ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ברק אהרוני נגד סופיאן אלנבארי :

בפני כבוד הנשיא שמואל טננבוים

המבקש:

ברק אהרוני, (ת.ז. - XXXXXX961)
ע"י ב"כ עו"ד ליפז אלימלך-קרני

-

המשיבים:

  1. סופיאן אלנבארי, (ת.ז. - XXXXXX946)
  2. חליל אלנבארי, (ת.ז. - XXXXXX586)

ע"י ב"כ עו"ד ציון ותארי

החלטה

1. לפניי בקשת הנתבע, אהרוני ברק (להלן – המבקש) להעברת מקום דיון לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב מחמת חוסר סמכות מקומית.

2. התובעים, אלנבארי סופיאן ואלנבארי חליל (להלן – המשיבים) מתנגדים לבקשה.

3. מטיעוני הצדדים עולה כי אין מחלוקת שמקום העבודה הוא בעיר רחובות. כמו כן אין חולק כי העבודה בוצעה בכל הארץ.

3. המחלוקת בבקשה שלפניי הינה משפטית, כאשר המבקש סבור מחד כי בנסיבות אלה הסמכות המקומית מסורה לבית הדין לעבודה בתל אביב, ואילו המשיבים סבורים כי הסמכות המקומית בנסיבות דנן נקבעת על פי מקום מגוריהם – חורה, ובהתאם מסורה היא לבית דין זה בו הוגשה התביעה. במחלוקת זו, הדין עם המבקש. ואפרט –

4. עסקינן בתובענה שהוגשה בין עובד למעסיקתו. תקנה 3(א)1 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב – 1991 (להלן – התקנות) קובעת שתי חלופות לקביעת מקום שיפוט בתובענות אלה: חלופה אחת היא מקום העבודה וחלופה שנייה היא - מקום ביצוע העבודה. וזו לשונה של 3(א)1 לתקנות - "בתובענה כאמור בסעיף 24(א)(1) לחוק - בית הדין האזורי אשר באזור שיפוטו נמצא מקום העבודה של העובד שהיא העבודה נושא התובענה, או שבאזור שיפוטו בוצעה העבודה".

5. על פי הלכות בית הדין הארצי לעבודה, במקום בו אין חפיפה בין "מקום העבודה" ל"מקום ביצוע העבודה", לתובע הזכות לבחור את בית הדין האזורי אליו תוגש התביעה (ראו – ע"ע (ארצי) 143/09 אנטון נומיקוב נ' רשת ביטחון (1993) בע"מ מיום 24.03.2009 (להלן – עניין נומיקוב), דב"ע 3-230/98 אנטון חורי נ' שלמה הנדל, מיום 19.11.1998 (להלן – עניין חורי) , בר"ע (ארצי) 41211-05-14 ישראל שיינברג נ' כנפי משק תור בע"מ, מיום 30.06.2014 (להלן – עניין שיינברג), בר"ע 8040-03-14 מרכז החינוך העצמאי לתלמודי תורה ובתי ספר בתי יעקב נ' הדסה רדנר, מיום 18.5.2014).

ואילו, מקום בו מדובר בתובע שביצע עבודות במקומות שונים בעת ובעונה אחת, הרי שבחינת מקום ביצוע העבודה מתבצעת על פי בחינת מקום ביצוע עיקר העבודה או חלק משמעתי ביותר ממנה ולא חלק ממנה (ראו – עניין שיינברג, עניין חורי).

6. מכל מקום, בניגוד לנטען על ידי המשיבים, על פי תקנה 3(א)1 לתקנות ועל פי הפסיקה כפי שצוטט לעיל, אין כל משמעות למקום מגוריו של התובע לצורך קביעת סמכות מקומית, ורק מקום בו נמצא כי "מקום ביצוע העבודה" אינו חופף ל"מקום העבודה", יוכל התובע לבחור בין החלופות בהתאם לנוחיותו. אולם, לא כך המקרה בעניין שלפנינו.

כאמור, אין מחלוקת כי מקום ביצוע העבודה הוא – כל הארץ. למעשה, לא ניתן לאתר מקום בו מתבצעת עיקר העבודה והמשיבים גם לא טענו אחרת. לפיכך, במקרה מושא התביעה למבקשים לא הייתה נתונה הבחירה היכן להגיש תביעתם. יפים לכך דברי בית הדין הארצי ב תב"ע (עבודה ארצי) 3-106/נה שלוח חברה לביטוח בע"מ נ' יוסף אנייס , כח(1) 237 (1995) – " בחלופה השנייה בתקנה... נאמר: ב"או שבאזור שיפוטו בוצעה העבודה". "העבודה" נאמר, ולא עבודה. מכאן שמקום שבו בוצעה העבודה, צריך להיות מקום בו בוצע עיקר העבודה או חלק משמעותי ביותר ממנה, ולא חלק מהעבודה... כך למשל איש תחזוקה במפעל הממוקם בעיר אחת, ואשר מבצע עבודה בכל חלקי הארץ, לא יוכל לבחור את בית הדין בו יגיש תביעתו. בדומה לכך נהג בקו קבוע ירושלים-אילת וחזרה לא יוכל להגיש תביעתו בבית הדין האזורי בבאר-שבע, אלא רק בזה שבירושלים; לעומת זאת נהג בקו קבוע אילת-ירושלים וחזרה היה רשאי להגיש תביעתו בבית הדין האזורי בבאר שבע. זאת, משום שאם ישאל, הוא או אחרים, היכן "מקום עבודתו" והיכן הוא "מבצע את עבודתו", תהא התשובה כי אלה הם בנקודת המוצא של הקו".

7. במצב דברים זה, בו לא ניתן לקבוע את מקום ביצוע העבודה, נותרה אך החלופה של מקום העבודה, אשר אין חולק שהיא בעיר רחובות, המצויה בתחום סמכותו של בית הדין אביב. יוצא אפוא, כי לבית הדין בתל אביב מסורה הסמכות המקומית הבלעדית לדון בתביעה.

8. בשולי הדברים אציין כי מסקנה זו מקבלת משנה תוקף לאור הנתון שעולה מטיעוני הצדדים לפיו יום עבודה של המשיבים התחיל ונגמר במקום העבודה בעיר רחובות, ולפיכך אף אם נדרש היה להשיב על שאלת מקום ביצוע העבודה בנסיבות המקרה , הרי שגם התשובה לכך הייתה העיר רחובות, המצויה בתחום שיפוטו של בית הדין בתל אביב.

9. לאור האמור, הרי שבית דין זה משולל סמכות לדון בתביעה.

10. סוף דבר – הבקשה מתקבלת. התיק יועברו לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב.

11. אין צו להוצאות.

ניתנה היום, כ"ט טבת תש"פ, (26 ינואר 2020), בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ברק אהרוני
נתבע: סופיאן אלנבארי
שופט :
עורכי דין: