ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אלברטו גבסו ובניו בע"מ נגד משה שגב ז"ל :

בפני כבוד הרשמת הבכיר ה עדי בר-טל

תובעים

אלברטו גבסו ובניו בע"מ

נגד

נתבעים

  1. משה שגב ז"ל
  2. מרים שגב
  3. רהיטי אפריון מזרוני ירושלים

החלטה

בפניי בקשה לחשוף פרטים מושחרים מתוך מסמכים שהועברו במסגרת גילוי מסמכים לנתבעים (מסמכים המנויים בכתב התביעה) . הפרטים הושחרו בטענה כי מדובר בפרטים כלכליים / עסקיים שאינם קשורים לתביעה הנדונה ועל כן יש לחסותם.
ביום 22.12.19 ביקשתי כי המסמכים יועברו לעיוני ולאחר קריאתם אחליט באשר לרלוונטיות של הקטעים המושחרים להליך הנדון.
לאחר קריאת המסמכים מצאתי, כי יש להתיר חשיפת חלק מן ה פרטים שהושחרו כדלקמן (התובעת מספרה את החלקים המושחרים ואתייחס לכל מספור כסימון בפני עצמו) :
התביעה הנדונה עוסקת בפינוי 2 חנויות שהושכרו בשכירות מוגנת למר משה שגב ז"ל. לטענת התובעת, הנתבעים הפרו את הסכמי השכירות אשר נחתמו אל מול הכנסיה הארמנית שהינה הבעלים של המקרקעין .
ההסכם מיום 28.6.94 – לגבי סימון 1-4, לא מצאתי סיבה להשחיר את שהושחר בהסכם זה. אין מדובר בסוד מסחרי או כלכלי. באשר לסימון 5 ו 6, אלו עוסקים בחלוקת זכויות עתידיות בין השוכר לבעלים וכן בתמורה. איני סבורה כי סעיף זה רלוונטי להגנת הנתבעים ומדובר בפרטים חסויים מסחריים . סימונים 7-10 – אינם מהווים סוד מסחרי ועוסקים במועד סיום הבניה, מועד התחלת הבניה, מועד התחלת החכירה, וכן קיומה של בניה באזור הבעלים ללא תמורה. נוכח האמור יש לגלות סימנים אלו .
ההסכם מיום 10.6.2007 – סימון 11 – אינו חסוי. מדובר במועדים שאינם מהווים סוד מסחרי. ס ימונים 12-17 עוסקים בתמורה לבעלים וחלוקת הזכויות. מדובר בסוגיות מסחריות כלכליות, אשר אכן איני מוצאת סיבה לחושפן. סימונים 18-22 עוסקים במועדים ובביטול / הארכה של חוזה השכירות. ברי, כי אין מדובר בסוגיה כלכלית ואף יכול והיא רלוונטית לטענות ההגנה של הנתבעים. אשר על כן יש לחשוף סימונים אלו. סימון 23 – עוסק בערבות הבנקאית ואין לו רלוונטיות להליך הנדון. סימונים 24 -25 – אינם מהווים סוד מסחרי או כלכלי ועוסקים בעיצוב ו כן בתחילת מועד השכירות ותקופת השכירות. נוכח האמור יש לחשוף סימונים אלו. סימנים 26-28 – מהווים פירוט תמורה ומועד התשלומים. מדובר בתנאים כלכליים מסחריים שאין סיבה לחושפם.
הסכם יוני 2007 – סימנים 33- 29 – מדובר בעניינים מסחריים דוגמת תשלום בגין עלויות משפטיות, דמי שכירות, פיצוי מוסכם. נוכח האמור, אין סיבה לגלותם ואין להם כל השפעה על כתב ההגנה.
הסכם מיום 22.9.2014 – סימנים 34-38 הינם תיקונים של מועדים שאין סיבה לחסותם. סימנים 39 -42 עוסקים בעניינים מסחריים – שינוי תמורה, פיצוי מוסכם ועוד , ולכן הינם חסויים.
הסכם מיום 21.3.18 – סימנים 43-45 עוסקים בפיצוי מוסכם ועל כן אינם רלוונטיים לסכסוך נשוא התביעה הנדונה.
חוזה מיום 21.8.18 – סעיף 5 להסכם – עוסק בתמורה, יש למחוק את הסכומים בלבד. סעיף 5.5 – מדובר בתמורה ולכן אין לחושפה. סעיף 6.2 – מדובר בתשלום הפיצוי לשוכרים בדמי מפתח – בשלב זה לא מצאתי רלוונטיות של עובדות אלו להגנת הנתבעים בתביעת פינוי. בשים לב, כי הנתבעים לא הגישו כתב הגנה, כך שבשלב זה, קשה לבית המשפט, להעריך את טענות הנתבעים, אשר עמדו על כך שלא יוגש כתב הגנה בטרם הדיון בחשיפת הקטעים שהושחרו.
הסכם מיום 19.10.1994 – כנ"ל מדובר בתשלומי פיצוי, אשר בשלב זה אין לחושפם, וכך גם באשר לתרשים שצורף.
אם כן, לנוכח האמור לעיל, על התובעת לחשוף בפני הנתבעים את הסימנים שפורטו לעיל כסימנים שיש לחושפם, וזאת בתוך 7 ימים.
מבלי לגרוע מן האמור, אבהיר שוב, כי לא היה טעם בדחיית הגשת כתב ההגנה עד לקבלת הפרטים. כתב הגנה יוגש עד ליום 25.2.20.
אין צו להוצאות.
ניתנה היום, א' שבט תש"פ, 27 ינואר 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אלברטו גבסו ובניו בע"מ
נתבע: משה שגב ז"ל
שופט :
עורכי דין: