ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מולד - המרכז להתחדשות הדמוקרטיה בע"מ נגד יאיר נתניהו :

לפני כבוד השופטת חנה קלוגמן

התובעת:
(הנתבעת שכנגד)
מולד - המרכז להתחדשות הדמוקרטיה בע"מ (חל"צ)
ע"י ב"כ עוה"ד גלעד שר ואח'

נגד

הנתבע:
(התובע שכנגד)
יאיר נתניהו
ע"י ב"כ עוה"ד, ד"ר יוסי כהן

בבית המשפט מתנהלת תכנית לפישור בתיקים התלויים ועומדים בפני מותב , אשר איננו דן בתיק.

החלטה

שני הצדדים במקרה הנדון הגישו תביעה האחד כנגד השני בעקבות פרסומים, אשר לדעתם, מהווים לשון הרע. המכנה המשותף לשני הפרסומים הוא היותם סוג של ס אטירה, אשר מטבע הדברים עלולה לפגוע במושא הפרסום. עסקינן בתביעת לשון הרע ושכזו הן כתבי הטענות והן התצהירים חוזרים על אותן טענות, מתייחסים לפרסומים אשר כל אחד מהצדדים רואה בו הוצאת דיבר כלפיו, אך זה נושא התביעה ושכזה יש לדון בו.

לאחר הגשת התצהירים, הגישו הצדדים שתי בקשות נוספות כמפורט להלן:

בקשה למחיקת סעיפים מתצהיר:
התובעת והנתבעת שכנגד ביקשה למחוק סעיפים וחלקי סעיפים מתצהירו של הנתבע והתובע שכנגד.

למעשה, בבקשה מבקשת התובעת והנתבעת שכנגד למחוק את אחת מטענות ההגנה העיקריות של הנתבע והתובע שכנגד, אשר מטבע היותה טענה הנטענת במסגרת תב יעת לשון הרע, הינה טענה שיש בה אמירות שהצד השני אינו מסכים להן ואף רואה עצמו נפגע מהן, ומשום כך אף הגיש את תביעתו.

מחיקת טענות אלו על הסף יש בה משום מתן החלטה לגופו של עניין , דבר שיש לעשותו רק אחרי שלב ההוכחות והס יכומים. התובעת והנתבעת שכנגד תוכל , כמובן, לחזור ולעלות טיעונים אלו בסכומים לאחר דיון ההוכחות.
לאור האמור לעיל, הבקשה נדחית.

בקשה לגילוי ועיון במסמכים:
הנתבע והתובע שכנגד הגיש בקשה להצגת מסמכים ע"י התובעת והנתבעת שכנגד . מצאתי, כי הבקשה כוללנית מידי, כאשר יש דרישה להצגת "כל המיילים", "כל הפרוטוקולים של החברה " וכד'. אינני מקבלת דרישה כוללנית זו. יחד עם זאת, לאור המחל וקות שבין הצדדים אני קובעת, כי על התובעת והנתבע ת שכנגד להמציא תוך 30 יום את המסמכים המפורטים להלן:

הסכם מייסדים , או מסמך המעיד על הקמת החברה ומטרותיה;
רשימת תורמים.

בשלב זה אני סבורה, כי מסמכים אלו יתנו תמונה מספקת לצורך המחלוקת נשוא תיק זה.
ככל שבמהלך דיון ההוכחות יתברר, כי יש צורך במסמך ספציפי כזה או אחר תינתן החלטה נוספת.

בבית המשפט מתנהלת תכנית לפישור בתיקים התלויים ועומדים בפני מותב , אשר איננו דן בתיק.
בשים לב למהות המחלוקות והמשאבים שיידרשו לבירורן, מוצע לצדדים לקיים דיון פישור בתיק זה. דיון שכזה, ככל שיסכימו לכך הצדדים, יתקיים בפני כבוד השופטת פנינה נויבירט, ביום 20.2.20 או ביום 27.2.20 בשעה 13:00. ככל ומועדים אלו אינם מתאימים למי מהצדדים, אך הצדדים מעוניינים למצות את הליך הפישור, ינסו לתאם ביניהם מספר תאריכים וכבוד השופטת נויבירט תנסה לקבוע מועד חלופי בהתאם.

מובהר, כי ככל שלא יגיעו הצדדים להסכם במהלך ישיבת פישור שכזו, לא יועברו חילופי הדברים בישיבת הפישור לידיעת המותב שבפניו מתבררת התביעה. עוד מובהר לצדדים, כי ככל שיסכימו הצדדים לקיום ישיבת הפישור, הרי שלישיבה על בעלי הדין להתייצב בעצמם (או במקרה של תאגיד – נציג בקיא ומוסמך), בנוסף לבאי כוחם. ב"כ הצדדים יודיעו את עמדתם ביחס לאפשרות זו בתוך 7 ימים.

ת.פ. 5.2.20.

ניתנה היום, א' שבט תש"פ, 27 ינואר 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מולד - המרכז להתחדשות הדמוקרטיה בע"מ
נתבע: יאיר נתניהו
שופט :
עורכי דין: