ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שוהם אבן נגד עזריאלי אי קומרס בע"מ :

בפני כבוד ה שופטת ישראלה קראי-גירון

המבקש
שוהם אבן

נגד

המשיבה
עזריאלי אי קומרס בע"מ

בית המשפט קמא קבע עוד בפסק דינו כי במקרה דנן לאור היקף ההפרה של הוראות החוק, מועד ביצוע ההסרה בפועל לבקשת המבקש, קיומו של מנגנון הסרה שהמבקש לא בחר להשתמש בו מלכתחילה וכן נעזר בו לאחר מכן, העובדה שבנסיבות העניין לא מתקיים השיקול של הצורך בהרתעת המשיבה מהפרת הוראות החוק ושיקול עידוד תביעות, יש להסתפק בפיצוי של 200 ₪ בגין כל פרסום מפר למבקש ובסך הכול יש לחייב המשיבה לפצותו בסכום של 6,200 ₪. בית משפט קמא לא פסק הוצאות למבקש בפסק דינו.

החלטה

מבוא

עוד קבע בית המשפט קמא בפסק דינו כי ע"פ הוראות החוק, רשאי בית המשפט לפסוק פיצוי ע"פ שיקול דעתו, ולקבוע כי המקרה שבפניו מצדיק פסיקת פיצויים לאור תכלית חוק הספאם שהינו הרתעה מפני הפרה ועידוד הגשת תביעות.

כן קבע בית המשפט קמא בפסק דינו שסכום הפיצוי ללא הוכחת נזק הקבוע בחוק הינו הרף העליון של מתחם פיצוי שרשאי בית המשפט לפסוק בגין הפרת הוראות חוק הספאם וכי רף זה אינו מחייב פסיקת מלוא הסכום הקבוע בחוק ברף העליון של הפיצוי, בכל מקרה.

בית המשפט קמא קבע עוד בפסק דינו כי במקרה דנן לאור היקף ההפרה של הוראות החוק, מועד ביצוע ההסרה בפועל לבקשת המבקש, קיומו של מנגנון הסרה שהמבקש לא בחר להשתמש בו מלכתחילה וכן נעזר בו לאחר מכן, העובדה שבנסיבות העניין לא מתקיים השיקול של הצורך בהרתעת המשיבה מהפרת הוראות החוק ושיקול עידוד תביעות, יש להסתפק בפיצוי של 200 ₪ בגין כל פרסום מפר למבקש ובסך הכול יש לחייב המשיבה לפצותו בסכום של 6,200 ₪. בית משפט קמא לא פסק הוצאות למבקש בפסק דינו.

2. בבקשה מבקש המבקש להשיג על קביעות בית המשפט קמא בטענה כי:
א. בפסק הדין קמא נפלו טעויות בולטות וגלויות, הן עובדתיות והן משפטיות, המצדיקות התערבות ערכאת הערעור למען לא יצא החוטא נשכר.
ב. במקרה דנן היה מקום לקבוע פיצוי בשיעור גבוה מזה שנקבע ולא היה מקום לקביעת בית המשפט קמא כי עסקינן במשיבה שאין צורך בהרתעתה. זאת לאור התנהלותה במקרה דנן, ומאחר ומדובר בחברה המנהלת את אחד מאתרי הסחר האלקטרוני הגדולים בישראל המדוורת מאות אלפי דוורים ביום ואף יותר מכך.
ג. בית משפט קמא שגה משלא פסק הוצאות למבקש.
ד. בית המשפט קמא שגה משביקר את התנהלות המבקש שעמדה לו זכותו להפריך טענות המשיבה.

דיון והכרעה

3. לאחר שעיינתי בבקשה המפורטת על כל נספחיה, אני סבורה שדינה להידחות אף מבלי שיהיה צורך בתגובה וכך אני מורה.

4. עסקינן בבקשה למתן רשות ערעור על פסיקתו של בית המשפט לתביעות קטנות ורשות שכזו ניתנת במקרים חריגים ביותר, בוודאי כשעסקינן בהשגות בנוגע לפסקי דין שניתנו מכוח חוק הספאם.

ראה לעניין זה:
רע"א 2816/17 ארים דהרי נ' שי לוי, החלטה מיום 10/05/2017;
רת"ק 31963-01-18 ורד מימוני נ' ברינג ברינג סולושנס בע"מ, החלטה מיום 16/07/2018 (להלן: "החלטת מימוני");
רת"ק 70225-05-19 פולסים בע"מ נ' מעיין חיים, החלטה מיום 03/11/19;
רת"ק 33695-07-18 זיו אנג'ל ואח' נ' מ.א.ג פרויקטים ויזמות בע"מ ואח', החלטה מיום 16/07/18 (להלן: "החלטת אנג'ל").

5. במקרה דנן נתן בית משפט קמא פסק דין מנומק ומפורט אשר קיבל את תביעת המבקש, אם כי בחלקה, ופסק למבקש פיצוי נמוך מהמבוקש על ידו. יובהר כי כבר נפסק לא אחת כי שאלת הפיצוי ע"פ חוק הספאם – הן השאלה ה אם לפסוק פיצוי והן השאלה אם כן יש מקום לפיצוי, מה גובהו - שמורה לשיקול דעת הערכאה המבררת.

6. גם שאלת שיעור הפיצוי תוך התייחסות לשאלת הצורך בהרתעה נידונה לא אחת בפסיקה. משכך, עניין זה שוב אינו מעורר שאלה עקרונית חדשנית המחייבת מתן הרשות לערער המבוקשת. בית המשפט העליון, כמו גם בתי משפט מחוזיים ובתי משפט שלום, דנו לא אחת בסוגיות אלו ודי אם אפנה לצורך כך לפסיקה המפורטת בהחלטות מימוני ואנג'ל שצוינו לעיל.

7. בסופו של יום, מבקש המבקש במקרה דנן כי ערכאה זו תתערב בשיקול דעת המסור לערכאה המבררת בשאלת גובה הפיצוי, שכן נפסק למבקש, תוך קביעה אח רת מהקביעות שנקבעו על ידי הערכאה המבררת כדין, תוך מתן פירוט והנמקה, ומבלי להחסיר התייחסות כלשהי לפרמטרים שנדרש להתייחס אליהם שעה שבית משפט בא לקבוע האם לתת פיצוי בגין הפרת החובות האמורות בחוק הספאם, ואם כן, כמה.

לטעמי זה הוא בדיוק סוג העניינים שאין ערכאת הערעור נוהגת להתערב, בוודאי כאשר מדובר בהתערבות בפסק דינו של בית המשפט לתביעות קטנות.

לא מצאתי כי עסקינן בעניין עקרוני ומהותי שקבע בית המשפט קמא ויש להתערב בו . לא מצאתי כי נפל פגם מהותי הדורש התערבות ערכאת הערעור ולא מצאתי כי העניין הנדון בפסק הדין נמנה על המקרים הנדירים בהם יש לתת רשות ערעור.

8. אציין כי גם אם היה סבור בית משפט זה, כערכאת ערעור, אחרת ממה שנקבע על ידי בית משפט קמא, ואין כך הדבר, לא היה בכך די כדי להצדיק התערבותו כל עוד פסק דינן של בית משפט קמא סביר ומנומק.

9. במקרה דנן פסק דינו של בית משפט קמא סביר ומנומק. בית המשפט שקל את כל השיקולים הרלוונטיים. לטעמי, בית המשפט איזן נכון בין שאלת הצורך בהרתעה, התנהלות המשיבה והתנהלות המשיב תוך התייחסות למיומנות ולעודף הניסיון של המבקש בעניינים כגון אלו שנידונו בפניו.

בית המשפט קמא לא שלל כליל זכאותו של המבקש לפיצוי, ואולם בבואו לאזן נכון בין האינטרסים הנוגדים, קבע שיעור פיצוי סביר ומידתי שאין מקום להתערב בו.

10. אשר לשאלת אי פסיקת הוצאות – גם כאן, קריאת כל פסק הדין מלמד כי בית המשפט הבהיר עמדתו בכל פסק הדין לגבי התנהלות שני הצדדים בפניו ומשכך סבר כי פסיקת הפיצוי שכן נפסק כולל גם את הפיצוי הנדרש, אם נדרש, בגין ניהול ההליך, ומשכך, אין מסקנתו הסופית בלתי סבירה, גם אם זו כוללת שלילת פיצוי בגין ניהול ההליך. איני סבורה כי יש בפסק הדין מידה נדרשת של חוסר סבירות המחייבת התערבות.

סיכום

11. לאור כל האמור לעיל, דין הבקשה להידחות, גם ללא תגובה, וכך אני מורה.

כספים שהופקדו, אם הופקדו, בקופת בית המשפט, יושבו למפקידים.
מאחר ולא נדרשה תגובה אין צו להוצאות.

ניתנה היום, כ"ד כסלו תש"פ, 22 דצמבר 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: שוהם אבן
נתבע: עזריאלי אי קומרס בע"מ
שופט :
עורכי דין: