ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין וריפון ישראל בע"מ חברות נגד נ.ר.נ.יזמות ומסחר בע"מ :

בפני כבוד השופטת ליאורה אדלשטיין

תובעים

וריפון ישראל בע"מ חברות 520038944

נגד

נתבעים
נ.ר.נ.יזמות ומסחר (2014) בע"מ
ניר להב ת"ז XXXXXX089

החלטה

בשני תיקים אלה הגישו כל אחד מהחייבים בנפרד בקשת רשות להתגונן נגד תובענה על סכום קצוב שהוגשה נגד שניהם בתיק הוצל"פ 508376-11-18 וניתנה בהסכמה רשות להתגונן.
הדיון בתובענה יערך על פי פרק ט"ז 1 (תובענות בסדר דין מהיר), לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד- 1984 (להלן: "התקנות"), ועל פי האמור להלן.
ראה האמור בסוף החלטה זו לעניין גישור.
הצדדים יתאימו את כתבי הטענות להליך של סדר דין מהיר כמפורט להלן-
התובעת תגיש לבית המשפט ותמציא לנתבע עד 25.5.2020 כתב תביעה שכותרתו כתב תביעה בסדר דין מהיר (לפי התביעה שהוגשה), בצירוף תצהיר על פי טופס 17א' לתקנות, או תצהיר מפורט, חוות דעת מומחה, אסמכתאות משפטיות, רשימת מסמכים, ומסמכים, אם צריך, לפי תקנה 214ג. ו- 214ח. לתקנות (להלן: "כתב התביעה").
הנתבעים יגישו לבית המשפט וימציא ו לצד שכנגד כתב הג נה בסדר דין מהיר (לפי ההתנגדות) עד תאריך 20.7.2020 כתב הגנה בסדר דין מהיר בצירוף תצהיר לפי טופס 17א' לתקנות, או תצהיר מפורט, חוות דעת מומחה, אסמכתאות משפטיות, רשימת מסמכים, ומסמכים, אם צריך, לפי תקנה 214ג. ו- 214ח. לתקנות (להלן: "כתב ההגנה").
אם הנתבעים לא יגיש ו את כתב ההגנה תוך פרק הזמן האמור לעיל, תשמש נה בקש ות הרשות להתגונן והתצהיר שצורף להן (על נספחיהם) אשר עמדו בפני בית המשפט עובר למתן הרשות להתגונן, ככתב הגנה.
התובעת רשאית להגיש לבית המשפט ולהמציא לנתבע כתב תשובה תוך 15 יום מהמועד שנקבע לצורך הגשת כתב ההגנה.
אם בכוונת מי מהצדדים להסתמך על הקלטות של שיחות ו/או על צילומים, הרי שעליהם לפרט מסמכים אלה ברשימת המסמכים שיש לצרף לכתבי הטענות, ולהגיש את העתקי ההקלטות והצילומים לתיק וכן לצד שכנגד, עם הגשת כתבי הטענות. לא תותר השמעת הקלטה, ו/או הגשת תצלומים, שלא צורפו לכתבי הטענות.
הצדדים ישלימו הליכי גילוי ועיון באופן הדדי ביניהם עד 1.5.2020 כאשר בקשה בעניינים אלה ניתן להגיש עד 15.5.2020.
בעלי הדין לא ישנו ולא ירחיבו את חזיתות המריבה מעבר לכתבי הטענות.
בעלי הדין יגישו בו זמנית תצהירי עדות ראשית של העדים מטעמם לבית המשפט וישירות לצד שכנגד עד תאריך 15.10.2020.
אם בעל דין מבקש להעיד עד שמאן ליתן תצהיר מטעמו, יש להגיש תוך פרק הזמן הנ"ל בקשה מפורטת לצורך זימונו לעדות, תוך פירוט העובדות הנוגעות לסירוב העד להגשת תצהיר מטעמו, ומה היה אמור להיות תוכן עדותו של העד ונושא עדותו.
תצהיר שלא יוגש במועד לא יוגש אלא ברשות בית המשפט ובתנאי שתוגש בקשה תוך 14 ימים טרם מועד הדיון .
קובעת לדיון הוכחות, לסיכומים בעל פה, לגמר, ולמתן פסק דין, ביום 17.1.2021 , בשעה 14:00 עד 16:00.
באחריות כל בעל דין לזמן לדיון את כל המצהירים, העדים והמומחים מטעמו, למעט אותם אלה שבעל הדין שכנגד הודיע במפורש ובכתב כי הוא מוותר על חקירתם.
בדיון ההוכחות הנ"ל יישמעו בעלי הדין וכל העדים.
תיק זה מתאים לגישור. עד תאריך 23.4.2020 יודיעו הצדדים אם הם מסכימים שעניינם יועבר לגישור בפני מגשר שימונה על ידי לשכת עורכי הדין.
תז"פ 24.4.2020.

ניתנה היום, ג' ניסן תש"פ, 28 מרץ 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: וריפון ישראל בע"מ חברות
נתבע: נ.ר.נ.יזמות ומסחר בע"מ
שופט :
עורכי דין: