ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין טלי ריפא נגד טלפארמה :

25 ינואר 2020
לפני: כבוד הרשמת רעות שמר בגס

התובעת:
טלי ריפא

-
הנתבעת:
טלפארמה - בית המרקחת הישיר הראשון (1999) בע"מ

החלטה

לפניי בקשת התובעת לגילוי ועיון במסמכים במסגרת תביעה שהגישה נגד הנתבעת בה תבעה סעדים בגין פיטורים שלא כדין, התנכלות והתעמרות בעבודה, פיצויי פיטורים מוגדלים, פיצויים בגין פיטורים שלא כדין והפרשי שכר.

תמצית הרקע העובדתי וטענות הצדדים
הנתבעת היא חברה פרטית העוסקת בשיווק ומכירת תרופות וציוד רפואי, ואשר מפעילה גם בית מרקחת.
התובעת עבדה בנתבעת כרוקחת אחראית החל מחודש אוגוסט 2013 ועד לחודש אפריל 2018, עת פוטרה על ידי המנכ"ל החדש בנתבעת, שהחל עבודתו בנתבעת בחודש אוגוסט 2017 (להלן – המנכ"ל).
התובעת טוענת כי סבלה מהתנכלות ומהתעמרות מצד המנכ"ל החדש אשר הפיץ עליה שקרים והכפיש את שמה, ובכלל זה העליל עליה כי איבדה תרופה יקרה למרות שמדובר היה בטעות בספירת המלאי. בנוסף טוענת התובעת כי על הנתבעת להשיב לה כספים שנוכו משכרה כהשתתפות עצמית בגין פגיעה ברכב והשתתפות בקורס קנביס וכן כי על הנתבעת לשלם פיצויי פיטורים מוגדלים בגובה שלוש משכורות כנהוג אצלה.
הנתבעת טוענת כי התובעת פוטרה בשל חוסר שביעות רצון מתמשך של המנכ"ל מהתנהלותה וכי כל טענותיה בדבר התעמרות נולדו לאחר פיטוריה. בית המרקחת שהיה באחריות התובעת היה במצב של אי סדר תמידי, אשר הוביל לחוסרים, כאשר בעקבות חוסר בספירת מלאי נערך תחקיר בקרב חברי ההנהלה. התובעת לא הואשמת בגניבת תרופה, אלא הוטלה עליה האחריות להיעלמות התרופה, כמי שהייתה ממונה על שמירתה.
בנוסף טוענת הנתבעת כי התובעת נהגה להיעלם מהעבודה למשך שעות ארוכות וכי בשל חוסר שביעות הרצון מתפקודה היא זומנה לשימוע שלאחריו הוצע לה להמשיך לעבוד בכפוף להתחייבותה לשנות את התנהלותה אך התובעת היא זו שסירבה להמשיך ולעבוד בנתבעת.

המסמכים המבוקשים
התובעת ביקשה מבית הדין להורות לנתבעת לגלות את המסמכים הבאים:

כל הדוחות לרבות ספירת המלאי וכל המסמכים הקשורים לתרופה הנזכרת בסעיף 1 להודעה על סיום העסקה לרבות דוחות לחודשים פברואר-אפריל 2018;
דוחות נוכחות של התובעת החל מחודש אוגוסט 2013;
סיכומי ישיבת הנהלה החל מיולי 2017 וסיכומי פגישות/פרוטוקול פגישות עם חברות תרופות וחברות קנביס החל מחודש יולי 2017;
פוליסת ביטוחי הרכב של הנתבעת לרבות מסמך בכתב על מדיניות הנתבעת בהשתתפות עצמית במקרה ביטוחי בפעם הראשונה ומסמך בכתב על אישור תשלום השתתפות עצמית של מי מעובדי הנתבעת.

המסגרת המשפטית

סעיף 46 (א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב -1991 קובע כדלקמן:

"בית הדין רשאי ליתן צו למסירת פרטים נוספים, ולבקשת בעל דין אף לגילוי או לעיון במסמכים, אם היה סבור שיש בכך צורך כדי לאפשר דיון יעיל או כדי לחסוך בהוצאות".

תכליתו של סעיף 46 (א) לעיל היא לסייע בחשיפת האמת והוא מסייע גם לייעל את הדיון בכדי לאפשר לצדדים להתדיין "בקלפים גלויים". נקודת המוצא ביחס לגילוי מסמכים היא של גילוי מרבי ורחב ככל האפשר של מידע רלבנטי, כאשר 'מידע רלוונטי' הוא כל מידע המאפשר לצד לקדם את ההליך, לרבות מידע אשר עשוי להיות רלוונטי לקו חקירה (רע"א 5126/19 פלונית נ' מגדל חברה לביטוח בע"מ (3.11.2019): " כידוע, הכלל הוא שבהליך אזרחי יש לאפשר גילוי רחב ככל האפשר של מידע הרלוונטי למחלוקות שבין הצדדים (ראו: רע"א 2534/02 שמשון נ' בנק הפועלים בע"מ, פ"ד נו(5) 193 (2002)). כמו כן, הפסיקה נקטה בגישה מרחיבה ביחס לשאלת הרלוונטיות של מסמכים, וכבר נקבע כי "כל מסמך שיש בו לסייע לתביעה וכל מסמך הכולל מידע המאפשר לצד לקדם את עניינו הוא רלוונטי... הלכה זו משליכה בהכרח על ההכרעה בשאלת הרלוונטיות, האמורה להיחתך 'ברוחב לב' ולא 'ביד קפוצה'" (ראו: רע"א 2062/15 פלוני ו- 108 אח' נ' הרשות לניירות ערך(3.6.2015); יצחק עמית "קבילות, סודיות, חיסיון ואינטרסים מוגנים בהליכי גילוי במשפט האזרחי – ניסיון להשלטת סדר" ספר אורי קיטאי 251 (תשס"ח), וההפניות שם)."

עם זאת, מבחן הרלוונטיות אינו מהווה סוף פסוק ובהתאם לפסיקה קיימת חשיבות למלאכת האיזון שצריכה להתבצע בין הזכות לגילוי ועיון מידע בהליך משפטי לבין אינטרסים אחרים של הנתבע ושל צדדים שלישיים שאינם צד להליך ובראשם הזכות לפרטיות: "מבחן הרלוונטיות אינו מהווה סוף פסוק בהחלטה אם לקבל ראיה. יש לאזן בין זכות הציבור לדעת וזכותו של בעל-דין להביא ראיות התומכות בטיעוניו לבין הפגיעה בפרטיות של בעל-דין" (ע"ע (ארצי) 28222-05-10 מכתשים מפעלים כימיים בע"מ נ' יהודה פלצ'י (21.9.2010).

נוכח הסמכות הרחבה שהוענקה לבתי הדין בסוגיית גילוי מסמכים, נפסק כי בסמכות זו יש להשתמש בזהירות ותוך עריכת איזון בין האינטרסים העומדים על הפרק ובכלל זה קיומם של אינטרסים מוגנים אחרים של הנתבעת ושל צדדים השלישיים.

דיון והכרעה

לאחר שעיינתי בטענות הצדדים בבקשה, בתגובה ובתשובה וביתר המסמכים שבתיק, ולאחר ששקלתי את הדברים הגעתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להתקבל בחלקה, ולהלן יפורטו הנימוקים לכך.

א. כל הדוחות לרבות ספירת המלאי וכל המסמכים הקשורים לתרופה הנזכרת בסעיף 1 להודעה על סיום העסקה לרבות דוחות לחודשים פברואר עד אפריל 2018 התובעת טוענת כי דוחות ספירת המלאי רלוונטיים להוכחת טענתה כי המנכ"ל התעמר בה והשפיל אותה ואף הוציא דיבתה רעה, כאשר זוהי אחת מעילות התביעה שבכתב התביעה. בנוסף טוענת התובעת כי המסמכים הנוגעים לתרופה אשר נעלמה והנזכרת בסעיף 1 למכתב סיום העסקת התובעת דרושים בכדי להוכיח כי מדובר בטעות בספירת המלאי כפי שטוענת התובעת.
הנתבעת טוענת כי מדובר בבקשה כוללנית ורחבה וכי מדובר במסמכים חסויים המכילים מידע סודי של הנתבעת שאין לגלותו. בהתייחס לדוחות ספירת מלאי לחודשים פברואר עד אפריל 2018 טוענת הנתבעת כי ספירת מלאי מתבצעת בנתבעת פעמיים בשנה ולפיכך לא קיימים דוחות ספירת מלאי לחודשים אלה.
לאחר ששקלתי את הדברים הגעתי לכלל מסקנה כי המסמכים הנוגעים לתרופה המוזכרת בסעיף 1 למכתב סיום העסקתה של התובעת ודוחות ספירת המלאי שבהן הופיעה התרופה רלוונטיים להליך שבנדון. אציין כי בכתב התביעה טוענת התובעת כי הודיעה למנכ"ל ביום 7.3.2018 על אובדן תרופה יקרה והסבירה כי התרופה הוכנסה למלאי בספירות המלאי למרות שלא הייתה קיימת בפועל, קרי – מדובר לטענתה בטעות בספירת המלאי.
עוד אציין כי הנתבעת אינה מכחישה את קיומו של דוח ספירת המלאי הנוספת, שבו קיימים נתונים הנוגעים לתרופה שצוינה בסעיף 1 להודעה על סיום העסקת התובעת. משעה שהנתבעת ציינה את היעלמות התרופה כאחת הסיבות בגינן הוחלט על סיום העסקת התובעת ולאור טענות התובעת כי מדובר בהאשמת שווא, קיימת רלוונטית לשאלה האם הופיעה התרופה בדוח ספירת המלאי או שמא מדובר בטעות כפי שטוענת התובעת.
בהקשר זה אוסיף כי הנתבעת טוענת כי התובעת נושאת באחריות לחוסרים בבית המרקחת, כאשר בכתב ההגנה טענה כי לאור חוסרים משמעותיים בספירת המלאי האמורה בסעיף 11 לכתב התביעה בוצעה מחיקת מלאי בשווי של כ-1.5 מליון ₪. עוד טוענת הנתבעת בכתב ההגנה כי התובעת לא הואשמה בגניבת התרופה אלא כי הוטלה עליה האחריות לאובדנה, וכן נטען כי מדובר בתרופה יקרה המסופקת ללקוח באופן מיידי ועל כן לא היה היגיון בהסבר שניתן על ידי התובעת לעניין טעות בספירת מלאי.
בנסיבות אלה קיימת רלוונטיות לגילוי דוח ספירת המלאי שנערכה בסוף 2017 ולדוח ספירת המלאי החוזרת מיום 11.1.2018 שביחס אליו טענה הנתבעת כי התובעת נושאת באחריות לחוסרים. כמו כן קיימת רלוונטיות למסמכים הנוגעים לרכישת התרופה הנזכרת בסעיף 1 למכתב סיום ההעסקה, כמו גם על המסמכים המעידים כי התרופה הייתה קיימת במלאי הנתבעת.
לא שוכנעתי בטענות הנתבעת כי מדובר במסמכים המכילים סודות מסחריים אשר אין להתיר את גילויים בהליך שבנדון וזאת מהטעם שאין בגילויים לתובעת במסגרת הליך זה כדי לגרום לנתבעת לנזק והנתבעת לא פירטה מהו הנזק אשר ייגרם לה מגילויים. התובעת אינה מתחרה עסקית של הנתבעת ואף נטלה חלק בספירת המלאי שגילוייה התבקש ואף שלחה למנכ"ל הנתבעת דוא"ל המפרט את הסיבה לחוסר בתרופה.
לפיכך הריני מורה לנתבעת להעביר לידי התובעת העתק מדוחות ספירת המלאי שבהן מופיע מידע אודות התרופה וכן להעביר לידיה את המסמכים הנוגעים לרכישת ומכירת התרופה הנזכרת בסעיף 1 למכתב סיום ההעסקה וזאת בתוך 30 יום מהיום.
מובהר כי דוח ספירת המלאי והמסמכים הנוגעים לתרופה שנעלמה אשר יועברו לידי התובעת ישמשו בהליך זה בלבד וחל איסור על התובעת לגלותם לצד שלישי או לעשות בהם שימוש כלשהו למעט לצורך הליך זה. ככל שקיימים במסמכים נתונים אשר אינם רלוונטיים לחוסרים בתרופות והמכילים סודות עסקיים ומסחריים או מידע אודות צד שלישי שאינו צד להליך ואשר יש בו כדי לפגוע בפרטיותו, רשאית הנתבעת להשחירו.
הנתבעת טענה כי אין בידה דוחות ספירת מלאי לחודשים פברואר עד אפריל 2018 ולפיכך לא ניתן לחייבה בגילוי מסמכים חרף הכחשתה את דבר קיומם (בר"ע (ארצי) 6715/05 מחסני ערובה נעמן בע"מ נ' אייזנברג (1.11.2005). עם זאת הנתבעת לא תמכה טענה זו בתצהיר ערוך כדין ולפיכך תגיש תצהיר ערוך כדין לתמיכה בטענה זו אשר יוגש בתוך 30 יום מהיום עם העתק לתיק בית הדין.

ב. דוחות נוכחות של התובעת החל מחודש אוגוסט 2013 התובעת טוענת כי דוחות הנוכחות יוכיחו כי היא מיעטה להיעדר מעבודתה ולא נעדרה בשל 'חופשות מחלה' כפי שטען המנכ"ל וכי טענת המנכ"ל בעניין זה משוללת כל יסוד ומהווה חלק בלתי נפרד ממסכת השקרים וההתנכלות. דוחות הנוכחות אף יעידו לטענתה כי המנכ"ל הכריח את התובעת להתייצב לעבודה בניגוד לחוק שעות עבודה ומנוחה כמפורט בסעיף 11 לכתב התביעה.
הנתבעת טוענת כי מדובר במסמכים שאינם רלוונטיים להליך וכי הבקשה לקבלם תכביד על הנתבעת שלא לצורך על ניהול ההליך, ובפרט משעה שהתובעת לא ציינה מדוע לטענתה הדוחות רלוונטיים ולא תבעה תשלום בגין שעות אלה.
אציין כי הנתבעת צירפה לתגובה דוחות נוכחות של התובעת החל מחודש ספטמבר 2017 ועד למועד סיום עבודתה בנתבעת.
לאחר ששקלתי את הדברים הגעתי לכלל מסקנה כי קיימת רלוונטיות לדוחות הנוכחות של התובעת בתקופה שקדמה לסיום העסקתה וזאת משעה שנטען כלפיה במסמך סיום ההעסקה כי אחת הסיבות לסיום העסקתה הוא היעדרויות ממקום העבודה.
עם זאת, איני סבורה כי יש רלוונטיות או מקום לגילוי דוחות נוכחות החל מחודש אוגוסט 2013 להליך שבנדון ואין כל טענה בכתב התביעה שלצורך הוכחתה נדרשים דוחות נוכחים משנים עברו ועל כן די בכך שיועברו דוחות נוכחות מהשנתיים האחרונות לעבודת התובעת בנתבעת שכן סבורני כי די באלו כדי להעיד על מתכונת העבודה של התובעת.
לפיכך הריני מורה לנתבעת להעביר לידי הנתבעת את דוחות הנוכחות של התובעת לשנתיים שקדמו למועד פיטוריה.

ג. סיכומי ישיבת הנהלה החל מיולי 2017 וסיכומי פגישות/פרוטוקול פגישות עם חברות תרופות וחברות קנביס החל מחודש יולי 2017 התובעת טוענת כי סיכומי ישיבות ההנהלה והפרוטוקולים של הפגישות שהתקיימו עם חברות התרופות הכרחיים להוכחת טענותיה בסעיפים 21,22,23 לכתב התביעה. מעיון בסעיפים אליהם מפנה התובעת עולה כי נטען בהם כי המנכ"ל נזף בתובעת על שנגעה בטלפון במהלך ישיבת הנהלה, וכי לא שיתף אותה בהליך המשפטי שהתנהל ביחס לאישור תובענה ייצוגית נגד אתר האינטרנט של הנתבעת שנוהל תחת הרישיון של התובעת. בנוסף נטען כי התובעת לא שותפה בפגישות עם חברות תרופות וחברות קנביס על אף שמתוקף עבודתה חלה עליה חובה להיות מעורבת בכל הסכם עם חברות, נותנים שירותים וספקים.
הנתבעת טוענת כי מדובר בבקשה אבסורדית, כוללנית, גורפת, מכבידה ורחבה שאין לה כל רלוונטיות למחלוקת בין הצדדים. התובעת אינה מסבירה מדוע נדרשים מסמכים אלה וכיצד יש בסיכומי הפגישה כדי לשפוך אור על המחלוקת בין הצדדים. בנוסף טוענת הנתבעת כי מדובר בפגישות עסקיות ומסווגות ובמידע סודי וחסוי של הנתבעת שאין לגלותו. בהתייחס לטענות התובעת בסעיפים 21,22,23 לכתב התביעה טענה הנתבעת בכתב ההגנה כי קיימת בנתבעת הנחיה כי אין להכניס טלפונים ניידים לישיבות אך התובעת הפרה הנחיה זו. בנוסף טוענת הנתבעת כי אינה מחויבת לשתף את התובעת כרוקחת אחראית בכל ענייניה משפטיים ואף לא בפגישות עסקיות עם לקוחות הנתבעת.
לאחר ששקלתי את הדברים הגעתי לכלל מסקנה כי סיכומי ישיבת ההנהלה ופגישות שהתקיימו עם חברות שלנתבעת קשרי מסחר עמם אינם רלוונטיים להוכחת טענות התובעת בכתב התביעה. בנוסף סבורני כי מדובר בבקשה גורפת וכללית וכן כי מדובר במסמכים פנימיים ומסחריים של הנתבעת אשר אין מקום להורות על גילויים. בהקשר זה אוסיף כי המסמכים המבוקשים כוללים מידע הנוגע אף לצדדים שלישיים שלנתבעת הסכמים עמם ואשר חשיפתו עשויה לפגוע בפרטיותם של מי שאינם צד להליך וגם מטעם זה אין מקום להורות על חשיפת מסמכים אלה.
לפיכך הבקשה לקבלת המסמכים המבוקשים בסעיף ג' לעיל נדחית .

ד. פוליסת ביטוחי הרכב של הנתבעת לרבות מסמך בכתב על מדיניות הנתבעת בהשתתפות עצמית במקרה ביטוחי בפעם הראשונה ומסמך בכתב על אישור השתתפות עצמית של מי מעובדי הנתבעת התובעת טוענת כי פוליסת ביטוחי הרכב של הנתבעת לרבות מסמך בכתב על מדיניותה בדבר השתתפות עצמית במקרה ביטוחי בפעם הראשונה הם הכרחיים להוכחת טענותיה כי נוכו לה סכומים בגין השתתפות עצמית בניגוד לנהוג בנתבעת.
הנתבעת טוענת כי פוליסת הביטוח של הרכב עליו נהגה התובעת אינה נמצאת בידי הנתבעת משום שמדובר היה ברכב של חברת ליסינג וכי הנתבעת פנתה לחברת הליסינג אשר סירבה להמציא את הפוליסה ללא צו בית משפט. הנתבעת צירפה לתגובה את מסמך הנהלים לשימוש ברכבי החברה עליו חתומה התובעת, לרבות הרשאתה לניכוי נזקים הנגרמים לרכב מהשכר וכן צירפה את המסמך בדבר חיוב נזקים לרכב שהועמד לרשות התובעת והעתק מתלושי השכר של התובעת המלמדים על קיזוז קנסות והשתתפות עצמית.
משעה שהנתבעת טוענת כי פנתה לחברת הליסינג לקבלת פוליסת הביטוח וסורבה תגיש הנתבעת לתיק בית הדין את הפניה לחברת הליסינג ואת התשובה ובנוסף תגיש צו ערוך לחתימה לחברת הליסינג וזאת בתוך 30 יום מהיום.
כמו כן, הנתבעת צירפה לתגובה את מסמך הנהלים לשימוש ברכבי החברה עליו חתומה התובעת, לרבות הרשאתה לניכוי נזקים הנגרמים לרכב מהשכר ובנסיבות העניין איני סבורה כי יש מקום להורות לנתבעת להציג אישור השתתפות עצמית של מי מעובדיה האחרים. הנתבעת הציגה את המסמכים הרלוונטיים לעניינה של התובעת ולתובעת לא קמה הזכות לעיין במסמכים בכתב על השתתפות עצמית של עובדים אחרים בנתבעת. אוסיף כי התובעת לא הבהירה כל צרכה כיצד יש במסמכים אלה כדי לסייע בקידום ההליך ולא די בנסיבות העניין בהפניה כללית לאמור בסעיפים לכתב התביעה.
לפיכך הבקשה בסעיף זה מתקבלת באופן חלקי כמפורט בסעיף 34 לעיל.

סוף דבר
הבקשה מתקבלת באופן חלקי כמפורט לעיל.
משעה שהבקשה התקבלה באופן חלקי בלבד יישא כל צד בהוצאותיו לבקשה.
טרם סיום אעיר כי בתגובת הנתבעת התבקשו מסמכים נוספים ואולם משעה שלא הוגשה בקשה בכתב, לא מצאתי לנכון לדון בבקשה המוגשת באופן זה.

ניתנה היום, כ"ח טבת תש"פ (25 ינואר 2020) בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: טלי ריפא
נתבע: טלפארמה
שופט :
עורכי דין: