ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יצחק מזרחי נגד יחיאל בן עמי :


בפני כבוד ה שופט רונן פלג

המבקשים

  1. יצחק מזרחי
  2. לבנה מזרחי
  3. שרונה תורן
  4. דורית מנוחין
  5. יעל לוי

נגד

המשיבים

  1. יחיאל בן עמי
  2. אריאלה בן עמי

החלטה

1. המשיבים הגישו נגד המבקשים תביעה כספית בסדר דין מקוצר לסך של 218,400 ₪, בטענה להפרה של חוזה מכר דירה במודיעין.

בתמצית נטען בתביעה, שהמבקשים 2-1 הפרו התחייבות לשלם סך של 2,000,000 ₪ עד ליום 31/5/19, כתוצאה מכך שלא עלה בידם למכור את הדירה שלהם. סך התביעה נקבע לפי סך הפיצוי המוסכם בחוזה, בהפחתת סך של 25,000 ₪ ששולם עם חתימת החוזה. המבקשות 5-3 נתבעו כמי שערבו ל קיומו של ההסכם.

2. לפני בקשת המבקשים למתן רשות להתגונן. הבקשה נתמכה בתצהירו של המבקש 1 ונטען בה בתמצית כך:

א. המשיבים התנהלו מול המבקשים באמצעות בנם, עו"ד שרון בן עמי (להלן: "שרון") . המבקשים הבהירו לו שהרכישה תלויה במכירת דירתם הקיימת, שכן אין להם הון עצמי, למע ט סך צנוע של 25,000 ₪ , אשר שולם כמקדמה.

ב. שרון הבטיח למבקשים שהכל יהיה בסדר, ואף סוכם עמו שהוא ייצג גם אותם בעסקת המכר.

ג. הוסכם שלסך המכירה המוסכם יתווסף סך של 6,000 ₪ עבור שכר טרחתו של שרון ובסה"כ 2,431,000 ₪.

ד. ההסכם המקורי נחתם מול המבקשות 5-3 בערבות של המבקשים 2-1. משיקולי מס, ההסכם בוטל כעבור מספר שבועות ונחתם הסכם חדש , שבו המבקשים 2-1 היו הרוכשים ובנותיהם המבקשות 5-3 היו הערבות. תוך כך סכום המכירה הוגדל ב- 3,000 ₪ לצורך תשלום שכר טרחה נוסף לשרון.

ה. בבסיס ההסכם עמדה הידיעה שהמבקשים יוכלו לשלם רק לאחר מכירת דירתם. עם זאת, המבקשים סמכו על שרון, שטען לפניהם שבהסכם עצמו יש לרשום מועדי תשלום לצרכי רשויות המס.

ו. לקראת מועד התשלום שרון הפך את עורו, דרש את הכספים במועדים הרשומים בהסכם והתנער מייצוגם.

ז. המבקשים פנו לייצוג משפטי ובין הצדדים הוחלפו מכתבים. המשיבים סירבו להכיר בכך שההסכם היה מותנה במכירת דירתם של המבקשים. בהמשך הוסכם כי לצורך הקטנת הנזק ייחתם הסכם ביטול.

3. בתאריך 3/3/20 התקיים דיון בבקשה ונשמעה חקירתו הנגדית של המבקש 1. לאחר מכן, בית המשפט ראה לנכון להציע לצדדים הצעת פשרה, אשר לימים נדחתה על ידי המשיבים.

דיון והכרעה

4. הלכה היא כי בשלב זה של בקשת רשות להגן, על בית המשפט לבחון האם למבקש עומדת הגנה, ולו בדוחק:

"בתביעה המוגשת בסדר דין מקוצר יש ליתן לנתבע רשות להתגונן, כל אימת שיש בתצהירו כדי להצביע על הגנה לכאורה, ולו בדוחק, מפני התביעה ... בשלב בחינת הבקשה למתן רשות להתגונן בית המשפט אינו בודק את מהימנות הנתבע או את הראיות לגופן, אלא בוחן הראיות על פניהן, כפוף למה שמתגלה בחקירה שכנגד על האמור בתצהיר ... באין חקירה כזו עומד לפני בית המשפט אך האמור בתצהיר, ובית המשפט בוחן אם יש בדברים אלה כדי לבסס הגנה, ולו בדוחק, נגד התביעה" (ע"א 248/89 החברה הכללית למוסיקה נ' Warner, פ"ד מו(2) 273, 277 ; ע"א 527/07 מזל נחום ואח' נ' קרן אהרונסון בע"מ (פורסם במאגרים - 18/2/08) ".

5. בע"א 5480/98 מנורה נ' אבו, פ"ד נב(2) 476, בעמ' 479, נקבע כי במסגרת בקשת הרשות להגן "נותן בית המשפט דעתו למשקלן המהותי של טענות הנתבע, לזיקתן לתביעה ולביסוסן ... בית המשפט אמנם אינו בוחן את מהימנות העדויות שמביא הנתבע ואינו בוחן את סיכויי הגנתו ... אך הוא נדרש להכריע בבקשת הרשות להגן על פי החומר המצוי בפניו...".

6. רוצה לומר כי "גם מי שסיכוייו להצליח בטענותיו מועטים ורחוקים זכאי ליומו בבית המשפט, להבדיל ממי שהגנתו הגנת בדים" (ע"א 9654/02 חב' האחים אלפי נ' בנק לאומי, פ"ד נט(3) 41, 46).

7. על אף האמור, על ההגנה הלכאורית המועלית בבקשת הרשות להגן להיות מפורטת דיה:

"אין מבקש הרשות להתגונן רשאי להסתפק בהעלאת טענות כלליות בתצהירו, אלא עליו להיכבד ולהיכנס בתצהירו לפרטי העובדות שעליהן הוא מבסס את טענות ההגנה שלו" (ע"א 527/07 שנזכר לעיל).

"מקובלת עלינו מקדמת דנא ההלכה כי נתבע המבקש רשות להגן חייב להיכבד ולהיכנס לפרטי העובדות" (ע"א 543/86 כלל חב' לביטוח בע"מ נ' שלום גרשון הובלות, פ"ד מב(3) 339).

8. בענייננו, בקשת המבקשים ותצהירו של המבקש 1 מפורטים דיי ם ויש בהם כדי להצביע על ראשית ראיה להגנתם של המבקשים. אכן, הטענה המרכזית של המבקשים , כי רכישת הדירה של המשיבים הייתה מותנית במכירת דירתם שלהם, לא נזכרת בתנאי ההסכם. עם זאת, המבקשים טוענים שהם הוטעו על ידי בנם של המשיבים, שהיה גם עורך הדין אשר ייצג את שני הצדדים להסכם.

9. אם טענותיהם העובדתיות של המבקשים תוכחנה בעתיד, לא מן הנמנע כי תביעת המשיבים תידחה, ומכאן שיש לאפשר להם להתגונן.

10. עם זאת, נוכח תנאיו הכתובים של החוזה, אני רואה לנכון להתנות את מתן הרשות להתגונן בהפקדה כספית בסך של 25,000 ₪. הסך הנ"ל יופקד עד ליום 10/5/20.

11. בכפוף להפקדה הנ"ל, הבקשה למתן רשות להתגונן מתקבלת. הליך זה יתנהל, לפי סכומו, בסדר דין רגיל. תצהירו של המבקש 1, אשר הוגש בתמיכה לבקשה, י הווה כתב הגנה.

12. הצדדים ישלימו את ההליכים המקדמיים ביניהם עד ליום 10/6/20.

13. דיון קדם משפט יתקיים ביום 6/7/20 בשעה 12:00 . חובת התייצבות אישית לבעלי הדין ו כן לעו"ד שרון בן עמי.

14. הוצאות הבקשה יובאו בחשבון עם תום ההליך.

ניתנה היום, י"ג ניסן תש"פ, 07 אפריל 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יצחק מזרחי
נתבע: יחיאל בן עמי
שופט :
עורכי דין: