ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בן ציון סולימני נגד שמשון בוכניק :

בפני כבוד ה שופט תומר אורינוב

תובעים

  1. בן ציון סולימני
  2. שולמית סולימני
  3. גולן סולימני
  4. ריחנית סולימני

נגד

נתבעים
שמשון בוכניק

החלטה

לפני בקשת הנתבע לחייב את התובעים להפקיד ערובה להבטחת תשלום הוצאותיו היה ותידחה התביעה שהגישו, וזאת מכוח תקנה 519 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד – 1984.

התובעים הגישו כנגד הנתבע תביעה למתן פסק דין הצהרתי, לפיו בטלים הסכם הלוואה שנחתם ביום 24/06/08 בין התובעים לנתבע, המשכון שנרשם על פיו, ייפוי הכוח שניתן לנתבע, וכן כל מסמך אחר לפיו הם חייבים כסף לנתבע. על פי הנטען בכתב התביעה, התובע 3 היה בעל עסק לעבודות בניה והוא ניכה שיקים שונים אצל הנתבע, שעסק בניכיון שיקים ובמתן הלוואות חוץ בנקאיות. בשלב כלשהו, התובע 3 נקלע לקשיים כלכליים ונותר חייב לנתבע תשלום של 100,000 ₪. בשל איומים ומעשי בריונות שנקט כלפיו הנתבע הוא פרע את מלוא חובו לנתבע, ואולם הנתבע המשיך במעשי הסחיטה שלו מול התובעים ואף החתים את התובעים על מסמכים, לפיהם הם קיבלו ממנו הלוואה בסכום של 1,600,000 ₪, שהיה עליהם לפרוע תוך שנתיים, וכי נרשם משכון על המשק של התובעים 1 ו – 2 להבטחת פירעון ההלוואה. לטענת התובעים, לא ניתנה להם הזדמנות לקרוא את המסמכים עליהם הם הוחתמו, תוכנם נודע להם בדיעבד, ומכל מקום מדובר במסמכים נעדרי חוקיות.

הנתבע הגיש כתב הגנה ובו טען, כי התובע 3 צבר כלפיו חובות כספיים רבים והוא זה שביקש לשעבד את המקרקעין של התובעים להבטחת תשלום החובות, כך שכל המסמכים נחתמו כדין. לפיכך, עתר לדחות את התביעה נגדו.

בבקשתו לחיוב התובעים בערובה טען הנתבע, כי סיכויי התביעה קלושים באשר מדובר בטענות בעל – פה נגד מסמכים בכתב החתומים על ידי התובעים, וכי מצבם הכלכלי של התובעים בכי רע באשר תובעים 1 ו – 3 מצויים בהליכי חדלות פירעון, כך שאם תידחה התביעה והם יחויבו בהוצאות, לא ניתן יהיה לגבותן.

התובעים עתרו לדחות את הבקשה בציינם, כי סיכויי התביעה שלהם אינם קלושים וכי אין למנוע מאדם את זכות הגישה לערכאות רק בשל מצבו הכלכלי.

לאחר שעיינתי בבקשה ובתגובה מצאתי לנכון לדחות את הבקשה.

התנאים לחיוב תובע בהפקדת ערובה, מכוח תקנה 519 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד – 1984, לא פורטו בתקנה עצמה, אלא נקבעו בפסיקה. נקבע כי מצבו הכלכלי של התובע לא יה ווה כשלעצמו עילה לחיוב בהעמדת ערובה, וכי במניין השיקולים להטלת ערובה ייבחנו גם סיכויי התביעה, כאשר רק במקרים של הליך סרק מובהק תוטל ערובה (רע"א 5738/13 אבו סעלוק נ' שירותי בריאות כללית 14/11/13)).

לאחר שעיינתי בכתב התביעה ובכתב ההגנה, לא שוכנעתי כי סיכויי התביעה קלושים. טענות התובעים כלפי המסמכים שעליהם הם הוחתמו אינן חוסות תחת האיסור של טענות בעל – פה נגד מסמך בכתב, שכן טענות התובעים אינן מכוונות כלפי תוכן ה מסמכים אלא כלפי עצם יצירתם וחוקיותם (ע"א 22/63 בן ציון נ' אזולאי, פ"ד יז 1410, 1418). כמו כן, בשלב זה, אין צורך לצרף לכתב התביעה ראיות כך שאי צירופם אינו מעיד על סיכויי התביעה.

אמנם התובעים 1 ו – 3 מצויים בהליכי חדלות פירעון ואולם אין בנתון זה כדי להטות את הכף לעבר היעתרות לבקשה. ראשית, גם אם מצבו הכלכלי של אדם הוא קשה ויש סיכוי שיהיה קושי לגבות ממנו תשלום הוצאות, עדיין אין למנוע ממנו את זכות הגישה לערכאות בפרט כאשר סיכויי התביעה שלו אינם קלושים. שנית, על נכסי התובעים 1 ו – 2 הוטל על ידי התובע משכון, כך שלתובע תהיה אפשרות לגבות את הוצאותיו, ככל שייפסקו לזכותו, מהכספים שיתקבלו בעקבות מימוש אותו משכון.

מכל המקובץ עולה, כי לא מתקיימים התנאים להטלת ערובה ועל כן, אני דוחה את בקשת הנתבע לחייב התובעים בהפקדת ערובה.

בנסיבות העניין לא אעשה צו להוצאות.

עותק מההחלטה יישלח לצדדים.

ניתנה היום, כ"ח טבת תש"פ, 25 ינואר 2020, שעה 19:27 בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: בן ציון סולימני
נתבע: שמשון בוכניק
שופט :
עורכי דין: