ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין חאג' מג'ד נגד ע.מ.ק. הנדסה בע"מ חברות :

בפני כבוד ה רשם בכיר נדים מורני

התובע

חאג' מג'ד ת.ז. XXXXXX551

נגד

הנתבעת/המודיעה
ע.מ.ק. הנדסה בע"מ חברות 513622191

נגד
צדדי ג'

  1. חברת זלמן בראשי ואחיו בע"מ - נמחקה
  2. מ.א.ר.נ. הנדסה בע"מ
  3. מדינת ישראל משרד הביטחון - נמחקה
  4. מפעלי האומן אדן-בכר (1990) בע"מ - בפירוק

פסק דין

1. התובע הינו קבלן עבודות מתכת ובזמנים הרלוונטיים לתביעה הוא ניהל עסק בשם נ.מ. עבודות מתכת.

2. התובע הגיש תביעה כספית כנגד הנתבעת ע"ס 69,384 ₪ בגין עבודות נוספות שביצע, כטענתו, עבור הנתבעת שתמורתן לא שולמה לו ע"י הנתבעת.

3. ביום 29/9/09 נחתם הסכם בין הנתבעת לבין התובע לפיו הנתבעת הזמינה מהתובע ביצוע עבודות מתכת במעבר קלנדיה בעטרות, אשר כללו כיסוי גג פח אסכורית + מרזבים מפח 2 מ"מ + קונסטרוקציה ותקרת פח גלי + 2 סככות מעבר מפלסטיק ועוד (להלן: "ההסכם הראשון").
עלות העבודות שהוזמנו ע"י הנתבעת לפי הסכם הראשון הסתכמה בסך 40,000 ₪ + מע"מ.

4. אין מחלוקת בין הצדדים שהתובע ביצע את כל העבודות המוזמנות עפ"י ההסכם הראשון וכי שולמה לו תמורה מלאה בגינן.

5. ביום 18/10/09 נחתם בין הצדדים הסכם נוסף לפיו הנתבעת הזמינה מהתובע ביצוע עבודות מתכת נוספות אשר כללו אספקת והרכבת מרישים צמודים לדבל T 60 מגול וון, הרכבת כבל פלדה כולל מתיחת כבלים חופשיים והרכבת 6 יחידות RHS באורך 3.4 מטר ועוד, הכל בעלות של 19,000 ₪ + מע"מ (להלן: "ההסכם השני").

6. אין חולק שהתובע ביצע את כל העבודות שהוזמנו ע"י הנתבעת ע"פ ההסכם השני .

7. אין מחלוקת בין הצדדים שהעבודות נשוא התביעה הוזמנו בשרשור כאשר מזמין העבודה היה משרד הביטחון אשר מסר את ביצוע העבודות לקבלן ראשי שהוא חברת זלמן בראשי ואביו בע"מ (להלן: "חברת זלמן") אשר העבירה את ביצוע העבודות לקבלן משנה שהוא חברת מפעלי אומן אדן בכר (1990) בע"מ (להלן: "חברת אומן") אשר העבירה את ביצוע העבודות לנתבעת שהעבירה חלק מהעבודות לתובע.

בין לבין חברת אומן התפרקה והתמנה לה מפרק.

8. מהעדויות ניתן לקבוע שמונה מפקח בשם רומן מטעם משרד הביטחון שהיה אמור לפקח על ביצוע העבודה ואישור העבודות המבוצעות (להלן: "המפקח רומן").

9. התובע הצהיר בתצהירו כי במהלך ביצוע העבודות עפ"י ההסכם השני, הוא נתבקש ע"י המפקח רומן לבצע עבודות נוספות ושינויים והוא מסר את הדרישה למר בלמס ציון שכיהן כמנהל אצל הנתבעת (להלן: "מר ציון") והנ"ל אישר לתובע לבצע את העבודות הנ"ל ואף סיפת חומר הגלם וסחורה הדרושים לביצוע העבודות הנוספות והשינויים.

10. לטענת התובע, בסיום ביצוע העבודות והשינויים, הוא נתבקש ע"י מר ציון למסור למפקח רומן את רשימת העבודות הנוספות והשינויים ואומנם התובע העביר את הרשימה לנתבעת (מוצג נ/3) אשר הועברה ע"י הנתבעת לחברת אומן כעבור מספר ימים (מוצג ת/1), ביחד עם דרישה לתשלום החומרים שהושקעו ע"י הנתבעת בחומרים בסך 7,861 ₪ (מוצג ת/2).

11. לטענת התובע הגיע לו בגין העבודות הנוספות והשינויים סך של 51,350 ₪ בתוספת מיע"מ בהתאם לרשימה שהועברה לנתבעת, סכום אשר לא שולם לו ע"י הנתבעת ולא ע"י גורם אחר כלשהו.

12. מר ציון נשאל בחקירתו הנגדית מי ביקש את העבודות הנוספות עפ"י ההסכם השני והשיב (עמ' 14 לפרוטוקול שורות 22-23):

"הקבלן הראשי יורם עדן והמפקח ביקשו יחד. הם היו בסיור, כתבתי את מה שביקשו, ישבתי עם הקבלן ואבא שלו, סיכמנו משהו מסויים עשו את העבודה ושילמתי".

מר ציון אף הוסיף שהוא קיבל מחברת אומן את מלוא התמורה המגיעה בגין העבודות הנוספות עפ"י ההסכם השני.

13. מר ציון השיב לשאלות ביהמ"ש כי העבודות הנוספות והשינויים נשוא התביעה נקבעו ע"י המפקח רומן מול התובע והוא זה שפנה לתובע וביקש ממנו לבצע את העבודות הנוספות הנ"ל וכי הנתבעת פנתה לחברת אומן וביקשה את התמורה בגין עבודות אלה והיא נתבקשה להמציא אישורים בגין אותן עבודות ממשרד הביטחון.
מר ציון העיד שהוא אינו יודע אם חברת אומן קיבלה את המגיע בגין העבודות הנוספות הנ"ל, וטען כי במידה והתובע היה משיג את האישורים, הוא היה תובע את חברת אומן בגין אותם כספים.

14. מר ציון העיד גם שהתובע היה אמור להשיג אישורים מהמפקח רומן לעניין העבודות הנוספות וכי התובע היה טוען שאין מה לדאוג הוא יקבל את האישורים מהמפקח.

15. הנתבעת הגישה הודעת צד ג' כנגד חברת זלמן וכנגד חברת מ.א.ר.ן וכנגד מדינת ישראל (משרד הביטחון). במהלך הדיון הנתבעת ביקשה למחוק את הודעת צד ג' כנגד כל צדדי ג'.

דיון והכרעה:

16. מהעדויות שנשמעו ניתן לקבוע שאין מחלוקת שהתובע ביצע את העבודות הנוספות והשינויים, וכי התמורה המגיעה לו בגינם הינה בסך 51,350 ₪ בתוספת מע"מ.

17. הנתבעת קיבלה את החשבון שנערך ע"י התובע בגין העבודות הנוספות והשינוי ואף העבירה אותו הלאה לחברת אומן על מנת לגבות ממנה את התמורה המגיעה בגין העבודות בתוספת סך 7,861 ₪, סכום שהושקע ע"י הנתבע בחומרים ובסחורות שסופקו על ידי הנתבעת לתובע לצורך ביצוע העבודות הנ"ל.

18. עדותו של מר ציון אינה אמינה בעיני ביהמ"ש, הרי, לא יתכן מצב שהנתבעת תאפשר לתובע לקבל עבודות קבלניות באותו פרויקט מאחורי גבה.
בנוסף, לא יתכן שהנתבעת הסכימה לשלם את עלויות החומרים של העבודות הנוספות בסך 7,861 ₪ מבלי שיהא לה כל אינטרס כלכלי בכך .
לא נמסר ע"י מר ציון כל הסבר משכנע מדוע הנתבעת השקיעה חומרים בסך 7,861 ₪ בעבודות הנוספות.

19. עדותו של התובע נראית אמינה ומהימנה, התובע הודה שמי שפנה אליו לעניין העבודות הנוספות היה המפקח רומן, אולם, הוא פנה לנתבעת וביקש אישורה לכך והיא אישרה זאת.

עובדה היא שהנתבעת ביקשה מהתובע לשלוח אליה חשבון מפורט בגין העבודות הנוספות והיא אף העבירה אותו לחברת אומן לקבלת הכסף.

במידה ולא היה לנתבעת כל אינטרס כלכלי, היא לא היתה אמורה לעשות דבר בעניין התמורה המגיעה מחברת אומן

20. משום מה הנתבעת לא ראתה לנכון להגיש העתק מההסכם שהיה בינה לבין חברת אומן!
הנתבעת טענה גם שהיא לא הגישה תביעה כנגד חברת אומן, דבר שמעורר תהיה שמא הנתבעת קיבלה מחברת אומן את כל המגיע לה בגין העבודות הנוספות.

21. הנתבעת אף לא ראתה לנכון להזמין את המפקח רומן למתן עדות בעניין שבמחלוקת!

22. לסיכום, אני מקבל את התביעה ומחייב את הנתבעת לשלם לתובע את הסכומים המפורטים להלן:

א. סך של 51,350 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה למדד יוקר המחיה החל מיום 7/6/10 ועד היום בתוספת מע"מ כחוק על הסכום הכולל.

ב. סך של 1,735 ₪ בגין אגרות משפט ששולמו.

ג. סך של 8,000 ₪ בגין שכ"ט עו"ד.

הסכומים שנפסקו ישולמו תוך 30 יום מיום מסירת העתק מפסק דין זה לידי ב"כ הנתבעת, שאם לא כן, הם ישאו הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

המזכירות תמציא העתק מפסק דין זה לב"כ הצדדים ותסרוק את המוצגים ת/1-ת/3, נ/1-נ/4 בתיק.

ניתן היום, א' שבט תש"פ, 27 ינואר 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: חאג' מג'ד
נתבע: ע.מ.ק. הנדסה בע"מ חברות
שופט :
עורכי דין: