ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עד כאן צעירים למען ישראל נגד נדב וימן :

36
לפני כבוד השופטת כוכבה לוי

המבקשת:
עד כאן צעירים למען ישראל (ע"ר)

נגד

המשיבים:

  1. נדב וימן
  2. אבנר וימן
  3. כיפה שירותי אינטרנט בע"מ
  4. בועז נכשטרן
  5. דויד לבנה

החלטה

לאחר שבחנתי את טענות הצדדים מצאתי כי יש לקבל את הבקשה למתן ארכה להגשת תצהירי המבקשת.

יצוין כי מאישורי המסירה שהמציאו המשיבים 3-5 לא ניתן לקבוע בוודאות מהו המועד שבו מסרו את תצהירי העדות הראשית לידי המבקשת.

המשיב 1 טען כי מתן ארכה למבקשת להגשת תצהיריה יביא לשינוי בסדר הבאת הראיות שכן המשיב 1 שהוא צד ד' כבר הגיש את התצהירים מטעמו בעוד המבקשת שהיא גם שולחת ההודעה לצד ד' טרם הגישה את התצהירים. בכך ייגרם למשיב 1 לטענתו נזק דיוני בלתי הפיך.

יש לציין כי המשיב 1 הוא גם צד ג' 1 בהליך זה בנוסף על היותו צד ד' בעקבות הודעת צד ד' ששלחה המבקשת.

אוסיף כי המשיבים 3-5 הודיעו כי אינם מתנגדים למתן ארכה למבקשת ואילו המשיב 2 טען כי יש לדחות את הבקשה. בשים לב להכרעתי לא מצאתי כי יש בטענות אלו כדי לשנות את ההחלטה.

אמנם מתן ארכה יביא לשינוי בסדר הבאת הראיות אלא שבהחלטה שניתנה ביום 22/7/2019 נקבע שהמשיב 1 בכובעו כצד ג' יגיש את התצהירים מטעמו במקביל להגשתם על ידי המבקשת ואילו תצהירי המשיב 1 בכובעו כצד ד' יוגשו 30 ימים לאחר שיקבל לידיו את תצהירי המבקשת. בפועל המשיב 1 הודיע כי הוא מוותר על הגשת תצהיריו כצד ג' שכן בכוונתו להגיש את התצהירים בכובעו כצד ד' בלבד, כפי שאושר בהחלטה מיום 3/12/2019. אכן הוגשו תצהירי המשיב 1 לתיק בית המשפט ביום 8/1/2020, אלא שהתצהירים הוגשו מבלי שהמשיב 1, צד ד', קיבל לידיו את תצהירי המבקשת , שולחת ההודעה לצד ד'.

דומה הדבר למקרה שבו תובע יאחר בהגשת תצהירי עדות ראשית בהתאם למועדים שנקבעו על ידי בית המשפט והנתבע יקדים ויגיש את תצהיריו מבלי שקיבל לרשותו את תצהירי התובע ובכך יציב עובדה מוגמרת בפני הצד שכנגד ובפני בית המשפט וימנע מהתובע להביא את ראיותיו ולהוכיח את טענותיו בשל הכללים הקובעים את סדר הבאת הראיות.

סבורה אני כי בנסיבות המקרה שלפניי היה על המשיב 1 לפנות אל המבקשת במישרין או לחילופין להגיש בקשה לבית המשפט וזאת בחלוף המועד שנקבע למבקשת להגיש תצהיריה על מנת שתינתנה הוראות מבית המשפט לניהול ההליך בנסיבות אלו, בטרם הגיש המשיב 1 את תצהיריו לתיק בית המשפט ובכך היה נמנע הנזק הדיוני עליו מלין בשלב זה המשיב 1.

עוד יש לציין כי אם לא היה מודיע המשיב 1 כי הוא מוותר על זכותו להגשת תצהירים בכובעו כצד ג' ממילא ייתכן ותצהיריו היו מוגשים בטרם הוגשו תצהירי המבקשת שכן על פי ההחלטה צדדי ג' נדרשו להגיש תצהיריהם במקביל.

אין להתעלם מהמחדל העולה מהתנהלות המבקשת נוכח הזמן הרב שחלף ממועד הגשת תצהירי המשיבים 3-5 וזאת על אף העובדה כי החלטו ת בית המשפט שניתנו לאחר מכן הועברו לעיון ב"כ המבקשת אולם לכך אדרש בעת פסיקת הוצאות בניהול ההליך.

לאור כל האמור לעיל אני מורה למבקשת להגיש תצהירים מטעמה עד ולא יאוחר מיום 6/2/2020.

המשיב 1 רשאי להגיש תצהירים משלימים מטעמו בכובעו כצד ד' עד 30 ימים ממועד קבלת תצהירי המבקשת.

התיק יקבע לתזכורת ליום 8/3/2020.

ניתנה היום, א' שבט תש"פ, 27 ינואר 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עד כאן צעירים למען ישראל
נתבע: נדב וימן
שופט :
עורכי דין: