ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין FRANK ASAMOA GYEBI נגד א.א.9 ניהול ואחזקות בע"מ :

26 ינואר 2020
לפני: כבוד הרשמת רעות שמר בגס

התובע:
FRANK ASAMOA GYEBI
ע"י ב"כ: עו"ד רוזי נמר

-
הנתבעות:

  1. א.א.9 ניהול ואחזקות בע"מ
  2. אגוז סאל ניהול פרויקטים בע"מ
  3. דניה פלסטיק פרטס בע"מ

ע"י ב"כ: עו"ד אבירן עסיס

החלטה

לפניי בקשה שהגיש התובע ואשר כותרתה "בקשה לכימות התביעה ולהותרת התיק אצל כבוד המותב" (להלן – הבקשה).

הרקע לבקשה
ביום 14.11.2019 התקיים קדם משפט בתיק זה וביום 17.11.2019 הגיש התובע את הבקשה במסגרתה מבוקש להפחית את סכום התביעה לסכום של 50,000 ולמחוק את עילת התביעה לסעד של פיצוי עונשי בגין אי מתן הודעה לעובד , וזאת על מנת שהתיק ייוותר בסמכות רשם.
התובע צירף לבקשה כתב תביעה מתוקן אשר התיקונים היחידים בו הם מחיקת הסעד לפיצוי בגין אי מתן הודעה לעובד והפחתת סכומים מרכיבי התביעה השונים באופן שהסכום הכולל הועמד על 50,000 ש"ח.
הנתבעות הגישו תגובה במסגרתה טענו כי דין הבקשה להידחות מהטעם שהבקשה הוגשה ללא נימוק וללא תצהיר תומך כדין, מבלי שהובהרו הסכומים שתוקנו בכתב התביעה וכן מהטעם שאין בתיקון כדי לסייע לבית הדין להכריע בשאלות השנויות במחלוקת.
התובע בתשובתו טען כי אין בבקשה כדי לגרום לנזק כלשהו לנתבעות אלא להיטיב עמן ועל כן לא ברורה התנגדותן.

דיון והכרעה
תקנה 41(א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב – 1991 קובעת כי בכל עת יכול בית הדין או הרשם להתיר לבעל דין או להורות לו לתקן כתב טענותיו.
בעניינו, משעה שהתבקש תיקון סכום התביעה הרי שמדובר בבקשה שהיא במהותה לתיקון כתב תביעה והיא תידון ותוכרע בהתאם לכללים הנהוגים בבית דין זה ביחס לתיקון כתב טענות.
כידוע, גישתו של בית הדין לעבודה בכל הנוגע לתיקון כתב תביעה היא גמישה וליברלית, זאת כל זמן שהתיקון נדרש על מנת להעמיד את הפלוגתות האמתיות לדיון ולא יהיה בהיעתרות לבקשה כדי לגרום לצד השני עוול שפיצוי כספי לא יוכל לתקן. בנוסף, יש להתחשב בעיתוי הגשת הבקשה, וככל שמדובר בשלב מוקדם יותר בהליך תהא הנטייה להיעתר לה (ד"ר י. לובוצקי, סדר הדין במשפט העבודה , פרק 9 עמ' 5 (2016).
בכתב התביעה שתיקונו מבוקש צומצמו המחלוקות באופן שהתייתר הצורך לדון במחלוקת בשאלת הודעה לעובד ואף הסכומים הופחתו באופן שמייעל על פניו את הדיון, ואין בהיעתרות לתיקון כדי לפגוע בזכויות פרוצדוראליות או מהותיות של הצד שכנגד.
בנסיבות אלה, ובשים לב לכך שהבקשה הוגשה בשלבים מוקדם יחסית ובטרם הוגשו תצהירים מטעם מי מהצדדים, סבורני כי יש מקום להיעתר לבקשה.
עם זאת, דעתו של בית הדין אינה נוחה מהגשת הבקשה באופן שבה הוגשה וזאת בלא כל טעם או הסבר לתיקונים המבוקשים, למעט העדפת התובע לנהל את ההליך שלא בפני מותב, כאשר טעם זה אין בו כשלעצמו להבהיר מדוע לא הוגשה מלכתחילה התביעה בסכומה הנכון.
הדברים מקבלים משנה תוקף מקום שניתן היה לדון ולהכריע בבקשה במסגרת הדיון המוקדם ובדרך זו לחסוך בזמן השיפוטי וב הוצאות הצד שכנגד לתגובה בכתב שהוגשה.
בנוסף לכך, הבקשה הוגשה בצורה לקונית וכלאחר יד, ואף לא צורף אליה תצהיר אשר יבהיר מדוע לא הוגשה הבקשה במועד מוקדם יותר . על אף זאת החלטתי לקבל את הבקשה וזאת מהטעם שבבית הדין לעבודה לא קיימת הוראה הדומה לתקנה 241 (א) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984 שעניינה תמיכת בקשה בתצהיר, והדבר נתון לשיקול דעת בית הדין (ע"ע (ארצי) 43323-01-14 יניב גרינברג נ' Wind River Systems Inc. (23.7.2015).

סוף דבר
כתב התביעה המתוקן מתקבל בתיק.
הואיל ולנתבעות נגרמו הוצאות עקב הצורך בהגשת תגובה בכתב לבקשה יילקחו הוצאות אלה בחשבון במסגרת פסק הדין.
בנסיבות העניין התקיים דיון ממצה במסגרת קדם המשפט ועל כן ניתנת במקביל להחלטה זו החלטה המורה על העברת התיק להוכחות לפניי ועל קביעת מועדים להגשת תצהירים.

משעה שסכום התביעה הופחת תשנה המזכירות את סיווג ההליך לס"ע.
לעיון – 10.3.20

ניתנה היום, כ"ט טבת תש"פ, (26 ינואר 2020) בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: FRANK ASAMOA GYEBI
נתבע: א.א.9 ניהול ואחזקות בע"מ
שופט :
עורכי דין: