ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יהודה זיו און נגד אמירים :

בפני כבוד השופט הבכיר שאהר אטרש

המערערים:

  1. יהודה זיו און
  2. קייט ומסגרות בע"מ

ע"י ב"כ עוה"ד גיורא עפגין

נגד

המשיבה:
אמירים - מושב עובדים של צמחונים וטבעונים להתיישבות חקלאית בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד ניצן טבנקין ואח'

החלטה

הדיון בערעור
1. דיון בערעור יתקיים בפני הרכב בראשותי ביום 18.5.2020 שעה 08:30.
סיכום טענות בכתב
2. מכוח תקנה 448 של תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, אני מורה כלהלן:
א. לקראת הדיון בערעור יגישו בעלי הדין סיכום טענותיהם בכתב; המערער עד ליום 20.4.2020, והמשיב עד ליום 4.5.2020. היקף הסיכומים לא יעלה על 5 עמודים.
"עמוד" משמעו מסמך בגודל A4. הסיכומים ייכתבו בגופן "DAVID", במרווחים של שורה וחצי בין השורות, ובמרווח "רגיל" בין האותיות, תוך השארת שוליים ברוחב של 2 ס"מ לפחות מכל צד. האותיות יהיו בגופן 12.
ב. הפניה סתמית להודעת הערעור או לסיכומים בהליך קודם איננה מותרת, ולא תבוא במקום הגשתם של הסיכומים לפי האמור מעלה.
ג. משיבים שאין להם עניין בהליך או בתוצאותיו, או מבקשים שלא להגיש את טיעוניהם או להשתתף בדיון, יודיעו על כך בכתב.
ד. אם יוגש ערעור על ידי בעל דין נוסף על אותו פסק דין של בית משפט השלום והדיון בערעורים יאוחד, או אם יגיש מי מהמשיבים ערעור שכנגד, סיכומי טענות הצדדים יתייחסו לכלל הערעורים שהוגשו, באחת, ויינתנו במועדים שנקבעו לעיל.
ה. הגשתם של סיכומי טענות כאמור מעלה תבוא במקום הגשתם של עיקרי טיעון, אותם אין על בעלי הדין להגיש.
תיק מוצגים
3. על בעל דין, המבקש להסתמך בערעור על מסמכים שהוצגו לפני בית המשפט קמא, להגישם במועד שנקבע להגשת הסיכומים מטעמו. אין לכלול בתיק המוצגים פסקי דין והחלטות שניתנו על ידי בית המשפט קמא או פרוטוקולים של דיונים שהתנהלו בפניו.
רשימת אסמכתאות
4. על בעל דין, המבקש להסתמך בערעור על אסמכתאות, להגיש רשימה שלהן במועד שנקבע להגשת הסיכומים מטעמו. אם האסמכתא לא פורסמה בפד"י או במאגרי המידע המסחריים, על בעל הדין לצרפה גופה.
החיובים – אינם תלויים
5. חיובי בעלי הדין לפעול על פי החלטה זו אינם תלויים זה בזה, ומחדל של בעל דין אינו פוטר את בעלי הדין האחרים מהגשת הסיכומים במועד.
המצאה
6. את המסמכים שתוארו מעלה (סיכומים, מוצגים, אסמכתאות וכו') יגיש בעל הדין, במועדים שנקבעו, הן לבית המשפט והן לכל בעלי הדין.
השלמת טיעון בעל פה
7. במועד שנקבע לשמיעת הערעור ישלימו בעלי הדין את טיעוניהם בעל-פה. למען הסר ספק, על בעלי הדין להיערך לטיעון על דרך ההשלמה בלבד.
התייצבות
8. על בעלי הדין להתייצב לדיון בערעור. אם אין רצונם בכך – עליהם להיות זמינים טלפונית, על מנת שיהא בידי בא כוחם להתקשר עמם ולקבל את עמדתם ביחס להצעות שתעלינה בעת הדיון בערעור.
לשון ההחלטה
9. כל מקום בהחלטה, בו נוסח הכתוב בלשון זכר, ייקרא גם בלשון נקבה או רבים, לפי העניין.

ניתנה היום, כ"ט טבת תש"פ, 26 ינואר 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יהודה זיו און
נתבע: אמירים
שופט :
עורכי דין: