ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין KUBSNAB LTD נגד מ.א.ד.ק אינטרפוד גרופ בע"מ :

בפני כבוד ה שופט יעקב שקד

תובעת/ משיבה

KUBSNAB LTD

נגד

נתבעים/ מבקשים

  1. מ.א.ד.ק אינטרפוד גרופ בע"מ
  2. דמיטרי אלייב

החלטה

בפני בקשת הנתבעים לחיוב התובעת בהפקדת ערובה להוצאות .

המדובר בתביעה על סך של 171,615 ₪. התובעת חברה המאוגדת ברוסיה. בכתב התביעה נטען כי נחתם בין התובעת לנתבעת 1 חוזה אספקה לפיו הזמינה הנתבעת 1 מוצרים שונים והתחייבה לשלם תמורתם. המוצרים סופקו אך התשלום לא התקבל.

בבקשה נטען כי יש לחייב את התובעת בהפקדת ערובה בהוצאות, בין היתר, בשל היותה חברה זרה שלא מקיימת פעילות בישראל; הינה חברה בערבון מוגבל; אין לה נציגים בישראל. כן פורטו טענות ביחס ל חוסר סיכויי ההליך וחוסר תום לב התובעת.

התובעת הגישה תגובה וטענה כי הנתבעים השתהו בהגשת הבקשה כשנה וחצי מאז הגשת התביעה וכן נטען כי מדובר בחברה פעילה ומבוססת וצורף אישור בכתב מטעם חשב התובעת בצירוף דו"ח כספי. הוגשה תשובה לתגובה.

התובעת הינה חברה זרה (בע"מ) ולכן חל עליה סעיף 353א לחוק החברות, תשנ"ט – 1999. סעיף זה קובע כך:

"הוגשה לבית המשפט תביעה על ידי חברה או חברת חוץ אשר אחריות בעלי המניות בה מוגבלת, רשאי בית המשפט, לבקשת הנתבע, להורות כי החברה תתן ערובה מספקת לתשלום הוצאות הנתבע אם זכה בדין...אלא אם כן סבר כי נסיבות הענין אינם מצדיקות חיוב החברה...או אם החברה הוכיחה כי ביכולתה לשלם את הוצאות הנתבע אם יזכה בדין".

ההלכה הפסוקה קובעת, כי הנטל על החברה - התובעת להוכיח כי יש בידה לשלם את הוצאות הנתבעים אם תזכה בדין, וקיימת חזקה כי יש לחייבה בערובה, כאשר הפטור הוא החריג לכלל, לפיו יש לחייב בערובה (רע"א 544/89 אויקל תעשיות 1985 בע"מ נ' נילי מפעלי מתכת בע"מ, פ"ד מד (1) 647 (1990)).

עוד נקבע כי שלב הבדיקה הראשון הינו מצבה הכלכלי של החברה, ובשלב השני יש לבדוק האם נסיבות העניין מצדיקות חיוב בערובה, ובכלל זה יש לבדוק את סיכויי ההליך, אם כי אין להיזקק לעניין זה בהרחבה, זולת אם סיכויי ההליך גבוהים מאד או נמוכים מאד (רע"א 10376/07 ל.נ. הנדסה ממוחשבת בע"מ נ' בנק הפועלים בע"מ (11.2.2009), סעיף 13 לפסה"ד).

כאמור, הנטל על התובעת, שהינה חברה זרה ובערבון מוגבל (דבר שלא הוכחש בתגובת התובעת), להוכיח את יכולתה לשלם הוצאות משפט, אם ייפסקו לחובתה. התובעת לא עמדה בנטל זה.

ראשית, התובעת לא תמכה תגובתה בתצהיר ערוך כדין. הדבר מתבקש שבעתיים נוכח צירוף מסמכים לא מתורגמים.

שנית, אף האסמכתאות שצורפו לא מבהירות את מצבה הכלכלי של התובעת ונכסיה. צורף מסמך ברוסית שנטען כי הוא מסמך מאת חשב התובעת. איני יודע מה כתוב במסמך זה. צורף מסמך נוסף באנגלית שכותרתו בתרגום חופשי היא דוח רווח והפסד. אין מדובר בדוח שנתי המוגש למס הכנסה ובכל מקרה אין מדובר בדוח המעיד על נכסי החברה וחובותיה אלא רק על פעילות תפעולית לכאורה בשנה בודדת.

לא צורפו מאזנים שנתיים, דוחות רווח והפסד חתומים ע"י רואי חשבון בישראל, דפי חשבון בנק, פעילות כלכלית שמקיימת החברה בישראל או מסמכים המעידים על בעלות בנכסים בישראל, וכיוצא באלה.
למעשה אין בפניי כל ראיה בנוגע למצבה הכלכלי של התובעת, וכאמור מה שהוגש אינו מוכיח את הנדרש.

שלישית, בסעיף 5 לתגובת התובעת צוין כי "הורע מצבה הכספי של התובעת". כלומר, יש הודאה מצד התובעת כי מצבה הכלכלי הורע, ולא ניתן לדעת מה יהיה מצבה הכלכלי של התובעת עד תום ההליך.

לפיכך, התובעת לא עמדה ולו בנטל מינימלי להוכיח כי ביכולתה לשלם לנתבעים הוצאות משפט. בנסיבות אלה, אין צורך לפנות לשלב השני והוא בחינת סיכויי ההליך, וזאת גם בהינתן הפסיקה כי יש להתייחס להיבט זה כאשר סיכויי התביעה גבוהים מאד או נמוכים מאד.

לא התעלמתי מטענת התובעת כי הנתבעים השתהו בהגשת הבקשה מאז שהוגשה התביעה. אין בכוונתי לתת משקל משמעותי לטענה זו.

ראשית, כתב הגנה מטעם הנתבעים הוגש רק ביום 27.6.19 וזאת בעקבות פסק דין שניתן במעמד צד אחד שבוטל בהסכמה (22.5.19) .

שנית, הנתבעים טענו לעניין הפקדת ערובה כבר בכתב ההגנה וגם בדיון קדם המשפט הראשון שהתקיים בתיק ביום 17.11.19 (עמ' 2 ש' 12-14).

בהינתן האמור, לאחר שהבאתי בחשבון את כלל הנסיבות והשיקולים הרלבנטיים, ערכתי את האיזון הנדרש בין זכות הגישה לערכאות לאינטרס הנתבעים, וכן את סכום התביעה ונסיבותיה, נפסק כי התובעת תפקיד בקופת בית המשפט ערובה להוצאות הנתבעים, במזומן או ערבות בנקאית אוטונומית צמודת מדד, בסך 25,000 ₪, וזאת עד 26.2.20. אם לא תופקד הערובה – תידחה התביעה.

התובעת תשלם לנתבעים סך 3,000 ₪ עבור הוצאות הבקשה.

בהתאם לבקשה המסוכמת שהוגשה, מורה על דחיית הדיון ליום 7.5.20 שעה 09:30 (היומן לא מאפשר דחייה למועדים המוצעים). הנתבעים יגישו ראיות תוך 30 יום מהפקדת הערובה.

תז"פ ליום 28.2.20 לבדיקת ההפקדה.

ניתנה היום, א' שבט תש"פ, 27 ינואר 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: KUBSNAB LTD
נתבע: מ.א.ד.ק אינטרפוד גרופ בע"מ
שופט :
עורכי דין: