ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רענן אייסטרייכר נגד כונס נכסים רשמי תל אביב :

לפני כבוד השופטת מרב בן-ארי

בעניין: פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980
ובעניין: רענן אייסטרייכר, ת.ז. XXXXXX456 (להלן "החייב /ת")

המבקש/ת / החייב/ת:

רענן אייסטרייכר

נגד

משיבים

1.כונס נכסים רשמי תל אביב
2.יריב שי ישינובסקי (מנהל מיוחד)
3.בנק דיסקונט לישראל בעמ (נושה)

פסק דין

1. בקשת המנהל המיוחד לביטול הליך.

רקע:

2. ביום 26.2.14 הגיש החייב בקשה למתן צו כינוס והכרזתו כפושט רגל.

החייב יליד 1958.

3. מדובר בבקשה שנייה שהחייב הגישה. הבקשה הראשונה, במסגרת תיק פש"ר 1476/03 (מחוזי תל אביב), הסתיימה בהסדר נושים, שאושר ביום 7.12.11, והושלם ביום 18.3.13 (להלן: ההליך הקודם).

4. כונס הנכסים הרשמי הגיש הודעה ובה ביקש לקבוע דיון בשאלת מתן צו הכינוס.

בנימוקי ההודעה הכנ"ר ציין כי ההליך הקודם הסתיים בהסדר לאחר שהתגלו פגמים חמורים ומהותיים בהתנהלות החייב ובת זוגו. כך, החייב טען במהלך ההליך הקודם שאינו עובד, למעט בעבודות מזדמנות, אך חקירות העלו שבעודו מצוי בהליך פשיטת הרגל החייב ניהל עסקים, חתם על חוזים ועל ערבויות, הקים שותפויות וערך עסקאות בסכומים נכבדים, והכול מבלי לדווח לבית המשפט, למנהל המיוחד ולכונס הרשמי. כל זאת, במקביל להגשת דיווחים לא נכונים והברחת נכסים.

הכנ"ר הוסיף כי לפי בקשתו הנוכחית של החייב, כל החובות המוצהרים, בסך של מעל מיליון ₪, נוצרו לאחר מועד מתן צו הכינוס בהליך הקודם.

5. בדיון שהתקיים ביום 18.12.14 החליט בית המשפט (כבוד השופט צ. ויצמן) לתת צו כינוס לנכסי החייב. בית המשפט ציין כי על פניו עולה שהחייב לא נהג כראוי בהליך הקודם, ויצר חובות בחוסר תום לב, שכן במהלך היותו בהליך הקודם חתם על ערבויות ויצר חובות חדשים. למרות זאת, בית המשפט ציין כי ראוי לאפשר לחייב להיכנס להליך, כאשר במסגרת הליך זה יידרש לתת "הצעת הסדר ראויה שאם לא כן, הדעת נותנת כי "ייפלט" מההליך".

לפיכך, ניתן צו כינוס לנכסי החייב, והושת עליו צו חיוב בתשלומים בסך של 400 ₪.

6. ביום 6.2.17 הוגש דו"ח של המנהל המיוחד.

לפי אותו דו"ח, החייב הסתבך בעקבות חתימה על ערבות לטובת בנו, אלעד, לרכישת עסק למכר קרמיקה. ערבות זו, לדברי החייב, נחתמה בפני בעל הנכס ובפני הבנק, וכן נחתמה ערבות לכל ספקי הסחורה לעסק. עוד ציין המנהל המיוחד כי מרבית חובותיו של החייב, למעט אחד, הם תוצאה של הערבויות שחתם לטובת בנו.

המנהל המיוחד ציין שהחייב אינו מגיש דוחו"ת חודשיים. בנוסף, צבר פיגור של 6 תשלומים (בסך של 400 ₪ כל אחד).

המנהל המיוחד העלה בדו"ח גם את הטענות שצוינו בהודעתו הראשונה של הכנ"ר, בנושא ההליך הראשון, וציין כי בזמן שהותו של החייב בהליך הקודם האחרון המשיך לנהל עסקים ולחתום על ערבויות, וגרף לכיסו סכומים נאים. בסופו של דבר, ההליך הראשון הסתיים בהסדר נושים בתשלום של 70% מתביעות החוב המאושרות.

בסופו של דבר, בשים לב להתרשמות כי מדובר בחובות שנוצרו במהלך ההליך הקודם, ונוכח העובדה שהחייב אינו ממלא את חובותיו בהליך, המליץ המנהל המיוחד על ביטול ההליך.

בתגובה משלימה, לאחר שהחייב השלים דוחו"ת חודשיים, המנהל צירף מסמכים מההליך הקודם, המעידים על כך שאף שהחייב טען כי הוא לא עובד, מחמת בעיה נפשית שנקלע אליה, התברר בדיעבד שהחייב מעורב בפעילות עסקית ענפה, ובין היתר הקים שותפות להקמת מסעדה. במסגרת אותה פעילות, הועברו לחייב סכומים נכבדים מחוץ להליך.

7. יצוין כי לאחר הגשת דו"ח זה, החייב העביר דוחו"ת חודשיים במקבץ. עם זאת, בדיון שהיה קבוע ליום 7.2.17 לא נעשה דבר, מאחר שלא זומנו נושים.

8. לקראת הדיון שהיה קבוע ליום 24.4.18, המנהל המיוחד הגיש דו"ח נוסף.

דו"ח זה הוגש ביום הדיון, ולכן, הדיון נדחה כדי לאפשר לחייב להגיב עליו כדבעי.

9. בדו"ח העדכני, המנהל המיוחד חזר על עמדתו כפי שהובעה בדו"ח הקודם.

המנהל המיוחד ציין כי החייב אינו עומד בחובת הגשת דוחו"ת חודשיים, וכי אין זו הפעם הראשונה שהוא מתריע על כך (ר' הדו"ח הקודם).

המנהל המיוחד הוסיף כי החייב משלם סכומים במקבצים (2,400 ₪, 1,600 ₪, וכו'), דבר המעיד על יכולת כלכלית לשלם סכומים גבוהים יותר, וציין שהחייב צבר פיגור בסך של 900 ₪.

המנהל המיוחד ציין כי הוא בדק את תביעות החוב, כאשר פרט לתביעות החוב שנדחו על ידו, החובות נוצרו בין השנים 2007 – 2014, קרי, במהלך התקופה שבה החייב היה בהליך הקודם.

סכום תביעות החוב שהוגשו עומד על 1,146,895 ₪ והסכום שאושר – 574,262 ₪.

המנהל המיוחד ציין כי עד כה הצטבר בקופת הכינוס סך של 13,600 ₪.

10. החייב הגיש תגובה כתובה ומפורטת לדו"ח זה.

תחילה, החייב קָבל על כך שהדו"ח הוגש רק ביום הדיון, ולא התייחס לעמדות החייב באשר לדו"ח הראשון.

החייב טען שאין פיגורים בתשלומים, ואף לא בדיווחים.

החייב טען כי הטענה בדבר יצירת חובות שלא בתום לב (קרי: במהלך ניהול ההליך הקודם) לא יכולה לשמש כעילה לביטול ההליך, משום שטענה זו נדחתה במהלך הדיון למתן צו כינוס.

החייב ציין כי הסדר ראוי בעניינו הוא בהשלמת סך של 25,000 ₪ לקופה, וזאת בהתחשב בכך ש- 95% מהחוב המאושר שייך לנושה אחד, שהוא עורך דין, ואשר ידע שהחייב חותם כערב אף שהוא בהליך פשיטת רגל, ובהתחשב בכך שבהליך הקודם מומשה דירת מגוריו.

החייב טען כי לא היה מיוצג, ולא הבין שחתימה על ערבות היא כשלעצמה מהווה יצירת חוב חדש.

החייב הפנה למצבו הבריאותי והנפשי, וצירף חוות דעת פסיכיאטרית, לפיה הוא סובל מהסתמנות ממושכת של הפרעת הסתגלות קשה, שתחילת מהלכה לפני ה- 14 שנים, והיא נמשכת ברצף, הוא סובל מדיכאון מזו'רי, וההפרעה פוגעת ביכולותיו התפקודיות במישורי החיים השונים.

החייב הוסיף כי הליך פשיטת הרגל בעניינו של בנו, החייב העיקרי, הסתיים בתכנית פירעון, ואילו הוא ערב בלבד. החייב טען כי המנהל המיוחד התעלם מטענותיו, ועתר להחלפתו.

11. כנ"ר לא הוסיף עמדה, מעבר לעמדתו כפי שהובעה בדיון מיום 24.4.18, ולפיה, אם החובות מושא תביעות החוב בהליך זה נוצרו בשנים שבהן החייב הגיע להסדר נושים בהליך הקודם, מדובר בחובות שנוצרו בחוסר תום לב מובהק, ויש לבטל את ההליך לאלתר.

12. ביום 25.10.18 המנהל המיוחד הגיש תגובה, התייחס לנושא חוסר תום הלב של החייב ביצירת החובות וכן לעובדה שהחייב מתנהל בחוסר תום לב גם בהליך עצמו, שכן אינו מגיש דוחו"ת כדבעי ומשלם את התשלומים במקובץ.

13. ביום 24.2.19 הגיש כנ"ר עמדה לתיק, בגדרה ציין כי החייב התייצב במשרדי כנ"ר, ובמהלך פגישה שם נציג כנ"ר הבהיר בפניו את מחדליו בהליך והתנהלותו הבלתי תקינה. כנ"ר ציין כי במסגרת אותה פגישה הוסכם שהחייב יגיש מעתה ואילך דוחו"ת חודשיים בצירוף אסמכתאות, שיפרטו את הכנסות מלוא התא המשפחתי וכן ישלם את צו התשלומים כסדרו. כן ציין כי הוסכם שצו התשלומים יעלה לסך של 600 ₪ החל מחודש 3/19. בנוסף, ציין כנ"ר, כי החייב התחייב לעשות מאמץ למצוא בהקדם עבודה עם תלוש שכר, כדי לאפשר פיקוח על הכנסותיו.

14. בהחלטה שניתנה באותו יום, ולנוכח עמדת כנ"ר, ניתנה לחייב ארכה של 6 חודשים לצורך בחינת התנהלותו בהליך.

הבקשה הנוכחית:

15. בבקשה הנוכחית המנהל המיוחד עתר לביטול ההליך.

16. ראשית, המנהל המיוחד ציין כי בדיקת תביעות החוב העלתה, שמדובר בחובות שנוצרו בזמן שהחייב שהה בהליך פשיטת הרגל הראשון.

שנית, המנהל המיוחד ציין שהחייב אמנם הוסיף תשלומים לקופה, אך עדיין צבר חוב של כ- 1,000 ₪. בנוסף – ציין כי הדוחו"ת שהוגשו אינם משקפים בבירור את ההכנסות וההוצאות .

17. הבקשה הועברה לתגובת החייב, שלא ניתנה.

18. מדובר בהליך המתקיים משנת 2014, זה 6 שנים, ועד כה לא ניתן היה לקדמו.

החייב לא צירף אסמכתאות לכך שניצל את הארכה שניתנה על פי תגובת כנ"ר, קרי: הגיש דוחו"ת נתמכים באסמכתאות, ופעל למצוא עבודה מסודרת כך שניתן יהיה להתחקות אחר הכנסותיו.

החייב אינו מתנהל בשקיפות בהליך, וכתוצאה מכך, אין בהליך כל תועלת לנושיו, ולא ניתן לקדם את ההליך זה 6 שנים.

19. מעת שהחייב עדיין אינו עומד בחובות ההליך, ולא ניצל את ההזדמנויות הרבות שניתנו, לא ניתן לקדם הליך זה, ואין מקום שהחייב ימשיך לחסות תחת הגנת ההליך.

לכך יש להוסיף כי הליך זה מבוסס על חובות שנוצרו אגב הליך קודם, ולבד מהעובדה שהדבר מעורר קושי ממשי ביחס לנסיבות יצירת החובות, בלשון המעטה, החייב לא ראה להקפיד על ביצוע החובות המינימליות בהליך זה ועל ההסכמות שהושגו מול כנ"ר, הרבה לפנים משורת הדין.

לפיכך, אני מורה על ביטול ההליך וצו הכינוס.

צו עיכוב יציאה מן הארץ יעמוד בתוקף למשך 90 ימים מהיום ולאחר מכן יבוטל.

ניתן היום, כ"ט טבת תש"פ, 26 ינואר 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: רענן אייסטרייכר
נתבע: כונס נכסים רשמי תל אביב
שופט :
עורכי דין: