ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין חן יצחקי נגד אייל הנקין :

בפני כבוד ה שופט אמיר ויצנבליט

התובע

חן יצחקי

נגד

הנתבעים

  1. אייל הנקין
  2. עפר הנקין

החלטה

1. לפני בקשה להעברת התביעה לבית המשפט המחוזי בשל ה ליך תלוי ועומד, ולחלופין להעברתה לבית משפט שלום בטענה שהתביעה אינה מתאי מה לבירור בבית המשפט לתביעות קטנות.

2. התביעה הקטנה שלפני, שסכומה 12,559 ש"ח, היא להחזר הוצאות הקשורות לבניית פרויקט נדל"ן . לפי הנטען בתביעה, בעלי הדין היו חלק מקבוצת בעלי קרקע שבנתה במשותף בתים בהרצליה, ותשלומים שונים נעשו באמצעות קופה משותפת. לפי הנטען, בשנת 2015 הפסיקו הנתבעים לשלם לקופה המשותפת את חלקם, ומכאן החוב הנתבע. הנתבעים מכחישים את החוב.

3. הנתבעים טוענים שיש להעביר את התביעה לבית המשפט המחוזי בשל הליך תלוי ועומד, שהוא תביעה קודמת למתן חשבונות שהוגשה על-ידי הנתבע 1 ואמו המנוחה של הנתבע 2 נגד התובע ואחרים. אותה תביעה הוגשה תחילה לבית משפט השלום, הועברה לבית המשפט המחוזי (להבנתי, בשל העדר סמכות עניינית) ולאחר מכן הועברה לבוררות. הנתבעים טוענים כי "הבוררות לא נסתיימה וזאת משום שהתובע (ואחרים) לא הגישו לבורר את המסמכים שהבורר הורה להם להגיש" (סעיף 2.6 לבקשה מיום 23.2.2020) . התובע מתנגד לבקשה, וטוען כי ההליך שהועבר בשעתו לבוררות עסק בסעד למתן חשבונות, כי אותה בוררות הסתיימה לאחר שהחשבונות הועברו, ו כי מאז חודש מאי 2018 לא אירע בבוררות דבר. כן נטען שהבוררות הוגבלה בזמן, עד סוף שנת 2018. בהתאם להחלטתי מיום 8.3.2020 המציאו בעלי הדין מסמכים הנוגעים לבוררות.

לאחר עיון בחומרים שהוגשו, מצאתי שדין הבקשה להידחות. ההליך הנוסף שעליו מצביעים הנתבעים הוגש בחודש מאי 2017 על-ידי הנתבע 1 ואימו המנוחה של הנתבע 2 נגד התובע ואחרים. הסעד שהתבקש באותו הליך הוא מתן חשבונות (וכן צו מניעה מסוים שאינו לענייננו). אין חולק שאותו הליך הועבר לבוררות. מן המסמכים שהוצ גו בפניי עולה ש ביום 18.2.2018 התקיימה ישיבת בוררות. באותה ישיבה הו סכם והוחלט שהתובע בהליך דנא (יחד עם בעל דין נוסף בבוררות) ימציא לצד שכנגד דו"חות מפורטים לגבי הקופה המשותפת, וכי הצד שכנגד ימסור התייחסות לדו"חות שיועברו. כן הוסכם שהבוררות תסתיים עד יום 31.12.2018 (פרוטוקול ישיבת הבוררות צורף כנספח לתשובה מיום 12.3.2020). התובע בהליך דנא הגיש הודעת דוא"ל מאת הבורר מיום 16.2.2020, שבה כתב הבורר שישיבת הבוררות מיום 18.2.2018 הייתה הישיבה הראשונה והיחידה שהתקיימה, וכי "למיטב ידיעתי, מאז לא קרה דבר במסגרת הבוררות". הבורר הוסיף, כי "במצב דברים זה, נראה לי שניתן לומר כי הבוררות בפני באה למעשה לסיומה ואינה מתנהלת עוד", וכי הוא יודה להתייחסות הצדדים (הודעת הדוא"ל צורפה כנספח לתשובה מיום 12.3.2020). זאת לאחר הודעת דוא"ל קודמת מאת הבורר מיום 5.3.2019, כלומר כמעט שנה קודם לכן, שבה ביקש לקבל עדכון לגבי מצב הדברים (צור פה כנספח לתשובה מיום 6.4.2020). מכאן עולה שיש טעם בעמדת התובע שלפיה הבוררות אינה הליך שעודנו מתברר בין הצדדים.

הנתבעים צירפו להתייחסותם מיום 6.4.2020 מסמכים שונים הנוגעים לבוררות, אולם גם אלו אינם מלמדים שהבוררות עודנה מתקיימת. הנתבעים טוענים שהחשבונות שנמסרו במסגרת הבוררות אינם מספקים וכי הם הלינו על כך, אולם ההתייחסות שהוצגה לנושא זה נמסרה מטעמם בחודשים מאי ויוני 2018 (אלו צורפו כנספחים לתשובה מיום 6.4.2020) – היינו, לפני זמן לא מועט. הנתבעים טוענים: "...ובנקודה זו מצויה הבוררות: המתנה לתובע (וחבריו) שיגיש(ו) תשובותיו(הם) לתהיות הנתבעים" (סעיף 5.7 לתשובת הנתבעים מיום 6.4.2020), אולם מאז חלפו כמעט שנתיים, והנתבעים לא הראו שהם פעלו לקידום הבוררות. הנתבעים הוסיפו כי בדעתם להחזיר את הדיון בבוררות לבית המשפט המחוזי וכי בכוונתם לבקש זאת (סעיף 5.3 לתשובת הנתבעים מיום 6.4.2020) – אולם הם לא הציבו הסבר מדוע טרם פעלו בעניין עד כה, במשך הזמן הלא מועט שחלף מאז הפעולות האחרונות בבוררות כפי שהוצגו. ממכלול זה עולה שהנתבעים לא שכנעו שקיים הליך תלוי ועומד שבעטיו יש לעכב את הליך זה או להעבירו לדיון בפורום אחר.

4. הנתבעים טוענים כי התביעה אינה מתאימה לבירור בבית המשפט לתביעות קטנות. הנתבעים טוענים שהעניין הנדון בתביעה הוא נושא סבוך בדבר ההתחשבנות שבין בעלי הקרקע בקשר לפרויקט. כן טוענים הם לאופן שבו ניהל התובע את הקופה המשותפת. התובע חולק על כך שמדובר בעניין סבוך, ועומד על סכום התביעה שאינו גבוה ושמצדיק דיון בבית המשפט לתביעות קטנות. לאחר שעיינתי בכתבי הטענות, בשלב זה לא מצאתי שהמחלוקות הן סבוכות באופן שמצדיק את העברת התביעה מבית המשפט לתביעות קטנות. גם סכום התביעה שאינו גבוה תומך בכך.

5. על כן, הבקשה נדחית. ניתן יהיה לטעון להוצאות הבקשה בתום ההליך.

ניתנה היום, כ"ח ניסן תש"פ, 22 אפריל 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: חן יצחקי
נתבע: אייל הנקין
שופט :
עורכי דין: