ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יוסף חדד נגד המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי :


לפני כבוד ה שופטת ארנה לוי

תובע
יוסף חדד

נגד

נתבעים

  1. המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי
  2. מדינת ישראל – משרד הבריאות

החלטה

1. בהעדר הסדר פשרה הצדדים יגישו ראיותיהם בתצהירים כדלקמן:
עדויות התביעה יוגשו בתצהירים עד ליום 1.3.20 עדויות ההגנה יוגשו בתצהירים עד ליום 1.5.20.

2. לתצהירים יצורף תיק מוצגים ובו מלוא המסמכים אשר בדעת מגיש תיק המוצגים להסתמך עליהם במהלך המשפט, לרבות חוות דעת שבמומחיות. יש לסמן את המוצגים באופן ברור, תוך סיפרור העמודים בסדר רץ.
צד המבקש להגיש תיק מוצגים אשר כולל מעל 30 עמודים ו/או תמונות ידאג להגיש ידנית עותק נייר מקורי, כרוך ומסומן בדגלונים, בנוסף להגשה באמצעות מערכת נט המשפט.
אי הגשת תצהירים אינה פוטרת מהגשת תיק מוצגים, אם יבחר צד שלא להגיש תצהירים, אך ברצונו להגיש מסמכים כראיות.

3. לא תורשה השמעת עדות שלא הוגשה בתצהיר או הגשת מוצג אשר לא נכלל בתיק המוצגים, אלא ברשות בית המשפט ולאחר הגשת בקשה כדין. היה ויסרב עד ליתן תצהיר יגיש הצד הרלבנטי בקשה בכתב, בצרוף תצהיר לאימותה, במועדים הנקובים בסעיף 1 לעיל, ובה יבקש להעיד העד ללא הגשת תצהיר עדות ראשית, יפרט את הקושי או את המניעה לקבל תצהיר מאותו עד וינמק הרלוונטיות של אותה עדות.

4. היה ויתנגד צד להגשת מסמך ללא חקירת עורכו, יודיע על כך לצד שכנגד תוך 7 ימים מיום קבלת התצהירים ו/או המוצגים, שאם לא כן יראוהו כמסכים להגשת המסמך, גם אם אינו מסכים לתוכנו. לא תשמע התנגדות להגשת מסמכים בדרך אחרת, לרבות ובפרט במהלך ישיבת ההוכחות בתיק.

5. הנתבעים פטורים בשלב זה מהגשת תצהירי חוקרים ודו"חות החקירה. אלו יוגשו עם סיום פרשת התביעה.

6. כל מסמך יועבר במישרין לצד שכנגד.

7. כל בקשה או הודעה תוגש בתוך 30 יום מהיום ותועבר במישרין ליתר הצדדים, לשם קבלת תגובתם בכתב תוך 15 יום נוספים. הימנעות ממתן תגובה בתוך המועד האמור תיחשב הסכמה לבקשה או להודעה. על הצד שהגיש הבקשה או ההודעה לעקוב אחר הטיפול בבקשתו או הודעתו, מהות ההחלטה בה וביצועה, לפי העניין.

ימי הפגרה יבואו במניין ימי הימים שנקבעו.

8. הצדדים יצוידו בסמכויות לסיום התיק לקראת הישיבה הבאה.

נקבע לקדם משפט נוסף ליום 5.7.20 בשעה 10:00.

ניתנה היום, ד' טבת תש"פ, 01 ינואר 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יוסף חדד
נתבע: המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי
שופט :
עורכי דין: