ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אורית אל נגד מצלח צרצור :


בפני כבוד ה שופטת חגית בולמש

מבקשים

  1. אורית אל - חרר
  2. יוסף הררי
  3. ראובן אל - חרר

נגד

משיב
מצלח צרצור

החלטה

בפני בקשה לביטול פסק דין שניתן כנגד המבקשים, לאחר שלא הפקידו את חלקם בשכר טרחת המומחית לכתב יד שמונתה בהסכמת הצדדים כולם ביום 4.7.19 ובטרם תינתן בקשת הרשות להתגונן לכולם.
ביום 7.7.19 ניתנה החלטת מינוי מפורטת ונקבע על ידי כי שכר טרחתה יחולק בין הצדדים באופן שווה.
ביום 30.7.19 שלחה המומחית את הצעת שכר טרחתה, העומדת על 6,000 ₪, כאשר חצי על המשיב לשלם וחצי על המבקשים. משכך, על כל מבקש לשלם למומחית סכום של 1,000 ₪, מאחר וקיימים שלושה מבקשים.
ביום 10.10.19 הודיעה המומחית כי קיבלה מהמשיב את חלקו בשכר הטרחה, וכן את מרבית מהמסמכים הנחוצים לה, אולם המשיבים טרם עשו כן.
משלא עשו כן, הגיש המשיב בקשה למחיקת ההתנגדות, וזאת על אף הזדמנויות נוספות שניתנו להם על ידי, במסגרת החלטות נוספות שנתתי בעניין זה, על אך שהמבקשים התעלמו מהחלטותיי ולא הגישו בקשות אורכה או הסדירו את התשלום. ב"כ הנתבעים צפה בהחלטות אולם לא הוגשה כל תגובה, ואף לא בקשה להארכת מועד לצורך גיוס הכספים הנדרשים לתשלום למומחית.
משכך, בהעדר כל שיתוף פעולה מצדם והתעלמות מהסדרת התשלום מול המומחית, בוטל מינוי המומחית וניתן פסק דין המוחק את בקשת ההתנגדות של כלל המבקשים, שכן החלטת המינוי ניתנה בהסכמת הצדדים כולם, כחלק מהסכמות דיוניות במסגרת בקשת ההתנגדות, ובטרם יוגשו סיכומי הצדדים לעניין זה . משכך, טרם ניתן אישור להתגונן למבקשים כולם, ההסכמות לעניין מינוי המומחית היוו חלק מההסכמות הדיוניות, אולם המבקשים הפרו הסכמות אלה, תוך התעלמות מהחלטת בית המשפט.
בהחלטתי מיום 23.10.19 אף הבהרתי כי ככל שלא יוסדר התשלום מול המומחית בתוך 15 יום, תדחה בקשת הרשות להתגונן.
ביום 30.12.19 הוגשה בקשה לביטול פסק הדין ועיכוב הליכי ההוצאה לפועל שהחלו בעקבות פסק הדין. מכאן עולה כי רק לאחר שהחלו הליכי הוצל"פ בעקבות פסק הדין נזכרו המבקשים, לראשונה, כי קיים הליך תלוי ועומד בבקשת הרשות להתגונן, ממנו התעלמו במשך חודשים, על אף החלטות חוזרות ונשנות של בית המשפט בעניין זה, ומתן אפשרויות חוזרות ונשנות לשלם למומחית ולהימנע ממנתן פסק דין הדוחה את בקשת הרשות להתגונן.
בבקשה לביטול פסק דין, בכל הנוגע להעדר שיתוף פעולה עם המומחית, טען המבקש 1 כי אין בידיו הכספים לשלם למומחית בשל מחלת הקרוהן שבגללה הוא לא עובד. מעבר לכך חזרו המבקשים, בהרחבה, על הנסיבות אותן טענו בבקשת הרשות להתגונן , ובכלל זאת העלו טענות לעושק, כפיה ואיומים מצד המשיב, לרבות טענות הנוגעות לאיומים פיזיים בשל החוב, וביקשו 3 חודשים להסדרת התשלום למומחית.
יובהר כי ההסכמות ניתנו ביחס לכלל המבקשים ועל בקשת הרשות של כולם, ומשכך חוות דעת המומחית נוגעת לכלל הבקשות להתגונן.

בשים לב למחלתו של המבקש 1 והמפורט בבקשתו לביטול פסק הדין, ומאחר ומדובר על מצב בו בהעדר יכולת להתגונן תיחסם דרכו, ובשים לב לטענות שהועלו ואפשרות כי יש ממש בטענותיהם בדבר הזכות להתגונן מפני התביעה, מצאתי לנכון לבטל את פסק הדין, וחידוש ההליכים בבקשת הרשות להתגונן, בכפוף להמצאת תשלום למומחית עד ליום 2.2.20, והעברת המסמכים הנדרשים לה לצורך מתן חוות דעת, וזאת בתוך 15 יום ממועד התשלום.

הליכי ההוצאה לפועל יעוכבו ממועד זה עד להסדרת התשלום למומחית כמפורט בהחלטתי, וככל שיוסדרו וישולם התשלום למומחית עד ליום 2.2.20 יבוטל פסק הדין, יבוטלו כל ההליכים שננקטו ממועד פסק הדין ולא ינקטו הליכים נוספים על פי פסק הדין עד למתן החלטה אחרת.

ניתנת בזאת הבהרה למבקשים כי התנהלותם המתעלמת מהחלטות בית המשפט אינה יכולה להמשך, וככל שיהיו עיכובים נוספים יישקלו המשך ההליכים כנגדם ואף מחיקת כתבי טענותיהם.
החלטתי למינוי המומחית תחזור לתוקפה.

המבקשים יישאו בהוצאות המשיב בסך 1,000 ₪ בגין בקשה זו.

ניתנה היום, י"ט טבת תש"פ, 16 ינואר 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אורית אל
נתבע: מצלח צרצור
שופט :
עורכי דין: