ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יצחק שדה נגד אהרן שרון :

לפניי
כבוד ה רשמת הבכירה דליה אסטרייכר

מבקש

יצחק שדה

נגד

משיב

אהרן שרון

פסק דין

לפני בקשה להתנגדות לביצוע שטר.

המשיב הגיש לביצוע בלשכת הוצא ה לפועל שטר חוב על סך של 30,000 ₪.

המבקש הגיש התנגדות וטען בתצהירו כי שכר דירה מהמשיב מיום 05 בפברואר 2018 ועד ליום 05 בפברואר 2019 והקפיד לשלם למשיב כל חודש במזומן את שכר הדירה. לטענתו, הוא לא קיבל כל קבלה או אסמכתא לתשלום. עוד טען כי לאחר שבעה חודשים של שכירות החתים אותו המבקש במרמה על שטר חוב מבלי שידע על מה הוא חותם ועל כך גם הגיש תלונה במשטרה. שטר הוא זה מעניינה של התנגדות זו.

המחלוקת בין הצדדים היא בשאלה האם שולם שכר הדירה והחתימה על השטר אינה חתימתו של המבקש או כי המבקש מעולם לא שילם את דמי השכירות וממילא החתימה על שטר החוב היא חתימתו כטענת המשיב .

לאחר דין ודברים הגיעו הצדדים, במסגרת הדיון שהתקיים לפ ני, להסכמה די ונית ולפיה בדיקת פוליגרף תכריע את תיק זה. בהתאם לכך מונה מר בנימין עוזרי כמומחה מכריע מטעם בית המשפט. המומחה מר עוזרי חווה דעתו באמצעות בדיקת פוליגרף כאמור, ובהתאם לשאלות מוסכמות שנמסרו על ידי הצדדים.

עיון בתוצאות הבדיקה מעלה כי:
המשיב נשאל 3 שאלות בסדרה א:

  1. האם קיבלת את דמי השכירות במזומן כל חודש ממר יצחק שדה (המבקש) ו/או מי מטעמו?
  2. האם מי מטעם משרדך, קיבל במזומן כל חודש בזמן שלא היית במשרדך ממר יצחק שדה דמי השכירות?
  3. האם קיבלת, כל חודש, סכום כסף אחר, ממר יצחק שדה עד להשלמה של 3,000 ₪ לחודש?

המשיב ענה בשלילה על השאלות ותשובות המשיב מצביעות על אמירת אמת.

בסדרה ב' נשאל המשיב 2 שאלות נוספות:

  1. האם מר יצחק שדה חתם לך במעמד חוזה השכירות על שטר חוב?
  2. האם מר יצחק שדה חתם לך במועד אחר ביחס לחוזה השכירות של שטר חוב?

המשיב השיב בשלילה של השאלה 1 ובחיוב על שאלה 2, תשובות המשיב מצביעות על אמירת אמת.

בסדרה א' נשאל המבקש 2 שאלות :

  1. האם שילמת ומסרת דמי שכירות במזומן בסך 3,000 ₪ בחודש למשכיר או למי מטעמו?
  2. האם שילמת סך 3,000 ₪ בשני מועדים ובסה"כ 3,000 בחודש?

המבקש ענה בחיוב על השאלות, בתשובות לשאלות הרלוונטיות אובחנו תגובות המצביעות על אמירת שקר.

בסדרה ב' נשאל המבקש 2 שאלות נוספות:

  1. האם שילמת כל חודש מזומן למשכיר או למי מטעמו במשרד התיווך (בבעלות המשכיר) וכן במועד אחר כדי להשלים ל-3,000 ₪?
  2. האם חתמת על שטר חוב ביחס לחוזה השכירות?

המבקש השיב בחיוב על שאלה 1 ובשלילה על שאלה 2.
בתשובות המבקש לשאלות אלו אובחנו תגובות המצביעות על אמירת שקר.

ממצאי הבדיקה מצביעים על כך כי המשיב דובר אמת וכי המבקש דובר שקר, היינו, כי המבקש חרף טענותיו לתשלום שכר הדירה לא שילם את דמי השכירות כמו גם חתימה על שטר החוב היא חתימתו שנחתמה ביחס לחוזה השכירות.

ממצאי הפוליגרף הובאו לעיון הצדדי ם. בהתאם להחלטה מיום 24.07.2019 ובהעדר כל הודעה אחרת מטעם הצדדים ונוכח הסכמתם להיותה של בדיקה זו מכרעת אני מורה על דחיית התנגדות ושפעול הליכי הוצאה לפועל בתיק 530414-02-19.

המבקש יישא בהוצאות המשיב בסך 2,500 ₪ סכום זה ישולם תוך 30 ימים מהיום שאם לא כן ישא ריבית והפרשי הצמדה.

זכות ערעור, תוך 45 ימים לבית המשפט המחוזי מרכז- לוד.

ניתן היום, ד' שבט תש"פ, 30 ינואר 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יצחק שדה
נתבע: אהרן שרון
שופט :
עורכי דין: