ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מרכז הכשרה תורני נגד א.ר. לייזר ליין בע"מ :

5
לפני כבוד הרשם דורון יעקבי

המבקשת:
מרכז הכשרה תורני

נגד

המשיב:
א.ר. לייזר ליין בע"מ

החלטה

מונחת לפני בקשה לביטול פס"ד בהעדר הגנה שניתן כנגד המבקש ביום 13.11.18.

פסק הדין נסמך על אישור מסירה של כתב התביעה ותצהיר שליח מיום 26.6.18 בכתובת ההגנה 3,רחובות.

לאחר עיון בטענות הצדדים הגעתי לכלל מסקנה כי אין מקום לביטול פסק הדין "מחובת הצדק" ואולם יש מקום לביטולו משיקול דעת.

ביטול "מחובת הצדק"
טענות המבקשת-
המבקשת הגישה בקשתה לביטול פס"ד ולהארכת מועד ביום 22.12.19.
המבקשת טוענת כי לא בוצעה לה מסירה של התביעה ולראשונה נודע לה על התביעה ביום 6.12.19 כאשר גילתה כי הוטל עיקול על חשבונה.
המבקשת התנהלה כל התקופה מבית מגורים, דירה ששימשה כמשרדי העמותה, כאשר הדירה נמכרה לצד ג', לדניאל אברהם ביום 23.5.18.
המבקשת/העמותה העתיקה את כתובתה לגיבורי ישראל 8 בני ברק ואף לשם סופקה מכונת ההדפסה וע ל כן לא ברור מדוע לא שלחה המשיבה לכתובת הנ"ל את כתב התביעה .
המסירה כביכול בוצעה ע"י עובדאצל המשיבה ויש בסה טעם לפגם ובאמינות הצהרתו.

טענות המשיבה-
המשיבה טוענת כי לא ידוע לה לגבי בעלות הדירה ברחוב ההגנה בעיר רחובות.
כתובתה הרשומה של המבקשת ברשם העמותות עודנה ברחוב ההגנה 3 רחובות, זו הכתובת בה בוצעה המסירה.
אם שינתה המבקשת כתובתה היה עליה לשנות אף בכתובת הרשומה ברשם העמותות.
המבקשת טוענת כי העתיקה כתובתה לבני ברק לרחוב גיבורי ישראל 8 אך כתובת זו אינה רשומה באף מקום. עובדה זו אף אינה מלמדת שהמבקשת העתיקה את מקום פעילותה באותו מועד.
באתר האינטרנט של המבקשת לא צוינה הכתובת כפי שהמבקשת טוענת.

דיון-
כתב התביעה כך נראה נמסר בכתובתה הרשומה של המבקשת ברשם העמותות.
המסירה בוצעה לנציג/מנהל המבקשת בכתובתה, מר יהונתן אשר סירב לקבלה ועל כן הודבקה האזהרה על הדלת.
אין הצהרה של מר יונתן מטעם המבקשת בדבר נסיבות המסירה ו/או כי לא סירב לקבל כתב התביעה.
אין בקשה מטעם המבקשת לחקור השליח שביצע המסירה בדבר נסיבותיה.
לפיכך, הגעתי לכלל מסקנה כי המסירה בוצעה כדין, פס"ד לא פגום ועל כן אין לבטלו מחובת הצדק.

ביטול "משיקול דעת"

טענות המבקשת-
המבקשת טוענת כי כבר בתחילת ההתקשרות התגלו בעיות בתפקודה של מכונת ההדפסה ולאח ר דין ודברים נשלחו למבקשת 3 מכונות נוספות וכולן אף לא היו תקינות.
מדובר בעמותה שהשימוש במכונה הוא שימוש נצרך ביותר עבורה.
המבקשת פנתה מס' רב של פעמים למשיבה במטרה שתגיע לאסוף את המכשיר התקול אך זו התעלמה ממנה ובחרה שלא להגיע.
המבקשת הודיעה למשיבה כי הסכם השכירות בטל.

טענות המשיבה-
המשיבה דוחה את הטענה ביחס לביטול ההסכם בין הצדדים.
המשיבה טוענת כי פעלה לתיקון כל תקלה מיד לאחר שנתגלתה.
המבקשת ביטלה את החוזה לא כדין מאחר ולא השיבה את המדפסת למשיבה ואף הפקירה, עד אשר נגנבה.

משהגעתי לכלל מסקנה כי פס"ד אינו פגום ואין לבטלו "מחובת הצדק" יש לבחון אם יש מקום לבטל פס"ד משיקול דעת בימ"ש.
במקרה זה בימ"ש בוחן 2 שאלות:
האחת, "סיבת המחדל" והשנייה "סיכויי ההצלחה".
בנסיבות דנן אני סבור כי סיבת מחדלה של המבקש ת באי הגשת כתב הגנה במועד אינה בשל זלזול בוטה בהליכי בימ"ש כי אם במחדל ואף אולי רשלנות שניתן לרפאה באמצעות תשלום הוצאות המשיבה בכפוף לטענות ההגנה וסיכויי ההצלחה.
שאלת "סיכויי ההצלחה" הינה השאלה החשובה יותר.
המבחן הינו של "הגנה אפשרית" ולאו דוקא בטוחה. על המבקש בשלב זה מוטל הנטל לשכנע לכאורה שיש לו הגנה אם יוכיח אותה , ואין על המבקש בשלב זה חובה להוכיח ממש את הגנתו.
בימ"ש באופן כללי מפעיל סמכותו תוך מתן משקל רב לזכות הגישה לערכאות ותוך חתירה לתוצאה מידתית, כך שעל בימ"ש לשאוף ליתן לבעל דין יומו בבימ"ש תוך ריפוי מחדלים דיוניים בהטלת הוצאות (ראה רע"א 3521/04 רוזנפלד נ' בנק דיסקונט למשכנתאות בע"מ ו-רע"א 1643/00 פנינת טל השקעות ובנייה בע"מ נ' פקיד שומה ירושלים, רע"א 1958/00 נדב נ' בלון מרכזי למכונות כביסה וטלויזיה בבית אל על, פ"ד נה (5) 43 (2001)).

לפיכך, שוכנעתי בשלב זה כי טענות המבקשת עומדות בנטל הדרוש של "הגנה אפשרית", המחלוקות בין הצדדים , הן באשר לטענות שירות תיקונים לקוי והן באשר לסיבת האשם והאחריות באי השבת המדפסת ראויות לבירור עובדתי וראייתי, שאין מקומן להתברר במסגרת בקשה לביטול פס"ד כי אם בהליך העיקרי לאחר שמיעת ראיות, ועל כן, יש מקום לבטל את פסק הדין "משיקול דעת".

לאור האמור לעיל, אני מורה כי פסה"ד יבוטל בכפוף לתשלום הוצאות המשיבה בסך כולל של 800₪ .
ההוצאות ישולמו לידי המשיבה באמצעות ב"כ במשרדה בתוך 30 יום.

הצדדים ימסרו בתוך המועד הנ"ל הודעה לתיק באם שולמו/לא שולמו ההוצאות לצורך מתן הוראות להמשך ניהול הליכים בתיק או סגירתו.

המזכירות תשלח החלטתי לצדדים.

ניתנה היום, א' שבט תש"פ, 27 ינואר 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מרכז הכשרה תורני
נתבע: א.ר. לייזר ליין בע"מ
שופט :
עורכי דין: