ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין פדורצ'וק אלה נגד שלומי חזוט :

לפני כבוד ה שופטת בכירה שירלי דקל נוה

התובעת (המשיבה)
פדורצ'וק אלה

נגד

הנתבע (המבקש)
שלומי חזוט

החלטה

לפניי בקשת הנתבע לביטול פסק דין שניתן בהעדר הגנה.

רקע

1. ביום 20.2.18 הורשע הנתבע, על פי הודאתו, במסגרת הסדר טיעון, בכתב אישום מתוקן, במסגרת ת"פ 60442-11-17, בעבירה של תקיפת הגורמת חבלה של ממש, שבוצעה נגד התובעת (להלן: " הכרעת הדין"), וביום 13.6.10 ניתן גזר הדין (להלן: "גזר הדין").

2. התובעת הגישה תביעה אזרחית נגררת להרשעה בפלילים, לפי סעיף 77 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 (להלן: " התביעה"). התובעת העמידה את סכום התביעה על סך של 35,000 ₪.

3. ביום 22.12.19 הגישה התובעת בקשה למתן פסק דין בהעדר הגשת כתב הגנה על ידי הנתבע. התובעת טענה בבקשתה כי כתב התביעה בצירוף הזמנה לדין נשלחה למענו הרשום של הנתבע כפי שהוא מופיע במשרד הפנים – ניר יפה 4, אך התברר כי הנתבע אינו מתגורר בכתובת זו.
לפיכך, פנתה התובעת לשליח משפטי מקצועי, ונמצא כי הנתבע מתגורר עם אמו ברחוב שפירא צבי הרמן 10 בראשון לציון. עוד מסרה התובעת בבקש תה כי בשיחת טלפון עם השליח מיום 2.10.19 , הסמיך הנתבע את אמו לקבל בשמו את כל כתבי בי-דין, והמסמכים נמסרו לידי אמו של הנתבע. לבקשת התובעת צורף תצהיר ואישור מסירה של אמו של הנתבע. כן צורף אישור מסירה באמצעות הדואר מיום 23.10.19 לכתובת זו ש לא לידיו של הנתבע .

במסגרת בקשת התובעת לביטול פסק הדין עתרה התובעת לפסוק לה את כל סכום התביעה, בתוספת שכר טרחת עורך דין בסך 3,963 ₪, מחצית ראשונה של אגרת בית המשפט בסך 712 ₪ והוצאות בסך 132 ₪.
ביום 29.12.19 ניתן פסק דין בהתאם לבקשת התובעת בהעדר הגנה (להלן: " פסק הדין").

טענות הצדדים

4. הנתבע טען בבקשתו לביטול פסק הדין כי אינו מתגורר עם אמו אלא מתגורר במושב ניר יפה. הנתבע צירף לבקשתו הסכם שכירות מיום 10.11.19 לפיו שכר דירה ביישוב אומן.

הנתבע טען טענות שונות לגבי האירוע נושא הכרעת הדין, טען כי לא תקף את התובעת, מסר כי שילם לתובעת סך של 1,500 ₪ שנפסקו לטובתה בגזר הדין וכן טען כי מדובר בתביעה סחטנית ללא כל בסיס.
עוד טען הנתבע טענות ביחס למצבו הכלכלי הקשה ומצבו הבריאותי וכן טען כי התובעת גרמה לו לנזק מאחר שפנתה למקום עבודתו ופגעה בשמו הטוב .

5. התובעת טענה בתגובתה כי יש לדחות את בקשת הנתבע לביטול פסק הדין, מאחר שהנתבע לא העלה כל נימוק ענייני ומעשי המצדיק את ביטולו. התובעת טענה כי הנתבע לא טען לפגם בהמצאה, לא סיפק כל הסבר לאי הגשת כתב ההגנה, לא סיפק את כתובתו העדכנית, וחוזה השכירות שצירף הוא מתאריך מאוחר למועד המסירה.
עוד טענה התובעת כי כאשר מדובר בתביעה אזרחית הנגררת להרשעה בפלילים, אין להישמע לטענות הנתבע באשר למסכת העובדתית בה הודה וכי הכרעת הדין וגזר הדין הם חלוטים.

דיון והכרעה

6. בהתאם לפסיקת בתי המשפט, ביטול פסק דין שניתן בהעדר הגנה יכול להיעשות באחד משני מסלולים שונים: האחד, ביטול מחמת הצדק בשל פגם היורש לשורשו של ההליך; השני, ביטול פסק הדין על פי שיקול דעתו של בית המשפט (רע"א 4487/15 פלוני נ' פלוני (9.2.2016); ר ע"א 5736/15 ‏עובד נ' פקיד שומה טבריה (8.10.2015)).

בשים לב לזכות להליך הוגן, בבקשה לביטול פסק דין שניתן בהיעדר הגנה , נ וקטים בת י המשפט גישה "ליברלית, תוך ריפוי הנזק שנגרם לבעל הדין שכנגד עקב המחדל הדיוני, בפסיקת הוצאות" (רע"א 2158/15 עיסא נ' סרסור(2.6.2015); רע"א 1000/17 פלוני נ' פלוני (12.9.17)).
7. יישום ה כללים האמורים על המקרה דנן מוביל לדעתי למסקנה שיש לקבל את בקשת הנתבע לב יטול פסק הדין מכוח שיקול הדעת של בית המשפט, מהטעמים שיפורטו להלן.

8. ראשית, הנתבע הוא בחור צעיר, כבן 23, ללא ידע משפטי, שאינו מיוצג בהליך זה על ידי עורך דין, זאת בעוד התובעת מיוצגת על ידי עורך דין.

שנית, כתבי בי דין לא נמסרו לידיו של הנתבע על ידי פקיד המסירה, ולא ברור באיזה מועד הם הגיעו לידיו. אציין בהקשר זה כי הנתבע לא התייחס בבקשתו לטענת התובעת כי הסמיך את אמו לקבל עבורו כתבי בי דין בתביעה הנדונה ולא פירט באיזה מועד קיבל לידיו את כתב התביעה וההזמנה לדין.

שלישית, מבלי לקבוע כל מסמרות, אני סבורה כי לנתבע עומדות טענות הראויות להישמע בהתייחס לגובה הפיצוי הנדרש בתביעה ונפסק לטובת התובעת , טענות אלו לא נבחנו לגופן ויש ליתן לנתבע הזדמנות להשמיע את טענותיו .

9. ניתן לרפות את מחדלי הנתבע בהטלת הוצאות הולמות לטובת התובעת. נוכח האמור , אני מוצאת לנכון לבטל את פסק הדין בכפוף לכך שהנתבע ישלם לתובעת, ללא כל קשר לתוצאות התובענה וכתנאי לביטול פסק הדין, סך של 1,500 ₪ בתוספת מע"מ וזאת תוך 30 יום מיום המצאת החלטה זו לידיו .
התשלום יבוצע בשיק שישלח בדואר רשום לפקודת בא כוח התובעת, עו"ד דוד חיגר, למשרדו ברחוב רוטשילד 45 ראשון לציון.

כמו כן, בנוסף, ובכפוף לתשלום ההוצאות כאמור לעיל, מובהר לנתבע כי עליו להגיש לתיק בית המשפט כתב הגנה תוך 30 ימים ממועד המצאת ההחלטה לידיו.
מומלץ לנתבע לפנות לקבלת ייעוץ משפטי ומובהר לו כי אם אין ביכולתו לממן זאת, הוא רשאי לפנות בבקשה מתאימה ללשכה לסיוע משפטי.

המזכירות תשלח החלטה זו לצדדים. לנתבע יש לשלוח את ההחלטה לכתובות כדלקמן: מושב ניר יפה, מושב אומן ורחוב שפירא צבי הרמן 10 דירה 8 ראשון לציון.

ניתנה היום, כ"ט טבת תש"פ, 26 ינואר 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: פדורצ'וק אלה
נתבע: שלומי חזוט
שופט :
עורכי דין: