת כרמל.

המשיב יפקיד פיקדון נוסף על סך 1,000 ₪, וזאת לא יאוחר מיום 30.4, וכן ידאג עד אותו מועד, להעמדת ערבות צד ג' נוסף, שאינו מבין הערבים שכבר הפקידו ערבות בתיק, על סכום של 10,000 ₪, להבטחת תנאי שחרור.

ככל שלא ימלא המשיב אחר תנאים אלה של הפקדת פיקדון וערבות נוספת, רשאית המבקשת לדרוש דיון חוזר בתנאי השחרור.

ככל שיפר המשיב את התנאים, ייעצר ויובא בפני שופט והדבר עלול להביא כאמור למעצר ממשי.

המזכירות תמציא את ההחלטה לב"כ הצדדים.

ב"כ המשיב ימסרו למשיב החלטתי ויבהיר לו משמעותה. ככל שלא יעלה בידי הסנגור לעשות כן, יגיש הודעה לתיק בית המשפט בתוך 24 שעות. החומר שהגיש ב"כ המשיב בדיון הועבר למזכירות וניתן להשיבו לידיו.

ניתנה היום, כ"ח ניסן תש"פ, 22 אפריל 2020.


מעורבים
תובע: משטרת ישראל/ תנועה
נתבע: דין דנה
שופט :
עורכי דין: