ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין גן שמואל מזון בע"מ נגד המשרד להגנת הסביבה ת"א :

בפני כבוד השופטת תמר בזק רפפורט

עותרת

גן שמואל מזון בע"מ

נגד

משיבים

1.המשרד להגנת הסביבה ת"א
2.יצחק בן דוד סמנכ"ל בכיר לאכיפה
3.מיכל ריבלין, ממונה מהמשרד להגנת הסביבה
4.היועץ המשפטי לממשלה

החלטה

כאמור בתקנה 14יב(א) לחוק החמרים המסוכנים, התשנ"ג – 1993 "אין בהגשת עתירה לבית המשפט לעניינים מינהליים על דרישה לתשלום עיצום כספי לפי חוק זה כדי לעכב את תשלום העיצום הכספי, אלא בהסכמת המנהל או אם בית המשפט הורה על כך...". כלומר, ברירת המחדל היא תשלום העיצום, ויש להצביע על נסיבות המצדיקות עיכוב התשלום בשל עתירה שהוגשה. בראש ובראשונה נסיבות הנוגעות לשיקולי מאזן נוחות, שהרי בלא נזק משמעותי ולא הפיך, לא נראת הצדקה לעיכוב עיצום שהוטל (ראו והשוו עת"מ 4422-07-14 מאגרי אשר אגודה מים חקלאית שיתופית בע"מ נ' מדינת ישראל המשרד להגנת הסביבה, הענף לחומרים מסוכנים (26.8.14; פורסם במאגרים) .

על הרקע האמור ואף אם אצא מנקודת מוצא כי העתירה מעוררת סוגיות שבחלקן טעונות בירור, ואף אם אגרוס כי ראוי שהמשיב היה מתנהל בקצב מהיר יותר בכל הנוגע לעיצום דנן, לא נראה כי הנסיבות מצדיקות מתן צו הביניים לעיכוב תשלום עיצום כספי.

אכן מדובר בדרישה לתשלום סכום לא מבוטל (למעלה מ 3,200,000 ₪). אלא שמדובר בתאגיד שהיקף עסקיו ורווחיו עולה עשרת מונים על סכום זה, באופן שלא ייגרם לעותרת נזק בלתי הפיך או חמור כתוצאה מתשלום העיצום במועד שנקבע לכך בידי המשיבים. למעשה גם ב"כ העותרת מאשר שאין מדובר בסכום שיביא לפגיעה כלכלית באיתנות מרשתו (ראו סעיף 11 לתגובה לתשובה) .
אכן בתגובה לתשובה טוען ב"כ העותרת לפגיעה אפשרית בציבור המשקיעים ובעלי המניות. אלא שטענה זו לא נטענה כלל בבקשה לצו ביניים, ולא ברור באיזה אופן יפגע או יועיל צו בינים לאיזה מהמשקיעים ומבעלי המניות במבקשת כתוצאה מתשלום העיצום בנקודת זמן כזו או אחרת: מדוע תשלום עתה יסב להם נזק חמור, ובאיזה אופן הקפאת התשלום חיונית או חשובה מאוד למי מהם.

ככלל יש לשלם עיצום כספי במועדו, וכך גם בענייננו.

בשולי הדברים יוער ויובהר : ב"כ העותרת ביקשו כי ייקבע מועד להשלמת טיעון בעל פה לאחר 29.3.20, מועד בו יוכלו להציג נתונים כספיים הנוגעים לשנת 2019. לא הובהר במה מדובר, תוך שנטען כי הואיל ומדובר בחברה בורסאית קיימת מניעה מלעשות כן.

אינני סבורה כי מדובר במקרה המחייב זימון דיון לטיעון בעל פה, שכן הצדדים הבהירו את טיעוניהם היטב בכתב. בוודאי שאין מקום לדחות את ההכרעה בבקשה לצו ביניים בחודשיים נוספים. עתירה ובקשה לצו ביניים המוגשת עימה יש לבסס במועד הגשתה (כאן 29.12.19). בתיק זה ניתן ביום 5.1.20 צו זמני בידי בית המשפט לעניינים מינהליים בחיפה, וזאת על רקע העברת התיק לבית מ שפט זה, אחר שהוגש הוא בתחילה בניגוד להוראות הדין לבית המשפט לעניינים מינהליים בחיפה. אינני סבורה כי יש הצדקה להותיר את הצו הזמני שניתן בתוקפו לתקופה של חודשיים נוספים, על מנת להמתין לנתונים שהם וטיבם אינם ידוע ים בשלב זה.

הבקשה לצו ביניים נדחית איפוא (וממילא כך גם הבקשה לקיום דיון בעל פה בכל הנוגע לצו הביניים).

כתב תשובה לעתירה יוגש עד ליום 18.3.20.

תגובה לכתב התשובה ניתן להגיש עד ליום 21.4.20.

לדיון ביום 27.4.20 בשעה 12:00.

ניתנה היום, א' שבט תש"פ, 27 ינואר 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: גן שמואל מזון בע"מ
נתבע: המשרד להגנת הסביבה ת"א
שופט :
עורכי דין: