ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אולג שרפוב נגד פסיפיק רכב ותחבורה בע"מ :

לפני כבוד הרשם בכיר אריה דורני-דורון

תובע

אולג שרפוב

נגד

נתבעת

פסיפיק רכב ותחבורה בע"מ

החלטה

1. אני ממנה כמומחה את איגוד שמאי ביטוח בישראל (ע"ר), איגוד השמאים, רחוב גרשון 18 (קומה ג'), ת"ד 57177, תל אביב, מיקוד: 61571, טל': 03-XXXX516/76, פקס': 03-XXXX515, דוא"ל: [email protected] (להלן - "המומחה"), לצורך מתן חוות דעת סופית ומכרעת במחלוקת מושא תביעה זו, כעולה מפרוטוקול הדיון וכתבי הטענות, לרבות בסוגיות הבאות:
סבירות הסכם הליסינג הספציפי שבין הצדדים, הגיונו ותנאיו.
חישוב הזכות בהתאם לשמאות יצחק לוי, במסגרת האלטרנטיבות.
נכונות התחשיב, במסגרת יישום ההסכם, ביחס לתנאיו.
מכלול הטענות שבין הצדדים בדרך מימוש ההסכם.

איגוד השמאים יתאים את המומחה ובקיאותו בהתאם לסוגיות העומדות על הפרק לעיל.

2. לפני קיום הבדיקה יודיע המומחה לצדדים מהי עלות חוות הדעת ויתחיל בבדיקה רק לאחר שישולם לו שכר טרחתו. בשלב זה יישאו ה צדדים בשכר טרחתו של המומחה באופן שווה , ובפסק הדין אקבע מי יישא בסופו של דבר בשכר טרחת המומחה בהתאם לתוצאות. הואיל ומדובר בתביעה קטנה והיקף הבירור נדרש להיות בהתאם, שכר טרחת המומחה לא יעלה על 4,000 ש"ח בצירוף מע"מ. סכום זה אינו כולל שאלות הבהרה וחקירה בבית המשפט (התשלום בגין שאלות הבהרה וחקירה, אם תידרש, יהיה בנפרד). המומחה לא יתחיל בבדיקה לפני שקיבל את שכר טרחתו מהצדדים. שכר הטרחה ישולם בתוך 14 יום מעת משלוח אישור המומחה על קבלת המינוי.

3. המומחה ייפגש עם הצדדים פגישה אחת, ישמע את טענותיהם, יקבל וישמע מהם כל חומר או טענה שיבקשו למסור לו בפגישה, לרבות כתבי הטענות שהוגשו בתיק זה וחוות דעת מומחים. הבדיקה תתבצע בדירות בנוכחות בעלי הדין. הצדדים ישתפו פעולה עם המומחה.

4. טלפונים ליצירת קשר עם הצדדים מופיעים בפרוטוקול הדיון.

5. חוות הדעת תומצא לתיק בית המשפט עם עותק לצדדים תוך 45 יום מיום קבלת שכר הטרחה.

6. קביעתו של המומחה מטעם בית המשפט בחוות דעתו תהא מכרעת. המומחה רשאי לפנות לבית המשפט בבקשה למתן הוראות, ככל שיהיה בכך צורך.

7. המומחה יודיע לבית המשפט אם הוא יכול לקבל על עצמו את המינוי, אם אין לו היכרות קודמת עם מי מהצדדים, ואם הוא יכול לעמוד בלוח הזמנים שקבעתי וזאת עד ליום 10 ימים מהיום.

8. לעיוני ביום 17 יום מהיום.

המזכירות תמציא החלטה זו ופרוטוקול הדיון האחרון למומחה לאלתר באמצעות הפקסימיליה ולצדדים בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתנה היום, כ"ט טבת תש"פ, 26 ינואר 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אולג שרפוב
נתבע: פסיפיק רכב ותחבורה בע"מ
שופט :
עורכי דין: