ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין איל שמש נגד משה בן יעקב :

בפני כבוד ה שופטת קרן מרגולין-פלדמן

התובע
איל שמש

נגד

הנתבעים
1.משה בן יעקב
2.מנורה מבטחים ביטוח בע"מ

פסק דין

ביום 2/7/19 נפגע רכב התובע במסגרת תאונת דרכים שאירעה במעגל תנועה.

אין מחלוקת בין הצדדים בנוגע לכך שמדובר בכיכר שבה שני נתיבים, כאשר שני הרכבים נכנסו אל הכיכר מאותו כיוון, התובע בנתיב השמאלי והנתבע 1 בנתיב הימני.

עוד אין מחלוקת בין הצדדים בנוגע לכך שעל גבי הכביש סימונים המלמדים על אופן הנסיעה בכיכר, כאשר הנתיב הימני מיועד לפניה ימינה או לנסיעה ישר ואילו הנתיב השמאלי מיועד לנסיעה ישר או לפניה שמאלה.
התובע ביקש להמשיך ישר אחרי הכיכר, ולשיטתו הנתבע 1 ביקש לפנות שמאלה , ובכך חסם את נתיב היציאה של התובע מהכיכר והוביל להתרחשות התאונה.

הנתבעים הגישו כתב הגנה ביום הדיון כאן, במסגרתו טענו כי הנתיב שבו נסע הנתבע מיועד לנסיעה ישר ושמאלה ואילו התובע נסע בנתיב שמיועד לפניה שמאלה בלבד.
עוד טענו שם כי בשעה שהנתבע ביקש להמשיך בתוך הכיכר בנסיעה, הגיח התובע משמאל, סטה לעבר נתיב נסיעת הנתבע ופגע ברכבו.

במעמד הדיון, ביקשו הנתבעים לתקן את גרסת ההגנה, אישרו את הסימונים המתוארים מעלה על הכביש וטענו כי גרסת הנתבעים היא כמפורט בטופס ההודעה שמסר הנתבע בסמוך לאחר האירוע ולא כמתואר בכתב ההגנה מטעמם .

עיון בטופס ההודעה מלמד על כך שלשיטת הנתבע (שם) ביקש התובע לצאת מהכיכר מהנתיב הפנימי בצורה "חדה ומהירה" והתנגש ברכב הנתבע שנסע בנתיב החיצוני של הכיכר.

לאחר ששמעתי את עדויות הצדדים ובחנתי את הראיות אשר הוצגו לפניי, נחה דעתי כי יש לקבל את עיקר התביעה.

יובהר כי בין השרטוט שערך הנתבע 1 על גבי טופס ההודעה, ומיקום הרכבים שם , לבין מיקום הרכבים בשרטוט ת/1, כפי שסומן ע"י הנתבע 1 במעמד הדיון, פער משמעותי, כאשר בטופס ההודעה דומה לכאורה כי התאונה התרחשה בתוך הכיכר ו עוד לפני היציאה מן הכיכר (שאליה אין חולק ביקש התובע לצאת), ואילו בסימון שערך הנתבע 1 על גבי ת/1 ניכר כי התאונה התרחשה ביציאה מהכיכר.

דברים אלה ביחד עם שינוי הגרסה ביחס לכתב ההגנה, יש בהם כדי להחליש באופן משמעותי את האמון שנותן בית המשפט בגרסת הנתבע 1 בנוגע לנסיבות התאונה, וכדי לחזק את גרסת התובע שלפיה התרחשה התאונה בשעה שביקש לצאת מהכיכר, בנתיב נסיעתו המיועד לכך.

זאת ועוד, לכתב התביעה צורף מסמך החתום לכאורה ע"י שני הנהגים ואשר לכאורה נערך בסמוך לאחר התרחשות התאונה. במסמך זה צוין כי התאונה התרחשה ביציאה מן הכיכר, בשעה שהתובע ביקש להמשיך ישר ואילו הנתבע ביקש להשלים את סיבוב הכיכר.

גרסה זו מתיישבת הן עם גרסת התובע בנוגע לכך שהנתבע סטה ממסלול נסיעתו בנתיב הימני, וביקש להשלים את הנסיעה מסביב לכיכר (שמאלה ביחס למיקומם בכביש) ועם גרסת הנתבע לפיה אפליקציית הוויז שבה עשה שימוש באותו יום, היא שכיוונה אותו בנסיעתו לתל אביב, ובחרה עבורו נתיב נסיעה שהוא איננו הנתיב הטבעי, קרי עליה אל כביש 6 - שמאלה בכיכר.

דומה בעיניי כי בנסיבות אלה סביר יותר להניח שאפליקציית הוויז הציעה לנתבע לערוך פניית פרסה בכיכר כדי להגיע לאזור תל אביב בדרך חלופית שאיננה דרך כביש 6, מאשר שאפליקציית הוויז כיוונה את הנתבע 1 לכיוון טבעון, בניגוד לכיוון שאליו ביקש להגיע.

הנה כי כן, אני קובעת כי יש לקבל את גרסת התובע לפיה נסע הוא בנתיב השמאלי, המאפשר המשך נסיעה ישרה לאחר הכיכר , וכי הנתבע הוא שסטה שמאלה על גבי הנתיב הימני במקום שבו נתיב הנסיעה שבו בחר לנסוע איננו מאפשר פניה שמאלה (או עריכת פניית פרסה בהתאמה), והכל כמתואר במכתב שצורף לכתב התביעה, ואשר לכאורה נערך בזמן אמת ונחתם ע"י שני הנהגים.

מיקום הפגיעות ברכבים מלמד על כך שרכב הנתבע מצוי היה כמעט במלואו מול רכב התובע בשעה שהתובע פגע בו. הואיל ומדובר בנסיעה בכיכר והואיל והתובע העיר כי ראה את רכב הנתבע נוסע מעט לפניו מימין לאורך נסיעתם ב כיכר, וכן בשים לב לעובדה שלטענת התובע בחן את מצב התנועה לפניו, קרי בהמשך הדרך , בעת יציאתו מן הכיכר, אני סבורה כי התובע יכול וצריך היה לזהות את תנועת רכב הנתבע שמאלה לפניו, וכי בהתאמה יכול היה להאט את מהירות נסיעתו, להתאימה לשינוי במצב הכביש לפניו , ולצמצם את מידת הפגיעה.

דומני כי בנסיבות המקרה דנן, בשים לב לנהיגתו של הנתבע בניגוד לכללי התעבורה, בשים לב למיקום הרכבים כפי שתואר זה לצד זה ובשים לב למקום שבו התרחש המפגש בין הרכבים, מצאתי כי יש לייחס לתובע אשם תורם (ולא אחריות) בשיעור של 20% בלבד.

מכל האמור, ובשים לב לראיות שהוצגו במסגרת כתב התביעה ביחס לנזקי התובע, אני רואה לנכון לחייב את הנתבעים, ביחד ולחוד, לשלם לתובע סך של 7,280 ₪ (התובע הוכיח את שיעור הנזק ואת שיעור שכר טרחת השמאי בלבד) בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה, 19/8/19, ועד ליום התשלום בפועל.

כן אני מחייבת את הנתבעים, ביחד ולחוד, לשלם לתובע הוצאות משפט בגין ההליך כאן, ובשים לב לאופן ניהולו, בסך של 1,200 ₪.
סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד ליום התשלום בפועל.

לצדדים זכות להגיש בקשת רשות ערעור לביהמ"ש המחוזי בתוך 15 ימים.

המזכירות תשלח העתק מפסה"ד לצדדים בדואר רשום .

ניתן היום, כ"ט טבת תש"פ, 26 ינואר 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: איל שמש
נתבע: משה בן יעקב
שופט :
עורכי דין: