ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ-ישראל נגד סי. אי. פי. מבוא חורון בע"מ :

27 מרץ 2020
לפני: כבוד השופטת שרה ברוינר ישרזדה - סג נית נשיא
נ.צ. עובדים- מר יוסף קשי
נ.צ. מעסיקים- גב' איריס שליט
המבקשת:
ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ-ישראל - התאגדות לתרבות גופנית "הפועל"

ע"י ב"כ: עו"ד גוטמן

-
המשיבה:
סי. אי. פי. מבוא חורון בע"מ

ע"י ב"כ: עו"ד פולמן, גולדמן

החלטה

הכרעתנו נדרשת בשלב זה של הליך זמני בשאלה האם יש מקום להורות על מניעת פיטוריה של הגב' גלינה רוזמן (להלן: גלינה) מעבודתה במשיבה- זאת נוכח טענת המבקשת כי פיטורין אלה נעשו נוכח היותה פעילה ויוזמת הקמת ועד בהתארגנות ראשונית אצל המשיבה.

רקע נדרש
המשיבה עוסקת בהסעדה ולה , כפי שהובהר, שני מרכזי פעילות עיקריים (במבוא חורון ובלוד) וכן אתרים רבים בהם מספקת שרותי הסעדה לגורמים שונים (מפעלים, בסיסים צבאיים וכו') בכל רחבי הארץ .
גלינה עובדת במשיבה מאז חודש אפריל 2019 כאחראית מטבח . תחילה עבדה באתר "בזק" וככל הנראה בחודש יולי/אוגוסט האחרון החלה לעבוד באתר "זוקו".
לדברי המבקשת החלה גלינה לעסוק בהתארגנות עובדים מאז יוני 2019 . גלינה נכחה בשני כנסים על ידי המבקשת הראשון בהם בסוף 2019 עבור עובדים (בכלל) בתחום ההסעדה לקראת חתימת הסכם קיבוצי כללי בענף זה.
כפי שעלה מעדויות המבקשת, נפגשה גלינה גם עם מר אברהם אוסטואב , רכז באגף להתאגדות עובדים במבקשת (להלן: אברהם) בחודש ינואר 2020.
ביום 12.3.20 (בעת ששהתה בחופשת מחלה מאז ה10 בחודש) נערכה שיחה בין גלינה לבין הממונה עליה במשיבה מר אמיתי בר (להלן: אמיתי). לטענת גלינה , בשיחה זו נשאלה פעמים חוזרות האם היא פועלת להתארגנות עובדים. לדבריה הכחישה זאת. אמיתי מכחיש מכל וכל תוכן שיחה זו. לטענת גלינה, בהמשך לכך פנתה מיידית טלפונית לנציגי המשיבה ובכללם אברהם ושוחחה עמם בדבר תוכן השיחה (גלינה צרפה צילום פירוט שיחות של הטלפון הנייד שלה).
ביום 17.3.20 פנתה המשיבה (אמיתי וכן מנהלת משאבי אנוש גב' רות מרדכי (להלן: רות)) טלפונית אל גלינה וזאת בעקבות ארוע שארע בחדר האוכל בזוקו בצהרי אותו יום. בשיחה הובהר לגלינה כי תוזמן לשימוע.
בהמשך לכך קיבלה גלינה זימון לשימוע והמבקשת השיבה בשמה, לכך השיבה גם המשיבה.
שימוע התקיים ביום 19.3.20 בנוכחות ב"כ המבקשת וכן אמיתי, רותי וב"כ המשיבה, וביום 22.3.20 הודיעה המשיבה לגלינה על פיטוריה - ההודעה על הפיטורין נמסרה תחילה בעל פה וצוינה בהערה בבקשה עצמה.
אין חולק כי בשלב זה עסקינן בשלבים העובריים ביותר של ההתארגנות, טרם גובש ועד עובדים ולמעשה גם כפי שהעידו הן גלינה והן אברהם הענות מצד עובדים למהלך היתה מועטה שבמועטה, זאת אף שגלינה החלה להתעניין בנושא כבר בחודש יוני 2019.

המחלוקת
לטענת המבקשת פיטורי גלינה נבעו מידיעת המשיבה על היותה יוזמת ופעילה להקמת ועד עובדים והתארגנות ובשל כך בלבד , זאת על אף שהיא עובדת מצוינת. המשיבה חשדה בגלינה בכך ועל כן בתואנות שווא על עניינים זניחים מיהרה לפטרה, תוך שהיא אף מגבשת עמדת הפיטורין עוד בטרם השימוע שנעשה מן השפה ולחוץ.
המשיבה טוענת כי עסקינן במעשה עשוי שכן המבקשת ביקשה למנוע הפיטורין בעוד בפועל גלינה כבר פוטרה בעת הגשת הבקשה.
כן טוענת כי אין כל קשר בין פיטוריה של גלינה לבין התארגנות עובדים במפעלה, התארגנות עליה לא שמעה, לטענתה בטרם קבלת מכתב ב"כ המבקשת מיום 18.3.20 (התשובה לזימון לשימוע).

הכרעה

לאחר ששמענו את ראיות הצדדים ולמקרא סיכומיהם הגענו לכלל המסקנות שיפורטו להלן.
נוכח מהותו של ההליך בו עסקינן, הליך למתן סעד זמני הנוגע להתארגנות ראשונית, ובהתחשב במורכבות הנובעת ממצב החירום , נתנת הכרעתנו זו בקצירת האומר.
בפתח הדברים נסיר מן הדרך טענת המשיבה כי דין הבקשה להדחות היות והפיטורין כבר גובשו בטרם הגשת הבקשה. לטעמנו עסקינן בסמנטי קה בלבד. ישיבת השימוע התקיימה ביום חמישי והבקשה בתיק זה הוגשה כבר ביום א' לפני הצהריים. ברי כי הוכנה להגשה בטרם הזדרזה המשיבה להודיע למבקשת כבר בעל פה , על פיטוריה, ודאי כך בהתחשב במגבלות הנובעות ממשבר הקורונה על עבודה רגילה ושוטפת. משכך ואף אם לא תיקנה המבקשת בדיעבד את כותרת הבקשה אך ציינה כי בינתים פוטרה גב' רוזמן בעל פה, אין בכך ממש. ודוק- מהותה של הבקשה היא מניעת צעדים כלפי הגב' רוזמן בנימוק כי נובעים מפעולות למען התארגנות. המהות בעינה עומדת והיא זו שתידון להלן.
עוד נקדים ונציין:
בנסיבות הענין, כמוצע ע"י המשיבה, יש מקום להורות למבקשת לתקן את בקשתה לענין זה והדיון התנהל לפנינו על יסוד מצב הדברים העדכני.
נקדים ונאמר כי עסקינן בהכרעה בבקשה למתן סעד זמני, ומשכך כל הקביעות דלהלן הן לכאוריות בלבד היות ומתבססות על מצע עובדתי חלקי שגובש לעת הזו.
זאת ועוד , מובהר כי אין באמור להלן משום קביעת מסמרות כלשהן בכל הנוגע לטענות שיכול ויש לגלינה עצמה כלפי המשיבה בכל הנוגע לפיטוריה ולהליך הפיטורין.
אשר לגופו של ענין:
דומה שאין חולק על החשיבות הרבה בשמירה על ההתארגנות , גם בשלביה הראשוניים, ובכלל זה גם בשלב הראשוני ביותר לו טוענת המבקשת בהליך זה. אלא שלטעמנו , על אף הקשיים לכאורה שמעלה הליך הפיטורין המזורז של גלינה, לא שוכנענו כלל כי ישנו ולו קשר שהוא בין כך לבין היותה של גלינה מפעילי התארגנות. מסקנותינו אלה מתבססות על הראיות שלפנינו שעיקרן כדלקמן:
השיחה מ 12.3.20 היא זו שמבססת לטעמה של המבקשת את הקשר שבין ההתארגנות לבין הפיטורין. אלא שלא נתנו אמון בטענתה של גלינה כי אכן בשיחה זו נשאלה ביחס להתארגנות. בכלל זה עולים הקשיים הבאים:
א. אין כל תיעוד לתוכן השיחה. אמנם נכון, לא ניתן להניח כי גלינה תקליט מראש שיחה שיזם אמיתי עמה, בלא שהיא צופה מה יהא תוכנה ואולם במצב דברים אלה אין לנו אלא להסתמך על מהימנותם של העדים.
ב גרסאותיהם של גלינה ושל אמיתי באשר לתוכן השיחה סותרות חזיתית ואולם העדפנו את גרסתו של אמיתי שהיתה מהימנה עלינו יותר. התרשמנו כי גלינה השיבה באופן מניפולטיבי לכלל השאלות שנשאלה ובאופן ספציפי גם לשאלה בנושא זה. גלינה נשאלה ספציפית ביחס לענין זה והשיבה כך:
ש. עמיתי בר אומר שהוא לא שאל אותך שאלה כזו על התארגנות כי הוא לא ידע על התארגנות. אף אחד לא ידע. מנהל כוח עובדים לא ידעה. את בטוחה שהוא אמר? את אומרת שהוא משקר בתצהיר.
ת. אני בטוחה ששמעתי מה אמר.
היינו , גלינה נמנעה מלאשר פוזיטיבית שוב את גרסתה שבתצהיר (יוער כי גם בתצהיר (ובכך אין פגם) אין הצהרה פוזיטיבית של גלינה כי אמיתי שאלה על התארגנות, אלא הפניה בלבד)
מאידך גיסא- כאמור, אמיתי הכחיש לחלוטין את תוכן השיחה- אלא שב"כ המבקשת נמנעה לחלוטין מלחקור אותו בסוגיה זו , לא באשר לתוכן השיחה, לא באשר לנסיבות השיחה וכל כיו"ב. א ף שאלה פשוטה באשר לתוכן אחר של השיחה שנערכה ולא הוכחשה כשלעצמה לא נשאלה. בכך נמנעה המבקשת מלנסות להפריך את גרסת המשיבה העומדת ב לב לבה של הסוגיה שבמחלוקת העובדתית שנותרה לכן בעינה . הדבר עומד לרועץ למבקשת שכן יש בו כדי להשמיט הקרקע תחת יסוד הבקשה ואף תחת הטענה להיפוך נטל ההוכחה- אשר מתרחש כאשר ברי שהמעסיק היה מודע להתארגנות.
ג. המבקשת הציגה דוח פירוט שיחות שלה מאותו יום ואולם כלל לא ניתן להווכח מתוכו מהו פרק הזמן שנדרש בין השיחה עם אמתי לבין השיחה עם אברהם והנציג הנוסף של המבקשת , מר בלו. ניתן גם לראות שגלינה ניהלה מספר שיחות בין השיחה עם אמיתי לבין השיחות עם נציגי המבקשת ואם כן ספק אם עסקינן באותה שיחה "בהולה" נוכח התוכן החמור שלטענתה נאמר לה בשיחה זו. לא זו אף זו אף אורך השיחות לא הוצג באופן שיכול היה לשכנע ולו בעקיפין ביחס לכך . לא למותר לציין כי אמיתי ציין ב ס' 9 לתצהירו שבבוקר אותו יום הוא ערך שיחה עם גלינה ביחס ליחסיה עם עובדת אחרת בשם שירן.
ד. טענת המבקשת היא שההתארגנות, שעד אז נעשתה באופן חשאי, הפכה להיות , לדאבונה של המבקשת -בטרם עת, גלויה למעסיקה- המשיבה. למרות זאת לא נקטה המבקשת בכל צעד שהוא המתחייב מכך- הגנה על גלינה, בין במישרין ובין בעקיפין. לא זו אף זו. המבקשת אף לא ציינה מהו האופן שבו בחרה היא לפעול נוכח "חשיפה" זו.
המבקשת עצמה נשאלה בענין זה וציינה כי היתה שרויה בימי מחלה ולכן לא טיפלה בכך ואילו בפי אברהם לא היתה כל תשובה מניחה את הדעת (עמ' 14 ש' 2-23). אברהם הסביר כי התייעץ עם הממונים עליו אך בכך כמובן שאין כל הסבר. גם הנימוק שבפיו לפיו היו מקרים שבהם מעסיקים ידעו על התארגנות טרם הודעה על כך וחבלו בה אינו יכול להוות נימוק בנסיבות דכאן שכן ככל שזה היה החשש ביחס למשיבה, הרי שהוא עודנו נכון גם לעת הגשת בקשה זו. אם כן, הסיוע שהיה על המבקשת לתת לגלינה בנסיבות אלה לא היה בהכרח צריך להיות כזה שחושף ההתארגנות כפי שנעשה כאן. דווקא כיון שכפי שהובהר לבית הדין המדובר בחיתולי חיתוליה של ההתארגנות אין כל הבדל מהותי בין ה12 בח.ז. ל17 בח.ז- כפי שאף קושר אברהם עצמו שם בש' 19-20: ש. אשאל שוב. אם ידעת שהמשיבה עלולה לנקוט בצעדים חריגים. למה אתה לא מערב אותה? למה אתה לא עוטף אותה הגנה? ת. פנו אליה כי המעסיק גילה שהיא נמצאת בהליך הזה איתנו של הקמת וועד עובדים ובגלל זה פנו אליה ובגלל זה אנחנו נמצאים פה. העובדה שהמבקשת לא פעלה מיידית לאחר השיחה מה 12 בחודש מחלישה את הטענה כי אכן בשיחה זו נאמרו הדברים המיוחסים לאמיתי.
כפי שהעידו הן גלינה והן אברהם- לא היתה כל פניה אליהם מצד מאן דהוא אחר מבין אותם עובדים אחרים שלטענת מי מהם היה פעיל בהתארגנות בתלונה בסוגיה דומה לזו שהעלתה גלינה- היא השיחה מה 12 בח.ז. כמו גם לא באף ענין אחר. זאת ועוד, גלינה מאשרת כי דיברה עם הפעילים האחרים באופן פוזיטיבי, היינו לו היה חשש - היה עולה על הפרק. בכך יש כדי להחליש את הטענה כי ישנו נסיון לפגוע בהתארגנות שכן הצפי היה שנסיון כזה יוביל גם לפניה אל אותם גורמים נוספים.
מעבר לליבת הסוגיה שבמחלוקת- היינו הקשר להתארגנות, מצאנו גם קשיים ותמיהות בהתנהלות המבקשת והעדים מטעמה כדלקמן:
כפי שעלה מן העדויות, נציגי המבקשת שנכחו בישיבת השימוע הקליטו אותה. למרות זאת ולמרות שלטענתה הליך השימוע היה פגום וההחלטה התגבשה קודם לכך, נמנעה המבקשת מלהציג את ההקלטה בפני בית הדין. הצגתה היתה מאפשרת לבית הדין להווכח , כך יש להניח, לא רק אם יש ממש בטענה זו כשלעצמה, אלא גם בהתמודדות המשיבה בזמן אמת עם הטענות כלפיה מחד גיסא, ועם מידת המוטיבציה והנכונות שהיו לגלינה עצמה להוותר במקום עבודתה ולאפשר להפריך הטענות כלפיה, כך שניתן היה לבחון האם אכן מטרתה ה"אמתית" של המשיבה היתה מניעת ההתארגנות. בנסיבות אלה אין לנו אלא לקבל (ולו לכאורה בשלב זה) את עדותה של רות בנושא: ת. השאלה הזאת עולה. בשיחת השימוע רצינו שהיא תדבר. עו"ד שליווה אותה לא נתן לה לדבר. הוא לא נתן לה הזדמנות להגיד לעמיתי טעיתי או לא טעיתי. הוא לא מימש את הזכות הבסיסית שלה לתת לה הזדמנות לשכנע. הוא אמר שהוא מקליט, אני לא הקלטתי, שהיא רצתה לדבר הוא לא נתן לה לדבר
מעבר לאינדיקציה העיקרית לביסוס טענתה כי מדובר בפיטורין על רקע התארגנות- השיחה מה12 בח.ז.- אינדיקציה שכשלעצמה כאמור לעיל , לא שוכנענו כי התקיימה בפועל, מבקשת המבקשת להצביע גם על כשלים אחרים בהתנהלות המשיבה הנוגעים להליך הפיטורין וטעמיו.
אכן, מקובל עלינו כי ישנם קשיים לכאוריים העולים מתוך התנהלות המשיבה ובעיקר נוכח הדחיפות שבה נקטה בצעדים שבהם נקטה: כך, לא ברור מדוע מצאה רות מקום לערוך שיחה מקדימה לשיחת השימוע, לא ברורה הבהילות לזימון גלינה לשיחת שימוע ואף הזריזות בקבלת החלטה (ועל רקע המצב הכללי במיוחד), אכן עילות הזימון לשימוע נכתבו במכתב הזימון בכלליות רבה , ללא דוגמאות וללא פירוט ואילו רות בעדותה לא ידעה לתת תוכן ספציפי לכל אחד מחלקי המכתב. עם זאת לא שוכנענו כי פגמים אלה (שחלקם הובהר לכאורה בעדותו של אמיי) מצביעים על כך שנימוקי החלטת הפיטורין היו מסווה לכוונה האמתית והיא לפטר את מארגנת ההתאגדות. בהקשר זה יוזכרו הדברים הבאים:
אין חולק כי היחסים בין גלינה לבין שירן – אחראית סלטים חדשה באתר זוקו -היו עכורים ביותר. זהו רקע רלבנטי לטעמים בגינם פעלו כל אחד מהצדדים - גלינה והמשיבה , כפי שפעלו.
יוזכר כי אמיתי בתצהירו (וכן בח"נ עמ' 22ש16) ציין כי ביקש בבוקר ה17.3 מגלינה לערוך שיחה עם שירן שנועדה ליתן הנחיות ושיחה זו לא התקיימה. גלינה עצמה מאשרת למעשה קיומה של שיחה ברוח זו בעדותה ברישת עמ' 8.
יוער כי גלינה שינתה גרסתה כאשר ניסתה לכתחילה להציג מצג כביכול רק לאחר ה12 בח.ז. הגיעה שירן לעבודה באתר זוקו (ר ' רצף התאור בסעיפים 22-23 לתצהירה) אלא שהוברר (סיפת עמ' 11) שלמעשה שירן החלה לעבוד באתר זוקו (אליו הועברה מאתר אחר) עוד לפני שיצאה גלינה לחופשת מחלה ב10 בחודש זה (עמ' 11 ש' 24). בכך נפגעה מהימנותה.
לא זו אף זו גרסתה של גלינה בעדותה לפנינו באשר לטיב היחסים עם שירן היתה מתעתעת ומשתנה (כשהוברר שלמעשה החלו היחסים עוד קודם למחלה) : בעמ' 11 ש' 24 טענה כי היחסים עמה לא היו טובים ואולם בח"ח תיקנה זאת וציינה שבתחילה היו היחסים תקינים ורק אחרי שובה מחופשת המחלה כבר לא (ע' 12 ש' 12) . לא האמנו לגרסה זו.
עוד יוער כי גלינה טענה ששירן גנבה סלטים אך אמיתי בעדותו טען שערך בירור בנושא והתברר שלא היו דברים מעולם. העדפנו עדותו זו שלא נעשה כל נסיון להפריכה על ידי גלינה.
במכתב מנהלת הרכש מטעם זוקו – נספח ג' לתגובה - להלן: מכתב זוקו) צוינו באופן ברור המחלוקת (עד כדי דמעות של שירן).
אין להתעלם מהטעם העיקרי שהיה בפי המשיבה לזימון גלינה לשימוע- תלונת זוקו על התנהלותה של גלינה. גם אם אנו מניחים כי הדברים הועלו על הכתב לבקשת המשיבה , ואף אם מצאנו לתת משקל מופחת לתצהיר שבנסיבות המצב לא ניתן היה לחקור על תוכנו, סבורים אנו כי התנגשות שכזו היתה שם. ולא רק כך –היה בכך ביטוי ליחס נוקשה של גלינה כלפי עובדים אחרים והעיקר- התעמתות עם עובדי זוקו עצמם . גם לענין זה העדפנו את הגרסה שהובאה מפי המשיבה ביחס ל אשר ארע בארוחת הצהריים ביום ה17.3.20 ("טרטור" העובדים מחדר אוכל אחד למשנהו וכו' כפי שבא לידי ביטוי גם במכתב זוקו) על פני גרסתה הכבושה של גלינה (ע9ש' 11) לפיה הויכוח נגע לרצון העובד לקבל מנת בקר. ודוק, המנעותה של גלינה מליתן גרסה מפורטת בענין זה (כעולה מן האמור גם לא בשימוע) גם לא בתצהיר הנלווה לבקשה זו, אף שמכתב זוקו צורף לזימון לשימוע (ע' 9 ש' 9) בולטת ופוגעת מהותית במהימנות העדות הכבושה האמורה.
(נסיון המבקשת בסכומיה,לטעון כאילו רות טענה שמכתב זוקו נכתב עוד בטרם השיחה שבינה לבין אמיתי, אף שהראיות מצביעות אחרת, מהווה עיוות של עדותה של רות בעמ' 17)
המבקשת הרבתה לציין בבקשתה את איכות עבודת גלינ ה. איננו מוצאים צורך להכנס לדקויות ביחס לענין זה (מי יזם המכתבים , תשלום הבונוס בחודש הקודם על רקע נכונותה לעבוד בלילה אחד, וכיו"ב), על פני הדברים ברי כי גלינה אשת מקצוע טובה, התלונה נוגעת בעיקרה ליחסי אנוש. בהקשר זה לא נוכל להתעלם מעמדתה של רותי שלעדותה האמנו, כי מבחינתה, תחלופת עובדים גבוהה "מדליקה נורה אדומה". רות אישרה כי העובדים שעזבו קודם לכן לא התלוננו על התנהלותה של גלינה ואולם בכך אין כדי לפגום בטענתה כי כאשת משאבי אנוש תפקידה לאבחן ברמת המקרו התנהלות שכזו ולדאוג לריסונה. (אין בכך כדי להביע עמדה בשלב זה האם ישום העקרונות היה מתאים וראוי לעניינה של גלינה ונעשה באופן ראוי, אלא רק כדי להצביע על מוטיבציות סבירות שהוכח לנו לכאורה שהיוו כחלק משקול הדעת של המשיבה). כמו כן יש להניח כי למשבר הנוכחי והצורך לפטר/להוציא לחל" ת היה משקל בענין זה. (כאמור אין בכך כדי לקבוע כי הליך הפיטורין היה תקין או לא תקין).
אם כן, העדפנו את גרסת המשיבה כי על דבר ההתארגנות נודע לה רק מתוך תשובת המבקשת לזימון לשימוע היינו , הזימון לשימוע לא נבע כלל מידיעה על התארגנות.
נוסיף ונבהיר, אכן, על פי הפסיקה יש לשקול גם את עצם היות העובד גורם בהתארגנות בין השיקולים בשאלת הפיטורין (או שינוי בתנאי ההעסקה) ואולם לטעמנו, ולכל הפחות בשלב הלכאורי שלפנינו, ההתארגנות שמשה קרדום לחפור בו עבור גלינה נוכח המצב אליו נקלעה ולא ההפך. בנסיבות אלה אין מקום להעתר לסעד המבוקש.

סוף דבר, הבקשה נדחית.
לא בלא התלבטות לא עשינו צו להוצאות בנסיבות הגשת הבקשה בעת משבר זו, ואך ורק נוכח כך שעסקינן בהליך קיבוצי לא יפסקו .
ניתנה היום, ב' ניסן תש"פ, (27 מרץ 2020), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.

יוסי קשי, נציג ציבור עובדים

שרה ברוינר ישרזדה, שופטת

איריס שליט,נציג ציבור מעסיקים


מעורבים
תובע: ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ-ישראל
נתבע: סי. אי. פי. מבוא חורון בע"מ
שופט :
עורכי דין: