ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דלויה תעשיות אלומיניום בע"מ נגד פנינת עוזיאל בע"מ :

בפני כבוד ה שופט תומר אורינוב

תובעים

דלויה תעשיות אלומיניום בע"מ

נגד

נתבעים

  1. פנינת עוזיאל בע"מ
  2. רויאל גרדן נדל"ן בע"מ
  3. בני קליין
  4. אסף אדרי

החלטה

לפני בקשת הנתבעים 2 ו – 3 לחייב את התובע ת בהפקדת ערובה להבטחת תשלום הוצאות הנתבעים היה והתביעה תידחה, וזאת מכוח סעיף 353א' לחוק החברות, תשנ"ט – 1999.

התובעת הגישה תביעה כספית נגד ארבעה נתבעים, ביניהם הנתבעים 2 ו – 3. על פי הנטען בכתב התביעה, התובעת ביצעה עבור הנתבעים 2 ו – 3 עבודות אלומיניום, ולשביעות רצונם, ואולם הנתבעים 2 ו – 3 לא שילמו את מלוא התמורה בגין העבודות ונותרו חייבים לתובעת תשלום בסך של 92,975 ₪. להשלמת התמונה יצוין, כי הנתבעים 1 ו – 4 היו ערבים להתחייבויות הנתבעים 2 ו – 3 כלפי התובעת.

הנתבעים 2 ו – 3 הגישו כתב הגנה בו טענו, כי דרישת התשלום של התובעת היא בגין תוספות שמעולם אל התבקשו על ידי הנתבעים ולא אושר ו בכתב ומראש, כפי שנדרש על פי הזמנת העבודה שנכרתה בין הצדדים, ועל כן, דין התביעה, לשיטתם, להידחות .

הנתבעים 1 ו – 4 טרם הגישו כתב הגנה.

בבקשה לחיוב התובעת בערובה טענו הנתבעים, כי כאשר עסקינן בחברה שאחריות בעליה מוגבלת הכלל הוא חיוב בהפקדת ערובה והחריג הוא הפטור. כן טענו הנתבעים כי סיכויי התביעה קלושים, התביעה הוגשה בשיהוי וכנגד ארבעה נתבעים, והתובעת נעדרת איתנות כלכלית.

התובעת הגיבה לבקשה וטענה, כי התביעה לא הוגשה בשיהוי, אלא בחלוף שנתיים ממועד היווצרות עילת התביעה, ומכל מקום סיכויי התביעה טובים. התובעת הוסיפה וטענה, כי יש לה איתנות כלכלית טובה, כך שגם אם תידחה התביעה שהוגשה על ידיה, ושסכומה כ – 90,000 ₪, היא תוכל לעמוד בתשלום ההוצאות שייפסקו נגדה. הבקשה נתמכה בתצהיר ערוך על ידי סמנכ"ל הכספים של התובעת וכן במסמכים מחברת דן אנד ברדסטריט .

לאחר שעיינתי בבקשה ובתגובה הגעתי למסקנה כי דין הבקשה להידחות.

סעיף 353א' לחוק החברות, תשנ"ט - 1999 מגדיר מספר תנאים שבהתקיימם רשאי בית המשפט להורות כי חברה תיתן ערובה מספקת לתשלום הוצאות הנתבע, במידה ויזכה בדין, והם: מדובר בחברה שאחריות בעלי המניות בה מוגבלת והדבר התבקש על ידי הנתבע. ואולם, מוסיף הסעיף וקובע, כי בית המשפט לא יורה על הפקדת ערובה, אם החברה הוכיחה כי יהיה לאל ידה לשלם את הוצאות הנתבע, אם יזכה בדין, או אם בית המשפט סבוסיבות העניין אינן מצדיקות את חיוב החברה בהפקדת ערובה, ובמסגרת זו על בית המשפט לשקול את סיכויי ההליך (רע"א 10376/07 ל.נ. הנדסה ממוחשבת בע"מ נ' בנק הפועלים בע"מ (11/02/09)).

הנתבעים לא פירטו בבקשתם מדוע סיכויי התביעה קלושים. מכל מקום, עיינתי בכתב התביעה ובכתב ההגנה של הנתבעים 2 ו – 3 ולא שוכנעתי כי סיכויי התביעה קלושים. קיימת מחלוקת עובדתי ת בין הצדדים ודינה של זו להתברר ב מהלך המשפט.

לא מצאתי גם ממש בטענת הנתבעים בדבר שיהוי ניכר. התביעה הוגשה בחלוף כשנתיים ממועד היווצרות עילת התביעה ואין המדובר בשיהוי ניכר.

מנגד, התובעת הוכיחה כי יש לה איתנות כלכלית לשלם לנתבעי ם הוצאות משפט היה ותידחה התביעה. התובעת פירטה בתצהיר של סמנכ"ל הכספים שלה את איתנותה הכלכלית ומהתצהיר שוכנעתי, כי גם אם תידחה התביעה, התובעת תוכל לשאת בתשלום ההוצאות שייפסקו לחובתה. מנגד, הנתבעת לא הביאה כל ראיה לסתור את דברי סמנכ"ל הכספים של התובעת וגם לא תמכה בקשתה בתצהיר.

לאור כל האמור לעיל, המסקנה המתבקשת היא כי לא התקיימו התנאים המצדיקים השתת ערובה על התובעת.

לפיכך, דין הבקשה להידחות.

אני מחייב את הנתבעים 2 ו – 3 לשלם לתובעת הוצאות בגין הגשת הבקשה בסך של 2,000 ₪, וזאת תוך 30 ימים מהיום.

המזכירות תבטל את התזכורת הפנימית שנקבעה ליום 07/02/20.

עותק מההחלטה יישלח לצדדים.

ניתנה היום, כ"ח טבת תש"פ, 25 ינואר 2020, שעה 19:03, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: דלויה תעשיות אלומיניום בע"מ
נתבע: פנינת עוזיאל בע"מ
שופט :
עורכי דין: