ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין פסגת הגליל א.ש.2004 בע"מ נגד יחזקאל יוסף :

בפני כבוד ה רשמת בכירה עביר גבריס

התובעת/המשיבה

פסגת הגליל א.ש.2004 בע"מ

נגד

הנתבע/המבקש
יחזקאל יוסף

החלטה

תביעה זו הוגשה כתביעה בסדר דין מקוצר, בגין יתרת חוב מים בסך של 3,546 ₪, כאשר בדיון ב"כ התובעת/המשיבה ציין כי החשבוניות שלא שולמו בגין מים, הן חשבוניות בגין חודש מאי 2015 עד חודש אפריל 2019.

הנתבע/המבקש הגיש בקשת רשות להתגונן במסגרתה טען בין היתר כי השכיר את הנכס נשוא התביעה, השוכרת גב' אילנית הרוש, ובמועד ההשכרה, הן המבקש והן השוכרת הודיעו על כך למשיבה. הנתבע ציין כי השוכרת הפרה את חוזה השכירות, לא שילמה את דמי השכירות ועל פי הנטען גם לא שילמה את צריכת המים בגין המושכר.

לטענת הנתבע/המבקש, חובות מים עד ליום 24.7.18, אמורים להיות משולמים ע"י השוכרת. גם בדיון שהתקיים בפניי ציין הנתבע/המבקש כי הסכם השכירות התחיל בתאריך 22.5.15 והסתיים בתאריך 24.7.18.

הנתבע הציג את חוזה השכירות. הוצג וסומן נ/1.

בדיון נחקר הנתבע/המבקש ע"י הודעה או מסמך שהוא יכול להציג לגבי ההודעה על הסכם השכירות, והשיב כי הוא התקשר לנתבעת המשיבה והודיע על שינוי דייר, וכי גם השוכרת התקשרה ובעקבות זאת, החשבוניות עבר ו על שמה.

חובה על בעל נכס או מחזיק, להודיע למשיבה על שינוי בזהות המחזיק של נכס מסוים לצורך עדכון החייב בתשלום בגין צריכת המים. לתיק הוצג הסכם שכירות מחודש מאי 2015, והנתבע אישר כי השכירות הסתיימה ביום 24.7.18.

הנתבע/ מבקש לא הציג כל מסמך ו/או ראייה המעידה על המועד בו הודיע על שינוי המחזיק בנכס, ו/או המעידה על המצאת חוזה השכירות לתובעת/המשיבה. אולם, אין להתעלם מכך כי בתיק הוצגו חשבוניות על שם השוכרת מחודש 2/2018, 5/2018 ו – 6/2018.

בנסיבות אלה, ולאור כל האמור לעיל, הגעתי למסקנה כי לנתבע/מבקש טענת הגנה המחייבת בירור, ועל כן אני מקבלת את הבקשה. לנתבע ניתנת רשות להתגונן כמבוקש.

1. התצהיר שצורף לבקשת רשות להתגונן ישמש ככתב הגנה ו נוכח סכום התביעה היא תתברר בסדר דין מהיר בהתאם לפרק ט"ז 1 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן: "התקנות"), כאשר הדגש כאשר הדגש הוא על קיצור זמן ההתדיינות, אני מורה כדלקמן:

התובע ימציא לבית המשפט ולצד השני בתוך 15 ימים מהיום את המסמכים שיש לצרף לכתב התביעה לפי תקנה 214 ג' ו- 214 ח' לתקנות.
הנתבע ימציא לבית המשפט ולצד השני בתוך 15 ימים לאחר מכן את המסמכים שיש לצרף לכתב ההגנה לפי תקנה 214 ג' ו- 214 ח' לתקנות.
התובע/ת י/תמציא לבית המשפט ולצד השני עד לתאריך 1.4.2020 תצהירי עדות ראשית על פי תקנה 214 ט'.
הנתבע/ת י/תמציא לבית המשפט ולצד השני עד לתאריך 1.5.2020 תצהירי עדות ראשית על פי תקנה 214 ט'.
לתצהירי העדות יצורפו המסמכים שעליהם מסתמך העד בתצהירו; לא היה המסמך מצוי ברשות המצהיר, יציין בתצהיר בידי מי, למיטב ידיעתו, הוא מצוי. תצהיר עדות שלא יוגש במועד, לא יוגש אלא ברשות בית המשפט.
אני קובעת ישיבה מקדמית בתיק ליום 16.6.2020 בשעה 11:45.
בעלי הדין יתייצבו אישית לישיבה זו. במקרה שאחד הצדדים הנו תאגיד, יתייצב נציג מוסמך מטעמו, המכיר את עובדות המקרה ומוסמך לסיים את התיק.
בקשות ביניים על פי תקנה 214 י"ג תוגשנה עד ולא יאוחר משלושים יום לפני המועד שנקבע לדיון, בצירוף העתק מלא לצד שכנגד.
בשים לב לטענות הצדדים ולסכום התביעה, מומלץ לצדדים לנסות ולהגיע להסכמות רבות ככל הניתן שכן ניהול הליך משפטי עולה ממון רב וזמן שיפוטי יקר. הכבדה וסרבול הדיון שלא לעניין יתורגמו להוצאות שיוטלו על מי מהצדדים. הצדדים רשאים להודיע על הסכמה לדיון על דרך הפשרה לפי סעיף 79א.
כל מסמך ו/או בקשה אשר תוגש לבית המשפט תועבר במישרין ובו זמנית לצד שכנגד.
המזכירות תמציא העתק ההחלטה לצדדים ותזמנם לדיון שנקבע.
ניתנה היום, א' שבט תש"פ, 27 ינואר 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: פסגת הגליל א.ש.2004 בע"מ
נתבע: יחזקאל יוסף
שופט :
עורכי דין: