ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ילנה אללוב דוזורץ נגד רשת גני ילדים מדגסקר בע"מ :

27 ינואר 2020
לפני:

כבוד השופט דורי ספיבק

התובעות:

 1. ילנה אללוב דוזורץ
 2. טטיאנה פוזדניקין
 3. רימה גולדפינגר
 4. טטיאנה רדצ'וק
 5. לאה מוגרבי

ע"י ב"כ עו"ד לב שניידר
-
הנתבעות:

 1. רשת גני ילדים מדגסקר בע"מ
 2. ויקטוריה זגין

ע"י ב"כ עו"ד אלכס פרנקל

פסק דין

1. ביום 10/10/2019 הגישו התובע ות תביעה נגד הנתבע ות בשל זכויות המגיעות להן עקב עבודת ן אצל הנתבע ות וסיומה.

2. הנתבעות נדרשו להגיש כתב הגנה תוך 30 ימים מיום שנמסרו לה ן כתבי בי-דין, וחרף העובדה שאלה נמסרו לה ן ביום 22/10/2019, לא הוגש כתב ההגנה. אציין, למען הסדר הטוב, כי הנתבעות ביקשו וקיבלו ארכה להגשת כתב הגנה עד ליום 5/1/2020, אך לא הגישו כתב הגנה גם בחלוף הארכה, ולא הגישו כתב הגנה אף לאחר שהוגשה בקשה למתן פסק דין בהיעדר הגנה, ואף לא הגישו תגובה לבקשה זו.

3. משלא הוגש כתב הגנה במועד, ומשזה לא הוגש אף בחלוף ארכה נוספת שניתנה לנתבעות, ובהתאם לסמכות הקבועה בתקנה 43 (א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב - 1991, ניתן בזאת פסק דין על יסוד כתב התביעה.

4. לפיכך, אני מחייב את הנתבעות לשלם ביחד ולחוד את הסכומים הבאים:
א. לתובעת 1 , גב' ילנה אללוב דוזורץ :

 1. שכר 08/2019 בסך של 2,400 ₪.
 2. פנסיה עובד בסך של 14,671 ₪.
 3. פנסיה מעסיק בסך של 15,933 ₪.
 4. הודעה מוקדמת בסך של 4,200 ₪.
 5. פיצויי פיטורים בסך של 49,563 ₪.
 6. פדיון חופשה בסך 3,695 ₪.
 7. הודעה לעובד בסך 5,000 ₪.

ב. לתובעת 2, גב' טטיאנה פוזדניקין :

 1. שכר 08/2019 בסך של 3,028 ₪.
 2. פנסיה עובד בסך של 8,627 ₪.
 3. פנסיה מעסיק בסך של 9,346 ₪.
 4. הודעה מוקדמת בסך של 5,300 ₪.
 5. פיצויי פיטורים בסך של 11,790 ₪.
 6. פדיון חופשה בסך של 2,679 ₪.
 7. דמי נסיעות בסך של 5,751 ₪.
 8. הודעה לעובד בסך של 5,000 ₪.

ג. לתובעת 3 גב' רימה גולדפינגר :

 1. שכר 08/2019 בסך של 3,028 ₪.
 2. פנסיה עובד בסך של 8,757 ₪.
 3. פנסיה מעסיק בסך של 9,366 ₪.
 4. הודעה מוקדמת בסך של 5,300 ₪.
 5. פיצויי פיטורים בסך של 14,064 ₪.
 6. פדיון חופשה בסך של 2,679 ₪.
 7. הודעה לעובד בסך של 5,000 ₪.

ד. לתובעת 4, גב' טטיאנה רדצ'וק:

 1. שכר 08/2019 בסך של 3,028 ₪.
 2. פנסיה עובד בסך של 17,215 ₪.
 3. פנסיה מעסיק בסך של 19,029 ₪.
 4. הודעה מוקדמת בסך של 5,300 ₪.
 5. פיצויי פיטורים בסך של 27,611 ₪.
 6. פדיון חופשה בסך של 2,563 ₪.
 7. הודעה לעובד בסך של 5,000 ₪.

ה. לתובעת 5, גב' לאה מוגרבי:

 1. שכר 08/2019 בסך של 3,803 ₪.
 2. פנסיה עובד בסך של 12,298 ₪.
 3. פנסיה מעסיק בסך של 13,285 ₪.
 4. הודעה מוקדמת בסך של 6,143 ₪.
 5. פיצויי פיטורים בסך של 20,169 ₪.
 6. פדיון חופשה בסך של 2,486 ₪.
 7. דמי הבראה בסל שח 3,969 ₪.
 8. הודעה לעובד בסך של 5,000 ₪.

לסכומים האמורים יוספו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה (10/10/2019) ועד ליום התשלום המלא בפועל.

כמו כן תשלמנה הנתבעות לכל אחת מהתובעות 5,000 ₪ (ובסך הכל 25,000 ₪) כהוצאות, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מהיום.

ניתן היום, א' שבט תש"פ, (27 ינואר 2020), בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ילנה אללוב דוזורץ
נתבע: רשת גני ילדים מדגסקר בע"מ
שופט :
עורכי דין: