ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין סמארט-תיור וסיור בע"מ נגד סקוריטס סוכנות ביטוח בע"מ :

בפני כבוד ה שופטת דנה עופר

תובעים

סמארט-תיור וסיור בע"מ

נגד

נתבעים
סקוריטס סוכנות ביטוח בע"מ

החלטה

הנתבעת הגישה, במסגרת תיק זה, בקשה לסעד על דרך של טען ביניים ומתן צו גודר.

על פי המפורט בבקשה, האוטובוס של התובעת, מ.ר. 57-594-54, אשר בעניינו הוגשה התביעה לחיוב הנתבעת בתשלום תגמולי ביטוח, בעקבות אירוע של שריפה מיום 7.10.16, אכן היה מבוטח בפוליסת ביטוח בת תוקף אצל הנתבעת. לאוטובוס נגרם אובדן גמור, ושוויו בעת קרות האירוע, לטענת הנתבעת, עומד על 480,000 ₪.

עוד נטען בבקשה, כי לאחר השלמת בדיקת החבות, מעוניינת המבקשת לשלם את תגמולי הביטוח, בסך 493,600 ₪ (שווי האוטובוס יחד עם הוצאות הכיבוי), בניכוי השתתפות עצמית (5,000 ₪) על פי תנאי הפוליסה.

ברם, לטענת המבקשת, ישנה מחלוקת בין שלוש הטוענות שפורטו בבקשה: התובעת, בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ (הטוען לשיעבוד על הפוליסה וכן לחוב פסוק הנגבה בלשכת ההוצאה לפועל) וחברת נתיבי גוש שגב בע"מ (אשר הטילה עיקול על נכסי התובעת, בסך 32,828 ₪).

המבקשת עותרת למתן הוראות למי להעביר את תגמולי הביטוח ומציינת בבקשתה (ללא תצהיר), כי אין לה כל טובת הנאה בסכום הנ"ל וכי היא אינה נמצאת בקנוניה עם מי מהטוענות.

בהתאם להחלטה מיום 29.8.18, היה על המבקשת להמציא את הבקשה לידי שלוש הטוענות, על מנת שאלו תוכלנה להגיש הודעת פרטים.

בנק מרכנתיל דיסקונט (להלן: "הבנק") הגיש הודעת פרטים מפורטת ונתמכת במסמכים . בהודעה ציין הבנק, כי רשם שעבוד על האוטובוס הנ"ל, לרבות על זכויות הנובעות מביטוח כלי הרכב. עוד טוען הבנק, כי לטובתו פסק דין (תיק ה"פ 29015-12-14) ונפתח תיק הוצאה לפועל לגביית החוב הפסוק (תיק מס' 507451-04-17) , כאשר סכום החוב בתיק ההוצאה לפועל עומד (נכון ליום הגשת ההודעה) על 367,851 ₪.

התובעת לא הגישה הודעת פרטים או כל התייחסות אחרת לבקשה. בדיון שהתקיים (בתביעה העיקרית) ביום 27.5.19 ביקש ב"כ התובעת ארכה קצרה להגשת התייחסות בכתב לטענות הבנק. ארכה כזו אושרה, אולם עד היום לא הגישה התובעת דבר בעניין זה.

לאור הדברים הללו, ברי כי אין בפי התובעת טענות מדוע לא יועבר סכום תגמולי הביטוח לבנק, עד לגובה החוב המובטח בשעבוד. התובעת לא התייחסה לטענות הבנק, לא במועד שהוקצב לכך, לא במועד שהוארך ואף לא לאחר מכן.

אשר לטוענת השלישית, נתיבי גוש שגב בע"מ, לא הוגשה הודעת פרטים; אולם לא ברור לי אם הבקשה וההחלטה הומצאו לה.

בשלב זה כבר ניתן להורות, כי הנתבעת תעביר את תגמולי הביטוח במלואם למעט סכום העיקול לטובת נתיבי גוש שגב בע"מ, לידי הבנק, וכי לתובעת לא תהיינה טענות בשל כך.

עם זאת, יש לציין, כי אין חפיפה מלאה בין סכום התביעה (541,860 ₪) לבין הסכום שאותו מסכימה הנתבעת לשלם למי מהטוענים (בסך 493,600 ₪). ספק בעיניי אם יש לתובעת עילת תביעה על פי הפוליסה לגביית ההפרש בין הסכומים (בטענה כי נגרמו לה נזקים עקיפים ואבדן הנאה בסך 60,000 ₪), אולם לעת עתה עומדת התביעה בעינה כפי שהוגשה וטרם התבררה לגופה.

כך גם, נראה לכאורה כי ישנו הפרש בין הסכום הנותר לאחר ניכוי החוב לבנק (367,851 ₪ - נכון ליום מסירת הודעת הפרטים) לבין תגמולי הביטוח (493,600 ₪); אם כי אין בידיי נתונים לגבי החוב העדכני לבנק.

לאור כל האמור לעיל, אני מורה כך:

א. הבנק יודיע בתוך 7 ימים מה סכום החוב העדכני;

ב. הנתבעת תעביר את תגמולי הביטוח במלואם למעט סכום העיקול לטובת נתיבי גוש שגב בע"מ, לידי הבנק (באמצעות באת כוחו) , ועד לגובה החוב העדכני. כפוף לביצוע התשלום כאמור, לא תהיה התובעת זכאית לדרוש מהנתבעת את סכום תגמולי הביטוח שישולמו לבנק;

ג. הנתבעת תמציא לעיוני את אישור המסירה ביחס לנתיבי גוש שגב בע"מ, בתוך 14 ימים מהיום , וכן תבהיר אם התקבלה בידיה החלטה המורה על מימוש העיקול לטובת חברה זו;

ד. הוראות נוספות יינתנו, במידת הצורך, לאחר קבלת הודעת הנתבעת כאמור לעיל.

המזכירות תמציא החלטה זו לצדדים לתיק זה, וכן לבנק מרכנתיל (באמצעות משרד עו"ד ע' וייל) ולחברת נתיבי שגב בע"מ, על פי הכתובת הרשומה בבקשה מס' 8.
ניתנה היום, א' שבט תש"פ, 27 ינואר 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: סמארט-תיור וסיור בע"מ
נתבע: סקוריטס סוכנות ביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: