ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מ. ר. נגד אלונים מ.מ.ש בע"מ :

לפני כבוד השופטת חדוה וינבאום וולצקי

התובע
מ. ר.
ע"י ב"כ עוה"ד יואח שכטר ואח'

נגד

הנתבעת
אלונים מ.מ.ש בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד עזרא האוזנר ואח'

החלטה

הצדדים הגיעו להסכמה לפיה, נוכח הפער בקביעות המומחים מטעמם, ימונו מומחים מטעם בית המשפט מבלי שיש בכך כדי ויתור של הצדדים על חוות הדעת מטעמם.

משכך, אני ממנה בזאת את ד"ר גד ולן כמומחה רפואי בתחום האורתופדי בתיק זה וכן את פרופ' משה קוטלר כמומחה בתחום הפסיכיאטרי .

3. המומחים מתבקש ים ליידע את בית המשפט ככל שקיימת קרבה בינ ם לבין הצדדים בתיק ו/או באי-כוחם.

4. המומחים יעיי נו במסמכים הרפואיים אשר יומצאו ל הם ע"י ב"כ בעלי הדין, יבדק ו את התובע ויקבע ו ממצאים לגבי מצב ו הרפואי בעקבות התאונה מיום 6.3.15 ובמיוחד יקבע ו:

א. האם לוקה התובע כיום בנכות, ואם כן, לאיזו תקופה ומהו שיעור הנכות?
מהן הנכויות הזמניות שיש לקבוע לתובע ולאילו תקופות?
ב. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבו בעתיד?
ג. מה הן המגבלות התפקודיות של התובע, אם בכלל, ובמיוחד בשים לב לעבודתו ולמקצוע ו.
ד. האם יהיה התובע זקוק לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן מהם סוגי הטיפולים והאם הם כלולים בסל הבריאות.
ה. המומחים יתייחס ו, בין היתר, לקשר שבין התאונה לבין מצב התובע נכון להיום.

5. ב"כ בעלי הדין ימציאו למומחיםה הרפואיים את כל המסמכים הרפואיים המצויים תחת ידיהם והנוגעים לתובע בתוך 30 ימים מהיום.

העתק כל פניה אל המומחים יועבר במישרין לצד שכנגד.

6. בשכר טרחת המומחיםה ישאו הצדדים בחלקים שווים ביניהם עפ"י חשבונית שתומצא לה ם ע"י המומח ים.

7. המומחים מתבקש ים ליתן את חוות דעתם בתוך 60 ימים מיום קבלת התיעוד הרפואי ורק לאחר ששכר טרחת ם ישולם כאמור.

8. קדם משפט יתקיים ביום 24.9.20 שעה 08:30.

9. לאחר קבלת חוות הדעת יודיעו הצדדים האם הם מעוניינים לקיים דיון בתחשיבי נזק ואזי יינתנו מועדים להגשתם.

10. המזכירות תעביר ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, כ"ט טבת תש"פ, 26 ינואר 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מ. ר.
נתבע: אלונים מ.מ.ש בע"מ
שופט :
עורכי דין: