ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין הפניקס חברה לביטוח בע"מ נגד א. ש . ב . :

לפני כבוד ה שופטת חדוה וינבאום וולצקי

המבקשת

הפניקס חברה לביטוח בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד משה עבדי ואח'

נגד

המשיבים

1.א. ש . ב .
2.מ. ב .- משיב פורמלי
ע"י ב"כ עוה"ד דוד ניר

בית משפט קמא סיכם כי לאחר שעבר על הבקשה התגובה ועל החומר הרפואי הוא סבור כי יש בידיו די חומר רפואי לצורך החלטה ומתן פסק דין גם ללא צירופן של חוות דעת רפואיות נוספות. בית משפט קמא ציין כי הוא ער לכך שתוצאות פגיעתה של המשיבה בנפילה אינן מבוטלות והשפיעו על מצבה הכללי של המשיבה וברי שאין המבקשת אחראית להן.

פסק דין

1. בפניי בקשת המבקשת ליתן רשות ערעור על החלטת כבוד השופטת אורלי מור-אל מיום 6.11.19 בת"א 4125-12-17, שבו נדחתה בקשת המבקשת למנות בעניינה של המשיבה מומחים בתחום האורתופדי והנוירולוגי לבחינת מצבה תולדת נפילה שארעה לאחר התאונה נשוא התביעה.

2. המשיבים הם בעל ואשה שנפגעו בתאונת דרכים ביום 13.4.17. במסגרת התביעה מונו מומחים שהיו רלוונטיים לתחומי הפגיעה.

למשיבה מונה מומחה בתחום האורתופדי שמצא לקבוע כי בגין אותה תאונה נותרה לה נכות בגין פגיעה בעצם הבריח וכתף שמאל בשיעור כולל של – 23.5% נכות.

3. מדובר במשיבה שהיא בת למעלה מ – 85 שנים.

4. ביום 17.7.19 נשמעו הראיות בתיק. במסגרת הראיות נחקרה המשיבה.

לאחר סיום שמיעת הראיות פנה ב"כ המבקשת בבקשה למנות מומחים נוספים בעניינה של המשיבה בשל פגיעה שבה נפגעה ביום 28.10.18 בביתה.

5. בית משפט קמא דחה את הבקשה בנימוקים הבאים:

ניתנה למבקשת האפשרות להמציא את כל החומר הרפואי בעניין הנפילה הנוספת לרבות תיעוד מן המוסד לביטוח לאומי ולטעון בסיכומים ;

עסקינן בנפגעת שהיא בת למעלה מ – 85 שנים ולא נכון יהיה לעכב את הדיון בעניינה על דרך מינוי מו מחים נוספים בשלב שהתיק נמצא לאחר שמיעת הראיות .

בית משפט קמא סיכם כי לאחר שעבר על הבקשה התגובה ועל החומר הרפואי הוא סבור כי יש בידיו די חומר רפואי לצורך החלטה ומתן פסק דין גם ללא צירופן של חוות דעת רפואיות נוספות. בית משפט קמא ציין כי הוא ער לכך שתוצאות פגיעתה של המשיבה בנפילה אינן מבוטלות והשפיעו על מצבה הכללי של המשיבה וברי שאין המבקשת אחראית להן.

החלטה זו היא הבסיס לבקשה שבפניי.

6. המבקשת טוענת כי שגה בית משפט קמא שלא מצא לקבל את בקשתה למינוי מומחים בתחום האורתופדי והנוירולוגי לצורך הערכת נכותה ומצבה של המשיבה תולדת הנפילה בביתה.

היא מפנה לכך שב"כ המשיבה לא טרח ליידע את המבקשת ובא כוחה על דבר הנפילה ותוצאותיה. רק במהלך שמיעת עדותה של המשיבה היא ציינה כי נפלה מספר חודשים קודם לכן ולעת עדותה מתהלכת בעזרת הליכון. בעקבות עדותה זו של המשיבה נשלחו לב"כ המבקשת מסמכים רפואיים מהם למד על חומרת הנפילה שהביאה לאשפוז בן 28 ימים בבית חולים. מתוך המסמכים נלמד כי המשיבה סבלה ממספר שברים באזור האגן וכן מירידה קוגניטיבית.

בעקבות המידע הזה אספה המבקשת חומר רפואי נוסף שהעלה כי גם לאחר אותו אשפוז נדרשה המשיבה לאשפוז נוסף וכן הייתה מטופלת אצל רופאים והוצע לה למצות זכויותיה לפי חוק הסיעוד ואף סבלה מנפילה נוספת.

7. לטענת ב"כ המבקשת שבר באגן אצל אנשים קשישים ידוע כגורם להשלכות מרחיקות לכת על תפקודם. בהעדר מינוי של מומחה שיחווה דעתו באשר להשלכות הנפילה לא תהיה בפני בית המשפט קמא תמונה מלאה על מצבה של המשיבה.

8. למבקשת זכות מכוח הדין לעתור למינוי מומחים כאמור וגם אם יהיה בכך הכבדה מסוימת על המשיבה אין בכך כדי למנוע מהמבקשת לממש את זכותה מכוח הדין.

9. ב"כ המשיבה טוען מנגד כי אין מדובר בנכויות חופפות שכן מדובר באיברים שונים ובפער זמנים של למעלה משנה ועל כן ניתן ללמוד על תפקוד המשיבה לאחר התאונה נשוא התביעה עוד לפני הנפילה.

מדובר במשיבה מבוגרת מאד ואין מקום לעכב את הדיון.

הוא מוסיף וטוען כי בידי המבקשת היה כתב ויתור על סודיות רפואית והיא יכלה לעשות בו שימוש וללמוד על הנפילה המאוחרת. כך גם אין חובה על המשיבה למסור אינפורמציה נוספת לאחר שהשיבה על השאלון שנשלח לה.

דיון

10. אומר כבר מיד כי טיעונו של ב"כ המשיבה כי לכאורה לא הייתה על המשיבה חובה ליידע את המבקשת בנפילה המאוחרת טוב לה שלא הייתה מועלית משהועלתה. צדדים נדרשים לניהול הליך הגון. התנהלות המשיבה במקרה כאן אינה ראויה בעיניי. הוא הדין בכל הנוגע להעדר חובה לעדכן נתונים שהשתנו לאחר מתן תשובות לשאלון.

11. אלא שחרף התנהלות המשיבה אני סבורה כי דין הבקשה להידחות.

12. המדובר בתביעה של אישה מבוגרת מאד. לא עולה שאלה של איבוד כושר ההשתכרות ומנגד ממילא בגיל זה צפוי שאדם יידרש לעזרה מסוימת ואם לא היום ייתכן שכבר מחר.

13. לכך מצטרפת ההבהרה של בית משפט קמא כי הוא ער לכך שבתביעה שבפניו ניתנו למבקשת 23.5% נכות בגין הגפה העליונה בלבד ואילו בנפילה סבלה המשיבה משבר באגן על כל המשתמע מכך.

14. נדמה בעיני שבית משפט איזן נכונה בין הצורך לסיים את ההליך מהר כדי לאפשר למשיבה ליהנות מהפיצוי המגיע לה בגין נזקיה תולדת התאונה נשוא התביעה ומנגד לא מנע מהמבקשת להביא בפניו כל חומר רלוונטי (לרבות התיק במל"ל) כדי שהתמונה המלאה תפרש בפניו.

אין לי אלא להסכים עם בית משפט קמא כי במקרה זה אין משמעות לנכות שהייתה נקבעת למשיבה בגין השבר באגן. מתוך המסמכים הרפואיים הגולמיים, כמו גם מעדותה בפניו, ניתן יהיה ללמוד על מידת הפגיעה בתפקוד לפני הנפילה ולאחריה שהיא ראש הנזק המשמעותי בגילה של המשיבה.

15. גם בכל הנוגע לטענה לפגיעה קוגניטיבית הרי שבית משפט מוסמך להביא גם רישום זה בחומר הרפואי בחשבון לצד התרשמותו מעדותה של המשיבה בפניו כמו גם רישומים אחרים מאוחרים לאשפוז בעניין זה שמצויים בחומר הרפואי שהציגה המבקשת.

16. סוף דבר, בנסיבות של תיק זה ובעיקר נוכח גילה של המשיבה וההשלכות על גודלו של התיק לא ראיתי שנפל פגם בהחלטת בית משפט קמא ומכאן שהבקשה נדחית.

17. לאור התנהלות המשיבה לא מצאתי לעשות צו להוצאות.

18. המזכירות תעביר חזרה את כתב ההתחייבות לידי ב"כ המבקשת.

כן תעביר לצדדים העתק פסק הדין.

ניתן היום, כ"ט טבת תש"פ, 26 ינואר 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: הפניקס חברה לביטוח בע"מ
נתבע: א. ש . ב .
שופט :
עורכי דין: