ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מ.ע נגד אולם אירועים אגדתא בע"מ :

בפני: כבוד השופט אור אדם, סגן הנשיאה

תובע

מ.ע
ע"י עו"ד יוסף עבד אלצאנע

נגד

נתבעות

  1. אולם אירועים אגדתא בע"מ
  2. מנורה חברה לביטוח בע"מ

ע"י עו"ד מאיה כהן

נגד

צד ג'
מפעלי מתכת "פלבם" בע"מ
ע"י עו"ד גדעון נחום

החלטה

התובע הגיש תביעה לפיצויים בגין נזקי גוף שנגרמו לו לטענתו במהלך עבודתו אצל הנתבעת 1 ביום 14.9.14, עת נפלה על ידו דלת המדיח והתובע נחבל בידו.
התובע הגיש חוות דעת מומחה בתחום האורתופדי, בה נקבעו לו 20% נכות צמית ה. הנתבעות הגישו חוות דעת מומחה מטעמן בתחום האורתופדי בה נקבע כי לתובעת לא נותרה נכות צמיתה.
על מנת לקדם את התיק ביעילות ולנוכח הפער בין חוות הדעת, אני מורה על מינויו של פרופ' שי שבת כמומחה מטעם בית משפט בתחום האורתופדי, אשר פרטיו ליצירת קשר הינם: רח' רמת ים 7 הרצליה, טלפון: 09-XXXX642. בידי הצדדים להודיע בתוך 7 ימים אם ברצונם להחליף את המומחה שמונה.
המומחה יקבע ממצאים לגבי מצבו הרפואי של התובע בעקבות האירוע מיום 14.9.14(להלן: "האירוע") תוך התייחסות, בין היתר, לנקודות הבאות:
האם לוקה התובע כיום בנכות , ואם כן, לאיזה תקופה ומה שיעור הנכות.
ככל שהייתה נכות זמנית בסמוך לאחר האירוע, יקבע המומחה את גובהה ומשכה.
המומחה יתייחס לקשר הסיבתי שבין האירוע לבין מצב התובע נכון להיום.
האם יהיה התובעת זקוק לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן מהם סוגי הטיפולים ומהי העלות המשוערת של טיפולים אלה לפי המחירים הנכונים להיום.
האם מצבו של התובע עלול להחמיר בעתיד או להשתפר.
בעלי הדין רשאים להעביר למומחה כל מסמך רפואי שבידיהם, לרבות חוות דעת מומחים. המומחה יציין בחוות הדעת אילו מסמכים היו בפניו לצורך מתן חוות הדעת.
שכרו של המומחה לא יעלה על 4,500 ₪ בתוספת מע"מ.
בשלב זה יישא כל אחד מהצדדים בשליש שכר טרחתו של המומחה כאשר הדבר יילקח בחשבון לעניין הסכומים שייפסקו.
התובע יפקיד בקופת בית המשפט סך של 1,500 ₪ בתוספת מע"מ וזאת עד ליום 22.1.2020.
לעיוני ביום 23.1.2020.
הנתבעות והצדדים השלישיים ישלמו חלקן בשכר טרחת המומחה ישירות לידי המומחה וימציאו לבית המשפט אסמכתא לביצוע התשלום.
המזכירות לא תוציא כתב מינוי למומחה טרם הפקדת כספי הפיקדון על ידי התובע.
חוות הדעת תימסר לבית המשפט ולבעלי הדין ככל האפשר עד יום 22.3.2020.
לעיוני ביום 23.3.2020.
תשומת לב המומחה כי חלקה של התובעת בשכר טרחת המומחה ישולם ישירות לידיו מקופת בית המשפט וזאת לאחר הגשת חוות הדעת לתיק בית המשפט ולצדדים. על המומחה לצרף לחוות דעתו דף מקדים בו הוא מבקש לשלם לו שכר הטרחה וכן יציין פרטי חשבון הבנק אליו יש להעביר שכר הטרחה.
בעלי הדין רשאים להפנות למומחה שאלות הבהרה תוך 15 יום ממועד קבלת חוות הדעת והמומחה מתבקש להשיב תוך 15 יום נוספים.
תחשיב נזק מטעם התובע יוגש עד יום 12.5.2020.
תחשיב נזק מטעם הנתבעות וצדדים שלישיים יוגשו עד יום 2.6.2020.
התיק יובא בפני ביום 3.6.2020.
תחשיבי הנזק יוגבלו לארבעה עמודים ויכללו, בין היתר, טיעון בכתב לגבי תקופת אי הכושר שאושרה, התייחסות למשך זמן ההיעדרות (בפועל) מהעבודה, התייחסות בכתב לסכומי הניכוי, שלדעת הצדדים יש לנכות, בציון הסכום הסופי לניכוי ושיטת החישוב לגבי כל אחת מהקצבאות (דמי פגיעה, מענק נכות, קצבת נכות וכיוצ"ב), אליהם יצורפו אישורי אי כושר לעבודה, אסמכתא מהמעביד לגבי תקופת ההיעדרות בפועל, תלושי שכר (לפחות ארבעה חודשים לפני התאונה, ברצף תלושים עד חלוף ארבעה חודשים לפחות לאחר חזרה לעבודה), נתונים אודות תקבולים ששולמו ע"י המוסד לביטוח לאומי, חוות דעת אקטואריות, קבלות וכל מסמך רלוונטי אחר לתמיכה בטענות שנטענו בתחשיב.
הדיון הקבוע ליום 17.2.2020 ידחה ליום 8.7.2020 בשעה 09:00.
לאחר קבלת חוות הדעת יבואו הצדדים בדברים וינסו לגבש הסכמה מלאה או חלקית, כדי לחסוך הכרעה שיפוטית שהוצאותיה בצידה.
התובעת יתייצב בעצמו לקדם המשפט.

ניתנה היום, כ"ד כסלו תש"פ, 22 דצמבר 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מ.ע
נתבע: אולם אירועים אגדתא בע"מ
שופט :
עורכי דין: