ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין חליל קבועה נגד מסעאד עבודות צנרת ועפר בע"מ :

בפני כבוד הנשיא שמואל טננבוים

התובע:

חליל קבועה, (ת.ז. - XXXXXX395)
ע"י ב"כ עו"ד רן רובינשטיין

-

הנתבעת:

מסעאד עבודות צנרת ועפר בע"מ, (ח.פ. - 514591650)
ע"י ב"כ עו"ד חן אביטן

פסק דין

1. בדיון ביום 26.1.20 ביקשו הצדדים, כי בית הדין יפסוק לפשרה ללא הנמקה מכח סמכותו על פי סעיף 79 א' לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד - 1984, וזאת לסיום סופי ומוחלט של כל תביעות התובע נגד הנתבעת בגין עבודתו של התובע אצל הנתבע ת וסיום עבודתו.
הוסכם כי הסכום שייפסק לא יפחת מסכום של 40,000 ₪ ברוטו ולא יעלה על סכום של 110,000 ₪ ברוטו.
עוד הוסכם כי סך של 30,000 ₪ מתוך הסכום שייפסק ישולם בגין רכיב פיצויי פיטורים.
הוסכם עוד כי הסכום שייפסק ישולם ב-4 תשלומים חודשיים שווים ורצופים.

2. לאחר עיון בכתבי בי-דין ובמסמכים שצורפו להם, הנני מחייב את הנתבעת לשלם לתובע סכום של 70,000 ₪ ברוטו, מתוכם סך של 30,000 ₪ כפיצויי פיטורים.

3. בנוסף, תישא הנתבעת בהוצאות ב"כ התובע ושכר טרחת עו"ד בסכום של 10,000 ₪ בצירוף מע"מ כדין.

4. כל הסכומים דלעיל, ישולמו ב-4 תשלומים חודשיים שווים ורצופים במועדים הבאים:
28.2.2020, 31.3.2020, 30.4.2020, 1.6.2020.
ההמחאות כולן תישלחנה למשרד ב"כ התובע עד למועד התשלום הראשון.

5. לא ישולם סכום כלשהו במועדו, יועמד הסכום כולו לפירעון מידי ויישא הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה ועד ליום התשלום בפועל.

6. הסכומים שפורטו לעיל הינם בנוסף לסכום המצוי בקופת הפיצויים. הנתבעת תשחרר לזכות התובע את כל הכספים שבקופת הפיצויים במכתב שיישלח לקופה עם העתק לב"כ התובע תוך 14 יום מיום קבלת פסק דין זה.

7. המזכירות תבדוק אם התקיימו התנאים המזכים בהחזר אגרה, בהתאם לתקנות בית הדין לעבודה(אגרות), התשס"ח-2008, ותשיב לב"כ התובע אגרת בית הדין, בהתאם.

ניתן היום, א' שבט תש"פ,(27 ינואר 2020), בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: חליל קבועה
נתבע: מסעאד עבודות צנרת ועפר בע"מ
שופט :
עורכי דין: