ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בן - בטחון בע"מ נגד קבוצת 22 טרקטור 2015 בע"מ :

לפני כבוד השופט אריאל צימרמן

התובעת/נתבעת שכנגד (המשיבה):
בן - בטחון (1989) בע"מ

נגד

הנתבעים/תובעים שכנגד (המבקשים):

  1. קבוצת 22 טרקטור 2015 בע"מ
  2. תומר מימון
  3. דן רודי מינון
  4. ליאור עבודי
  5. רועי עבודי

בשם המבקשים: עו"ד בן עדני
בשם המשיבה: עו"ד סיון שביט

החלטה

לבקשה לגילוי מסמכים, ובהיאסף התשובה והתגובה: חלק מן המחלוקות השכילו הצדדים לפתור עצמאית. לנותרות, העיקרון המנחה הוא של הגילוי המירבי (ראו: רע"א 4627/14 פז חברת נפט בע"מ נ' דיעי בפסקה 7, והאסמכתאות שם ( 10.11.2014)), להשגת תכליות ההליך, ובסייגים המקובלים בדין ככל שהם רלבנטיים. המחלוקת כאן בסוגיית המסמכים צרת היקף. באשר למה שנותר, ההכרעה היא זו:

א. להסכם השכירות מיום 10.1.2019: אין טענה בתשובה לסוד מסחרי. הרלבנטיות ברורה – ההבדלים שבין הסכם השכירות שכרתה המשיבה עם המבקשים וזה שכרתה עם מר שוורץ לאחר ביטולו של ההסכם הראשון עומדים ביסוד התביעה של המשיבה. העובדה שאביו של השוכר יעיד אינה מפחיתה מן הצורך להמציא. ההסכם יומצא במלואו.

ב. התכניות והאישורים לביצוע ההפרדה המפלסית: מה שברשות המשיבה (לרבות ככל שמסמכים מצויים בשליטתה אצל הקונסטרוקטור) , תמציא, אפילו אם הוא גם בידי העירייה. מה שברשות העירייה, ממילא יומצא. אם ייוותר מסמך מבוקש ספציפי, ניתן לעתור בעתיד.

ג. לפניות לעיריית כפר סבא (סעיף 2(ו)): ניתן להבין שאין ברשותה של המשיבה, שאז לא ניתן לאלצה להמציא מסמכים שאין בידה להמציאם.

ד. לשומת היטל ההשבחה (סעיף 2(ז)): אכן, אם אין שומה ואין דרישה, לא ניתן להורות למשיבה להמציא את שאינו בנמצא; גם אם מובן שבמקרה כזה, הדבר מקרין (ובהחלט אפשר – מקעקע) על תביעת השיפוי של המשיבה מאת המבקשים את דמי השומה, אפילו בדרך של "אומדן" של דבר מה שאינו קיים.

המצאת המסמכים – עד יום 5.2.2020. תיק מוצגים של כל צד עד יום 6.2.2020, שאז תינתנה הוראות נוספות לצורך השלמת ההליך.

בנסיבות של קבלת הבקשה בחלקה ודחייתה בחלקה, יישא כל צד בהוצאותיו.

תז"פ ליום 13.2.2020.

ניתנה היום, כ"ט טבת תש"פ, 26 ינואר 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: בן - בטחון בע"מ
נתבע: קבוצת 22 טרקטור 2015 בע"מ
שופט :
עורכי דין: