ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין פ.ר.י נגד סולומון פישמן :

בפני כבוד ה שופטת רוני סלע

תובעת
פ.ר.י

נגד

נתבעים

  1. סולומון פישמן
  2. כלל חברה לביטוח בע"מ

החלטה

לפניי תביעה לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975 ("חוק הפלת"ד").
התובעת עתר ה בבקשה למינוי מומחה בתחום כירורגיית כף יד, נוכח פגיעותיה הנטענות בתאונה. הנתבעת מתנגדת לבקשה.
לאחר עיון בטענות הצדדים בכל הנוגע למינוי מומחה רפואי מטעם בית המשפט, הגעתי למסקנה כי דין הבקשה להתקבל, ואלו נימוקיי:

התאונה נושא הבקשה התרחשה ביום 25.7.2018 .
לענייננו, התובעת ציר פה לבקשת ה בין היתר את המסמכים הבאים:
דו"ח רפואי ממד"א ממועד התאונה בו נכתב כי התובעת היתה מעורבת בת"ד בקינמטיקה בינונית עם פתיחת כריות אויר. נמצאה מתהלכת במקום האירוע. כאובה מאוד ביד ימין, נראה באגודל מעט כיחלון, שינוי צורה ללא קטיעה וללא דימום נראה לעין;
מכתב שחרור מתאריך 26.7.2018 מבית החולים אסותא בו צוין כי האבחנה היא שבר סגור בשורש כף יד ימין. צוין כי התובעת עברה ת"ד ביום קבלתה למיון כנוסעת במושב הקדמי ליד הנהג, חגורה, פתיחת כריות אוויר וחבלה ביד ימין. מאז כאבים ונפיחות. בבדיקתה: יד ימין נפיחות, המטומה ועיוות סביב מסרק ראשון יד ימין. רגישות ניכרת במישוש, שמורה נוירובסקולרי. בצילום שבר במסרק 1 יד ימין. מתאשפזת לצורך שחזור וקיבוע שבר מסרק 1. בתאריך 25.7.18 עברה תחת הרדמה אזורית וסדציה ניתוח לשחזור וקיבוע שבר מסרק אצבע 1. טרם שחרורה הושמה יד ימין בסד גבס. הומלץ על הפעלה מיידית של האצבעות, מרפק וכתף, ביקורת, משככי כאבים וחופשת מחלה;
סיכום ביקור במחלקה לניתוחי כף יד ומרפק בבית החולים אסותא מיום 8.8.18, בו נכתב כי התובעת אושפזה במחלקה לאחר שנפגעה בכף יד ימין כנוסעת ברכב בתאונת דרכים. נחבלה מכרית האויר. אובחן שבר צואר מסרק 1 בתזוזה מלאה. נותחה בתאריך 25.7.18 בניתוח CRIF באמצעות שני KW. היום הוחלף סד גבס, ללא סימני זיהום. בצילום ביקורת עמדה תקינה של העצם והמשתלים. בתוכנית- המשך קיבוע בסד גבס לאגודל ל-4 שבועות נוספים, ביקורת להוצאות KW וצילום, תזדקק לריפוי בעיסוק לאחר הוצאת ה- KW;
סיכום ביקור במחלקה לניתוחי כף יד ומרפק בבית החולים אסותא מיום 3.9.18, בו נכתב כי התובעת 6 שבועות לאחר הניתוח. הוצאו KW. קיימת נפיחות באצבעות היד ונוקשות בכיפוף אצבעות. ללא סימני זיהום. בצילום ללא תזוזה בעמדת השבר, אוסטאופניה ניכרת. מומלץ ריפוי בעיסוק, הורדת נפיחות שיפור טווחי תנועה וחיזוקים;
התובעת הופנתה לריפוי בעיסוק על ידי רופא משפחה ביום 4.9.18, וביום 12.9.18 הופנתה לפיזיותרפיה;
סיכום ביקור במרפאת ריפוי בעיסוק בבית החולים אסותא מיום 2.10.18, בו נכתב כי קיימת הגבלה אקטיבית בסוף טווח התנועה של אצבע 2. יש שוני בין כוח האחיזה ביד ימין ובשמאל. מהלך הטיפול- תרגול אקטיבי ופאסיבי לשיפור טווחי תנועה ותפקוד ואמבטיית פראפין. בסיכום- זקוקה להמשך טיפול בריפוי בעיסוק לשם שיפור טווחי תנועה ותפקוד בדגש על שיפור תנועות אגודל לשם אחיזת פינץ וחיזוק;
סיכום ביקור במחלקה לניתוחי כף יד ומרפק בבית החולים אסותא מיום 18.11.18, בו נכתב כי התובעת מטופלת בריפוי בעיסוק. יש שיפור בטווחי תנועת האגודל. בצילום שבר מסרק 1 מחובר. מומלץ ריפוי בעיסוק ותרגול עצמי לשיפור טווחי תנועה, חיזוקים שיפור תפקוד;
סיכום ביקור במרפאת ריפוי בעיסוק בבית החולים אסותא מיום 19.11.18, בו נכתב כי התובעת מדווחת על שיפור בתפקודה היומיומי, אך עדיין מרגישה הגבלה בעיקר בפעולות המצריכות כוח. בשאלון סובייקטיבי דיווחה על מוגבלות של 56.89% בפעילות יומיום המצריכות שימוש בגפה העליונה. מטרות הטיפול- חיזוק כוח אגרוף ביד ימין לשם ביצוע פעולות כגון סחיטת סמרטוט, הרמת סיר בזמן בישול, קילוף וחיתוך תפו"א. שיפור טווח תנועה וחיזוק פינץ לשם עצמאות בפעולות כגון שימוש במפתח, סגירת חזייה והוצאת כרטיס מהארנק ללא קושי. זקוקה להמשך טיפול בריפוי בעיסוק;
סיכום ביקור במרפאת ריפוי בעיסוק בבית החולים אסותא מיום 27.12.18, בו נכתב כי קיימת תנועה אקטיבית מינימאלית בכל האצבעות לכיפוף ויישור. קיים שיפור משמעותי בתפקוד התובעת, תמשיך לתרגל באופן עצמאי במסגרת הבית בדגש על שימוש ספונטאני ביד בפעילויות יומיום;
סיכום ביקור במחלקה לניתוחי כף יד ומרפק בבית החולים אסותא מיום 18.2.19, בו נכתב כי התובעת 7 חודשים לאחר הניתוח. סיימה טיפולי ריפוי בעיסוק. מרגישה טוב, לעיתים כאב בפעילות מאומצת. טווח תנועה- הגבלה מינימאלית;
לוח טיפולי ריפוי בעיסוק.

ההלכה קובעת כי על בית המשפט לבחון אם קיימת ראשית ראיה לקיומה של נכות עקב התאונה, תוך נטייה להקל על התובע, אולם על בית המשפט לדחות בקשה מקום בו אין לה יסוד לאור החומר הרפואי המוצג לבית המשפט.

בחומר אשר הגישה התובע ת מצאתי ר אשית ראיה לקיומה של נכות בתחום כירורגיית כף היד. עיון במסמכים הרפואיים אשר צורפו לבקשה מעלה כי התובעת סבלה משבר בשורש כף היד ועברה ניתוח וטיפולים לאורך תקופה לרבות טיפולי ריפוי בעיסוק באופן שקיים רצף טיפולי . כל אלו מהווים ראשית ראיה לנכות הנטענת.

נוכח האמור, הבקשה מתקבלת.

אני מורה בזאת על מינויו של ד"ר תמיר פריטש, מבית החולים איכילוב, כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום כירורגית כף יד.
המזכירות תעביר למומחה החלטתי זו. ככל שקיימת מניעה מצדו של המומחה נוכח זהותם של הצדדים או מסיבה אחרת, ימסור על כך הודעה לבית המשפט תוך 10 ימים אחרת יחשב כמי שהסכים למינוי.
המומחה יבדוק את התובעת ויקבע ממצאים לגבי מצב ה הרפואי בעקבות האירוע מושא כתב התביעה, ובמיוחד יתייחס לשאלות הבאות:
האם לוקה התובעת כיום בנכות, ואם כן, לאיזו תקופה ומהו שיעור הנכות?
מהן המגבלות התפקודיות של התובעת, אם בכלל, הן בבית והן בעבודת ה במקצוע ה, אם יש לה כאלו.
האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצב ה בעתיד?
האם תהיה התובעת זקוק ה לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן – מהם סוגי הטיפולים ומהי העלות המשוערת של הטיפולים האלה לפי המחירים הנכונים היום?
המומחה יתייחס לתקופות אי הכושר החלקי ו/או המלא של התובעת.
המומחה יקבע האם קיים קשר סיבתי בין התאונה לבין מצב התובעת לאחר התאונה, תוך התייחסות למצב קודם בתחום הרלוונטי שאינו קשור לתאונה, אם ישנו כזה.

על מינויו של המומחה, כאמור בהחלטה זו, יחולו תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), התשמ"ו-1986.

באי כוח הצדדים ימציאו למומחה תוך 30 ימים את כל המסמכים הרפואיים (המותרים בהגשה) המצויים תחת ידם והנוגעים לתובע.
המומחה יציין בחוות דעתו אלו מסמכים היו בפניו לצורך מתן חוות הדעת.

שכרו של המומחה לא יעלה על 5,000 ₪ בתוספת מע"מ .
הנתבעת תשלם למומחה את שכרו ישירות, תוך 21 ימים מהיום.

אסמכתא על ביצוע התשלום תוגש לבית המשפט עד ליום 24.6.20.

המומחה לא יחל בעבודתו מבלי ששולם לו שכרו במלואו.

חוות הדעת תימסר לבית המשפט ולבעלי הדין עד ליום 12.7.20.

בעלי הדין רשאים להפנות למומחה שאלות הבהרה תוך 15 יום ממועד קבלת חוות הדעת והמומחה מתבקש להשיב תוך 15 יום נוספים. הצד השולח שאלות הבהרה יעביר במישרין עותק לבית המשפט ולצד שכנגד.

תחשיבי נזק מטעם הצדדים יוגשו באופן הבא:
תחשיב נזק מטעם התובעת יוגש עד ליום 6.9.20;
תחשיב נזק מטעם הנתבעת יוגש תוך 14 יום לאחר מכן.

בעמוד הראשון של התחשיבים יופיעו תאריך לידה של התובעת, מועד האירוע הנטען, מספר ימי האשפוז, תקופות אי הכושר המלא והחלקי ומועדיהן, בסיס השכר לפיו נערך החישוב וכן אחוזי הנכות הרפואית והתפקודית לפיהם נערך התחשיב.

כמו כן יצורפו לתחשיבים כל האסמכתאות לביסוס האמור בהם (כגון תלושי שכר עבור 3 חודשים לפני מועד התאונה ועבור 6 חודשים לאחר מועד התאונה לרבות לתקופה שבה נטען כי הייתה נכות זמנית וימי מחלה, קבלות וחשבוניות להוכחת הוצאות שהוצאו בקשר לאירוע, נתוני המל"ל כולל פירוט התגמולים ששולמו עקב האירוע וכן שיערוך סכומים אלה למועד הכנת התחשיב וכיו"ב). הנתבעת תגיש, בהתאם לצורך, חוות דעת אקטוארית ביחס לתגמולי הביטוח הלאומי.
תחשיב שלא יוגש בהתאם להוראות האמורות ייחשב כלא הוגש.

לאחר קבלת תחשיבי הצדדים ישקול בית המשפט שליחת הצעה בכתב לצדדים, או קביעת מועד לדיון.

המזכירות תודיע לצדדים ולמומחה ותיצור משימה למתן החלטה ליום 13.7.20.

ניתנה היום, א' אייר תש"פ, 25 אפריל 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: פ.ר.י
נתבע: סולומון פישמן
שופט :
עורכי דין: