ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין א.ש.א נגד ש. שלמה חברה לביטוח בע"מ :

לפני כבוד הרשמת בכירה חן מאירוביץ

התובעים:
א.ש.א
א.א

נגד

הנתבעים:
ש. שלמה חברה לביטוח בע"מ

החלטה

לפניי בקשה למינוי מומחה רפואי בתחום האורתופדי בעניינם של שני התובעים, וביחס לתובעת מבוקש גם מינוי מומחים בתחום הנוירולוגי והעיניים.

בתוקף סמכותי לפי תקנה 7 לתקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), תשמ"ז – 1986 (להלן – "התקנות") ולאחר שעיינתי בטענות הצדדים ובמסמכים הרפואיים שצורפו, שוכנעתי כי קיימת ראשית ראיה לאפשרות קיומה של נכות רפואית בתחום האורתופדי ביחס ל שני התובעים ו בתחום הנוירולוגי ביחס לתובעת 1, עקב תאונת הדרכים נשוא התובענה.

לפיכך, אני ממנה בזאת את פרופ' משה סלעי כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום האורתופדי לבדיקת שני התובעים, ואת ד"ר דניאל עובד כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום הנוירולוגי לבדיקת התובעת 1, על מנת שיחוו דעתם בדבר מצבם הרפואי של התובע ים בגין תאונת הדרכים מיום 29.7.18.
המומחים יודיעו לשני הצדדים על מועד הבדיקה שייקבע.
בחוות דעתם מתבקשים המומחים להתייחס גם לשאלות הבאות:
האם נותרה לתובע/ת נכות זמנית או צמיתה כתוצאה מהתאונה, ואם כן, לאיזו תקופה, ומהו שיעור הנכות.
האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבו/ה בעתיד?
הקשר שבין התאונה לבין מצבו/ה הרפואי של התובע.
המגבלות התפקודיות של התובע/ת, אם בכלל, ובשים לב לעברו/ה הרפואי של התובע /ת, לעבודתו/ה ולמקצועו /ה.
האם ת/יהיה התובע/ת זקוק /ה לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן - מהם סוגי הטיפולים, ומהי העלות המשוערת של הטיפולים האלה לפי המחירים הנכונים היום.
תקופות אי הכושר החלקי ו/או המלא של התובע/ת.
האם קיימת נכות שאינה קשורה בתאונה ואם כן – מה שיעורה.
הצדדים ימציאו למומחים את כל המסמכים הרפואיים המותרים בהתאם להוראות תקנה 8 לתקנות, על פי המועדים הקבועים בה על מנת שיעיינו בהם לצורך הכנת חוות דעתם, וימסרו עותק לצד שכנגד.

התובעים יעביר ו לידי הנתבעת טופס וס"ר תוך 7 ימים מהיום.

מינוי המומחים ייכנס לתוקף תוך 60 ימים מהיום; אין להעביר למומחה הרפואי תיעוד בטרם חלוף המועד, ואין לקבוע מועד לבדיקה בטרם חלוף המועד. ככל שנדרשת לנתבעת שהות ארוכה יותר לאיסוף התיעוד מטעמה, יש לעתור בבקשה מתאימה.

המומחים מתבקשים להגיש את חוות דעתם באופן ובמועד הקבועים בתקנה 15 לתקנות. כן מתבקשים המומחים לפרט בחוות דעתם את המסמכים הרפואיים אשר עמדו לפניהם במועד מתן חוות הדעת.

שכר טרחת כל אחד מהמומחים בגין כל אחת מחוות הדעת יעמוד על סך 4,500 ₪ בצירוף מע"מ.

בשלב זה, הנתבעת תישא בתשלום שכר טרחת המומחים ובעלויות הבדיקות עפ"י תקנה 9 (א) לתקנות וזאת מבלי לפגוע בזכותה להעלות טענה בדבר השאלה על מי מהצדדים תוטלנה העלויות האמורות באופן סופי. ככל שתועלה טענה בעניין זה, תבחן הטענה בהמשך ההליכים בתיק.

המומחים יגישו לבית המשפט את חוות דעתם תוך שלושים ימים מיום שהגיעו לידיהם כל המסמכים ותוצאות הבדיקות שדרשו, ככל שדרשו, ולאחר ששכר טרחתם ישולם כאמור.

הנתבעת תגיש אסמכתא בדבר תשלום שכר המומחים תוך 90 ימים מהיום.
המזכירות תקבע תז"פ לפניה לצורך קבלת אסמכתא בדבר התשלום.
חוות הדעת יוגשו עד ליום 23.4.20.
בנוסף, לאחר קבלת חוות דעת המומחים יגישו הצדדים תחשיבי נזק כדלקמן:
תחשיב התביעה יוגש תוך 30 יום מקבלת חוות הדעת;
תחשיב ההגנה יוגש תוך 30 יום מקבלת תחשיב התביעה;

המזכירות תשלח החלטתי זו לב"כ הצדדים ולמומחים.
עיון בעוד 6 חודשים.

ניתנה היום, כ"ה כסלו תש"פ, 23 דצמבר 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: א.ש.א
נתבע: ש. שלמה חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: