ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רמי סלנט נגד אורן - הסלע בניה והשקעות בע"מ :

21
לפני כבוד השופטת אפרת בוסני

התובעים:

  1. רמי סלנט
  2. צבי סלנט

נגד
הנתבעת:
אורן - הסלע בניה והשקעות בע"מ

החלטה

בקשה להורות על זימונו של ראש מגזר לקוחות מסחריים ועסקיים בבנק איגוד לישראל בע"מ (סניף אשדוד) (להלן:" נציג הבנק") כעד בישיבת קדם המשפט הקבועה ליום 5.2.2020, לצורך הצגת מסמכים. התובעים מבקשים להורות לנציג הבנק להביא עמו עותק מלא של דו"ח האפס שהוגש לבנק המלווה של פרויקט בנייה בו התקשרה הנתבעת עם בעלי הקרקע ואשר במסגרתו סיפקו התובעים לנתבעת לווי משפטי (להלן: "הפרויקט") וכן עותק של כל דוחות הביניים שהוגשו לבנק המלווה במהלך חיי הפרויקט, לעדכון ססטוס ההתקדמות ההתחייבויות בדו"ח האפס.

ברקע תביעה כספית בסך 2,007,446 ₪ שהגישו התובעים, עורכי דין, לחיוב הנתבעת בתשלום שכר טרחה בגין שירותים משפטיים שהתובעים טוענים שסיפקו לנתבעת בפרויקט, אשר לטענת התובעים הוסכם כי יעמוד על 1.5% מתמורת ממכר הדירות בפרויקט, בצירוף מע"מ. סיכום זה לא עוגן בכתב.

הנתבעת דוחה את טענות התובעים וטוענת, בין היתר, כי מאחר והתובעים ייצגו גם את בעלי הזכויות בקרקע וקיבלו תשלום מהם, הוסכם כי פרט להחזר הוצאות ותשלום שכר טרחה מרוכשי הדירות בפרויקט (ששולמו לתובעים), הנתבעת לא תידרש לתשלום נוסף לתובעים. כן נטען שלאור תיקון 7 לחוק המכר (דירות) התובעים אינם רשאים לקבל תשלום שכר טרחה גבוה משכר הטרחה המקסימלי שגבו מרוכשי דירות בפרויקט בנייה.

התובעים מפנים בכתב התביעה להעתק תמצית "דו"ח האפס" לא חתום שצורף להסכם הלווי עם בנק אגוד, כבנק המלווה של הפרויקט (נספח ט' לכתב התביעה) וטוענים כי הנתבעת כללה בו את שכר הטרחה שהתחייבה לשלם לתובעים בשיעור 1.5% מהתמורה הצפויה בגין מכירת דירותיה בפרויקט.

התובעים טוענים כי המסמכים אותם הם מבקשים להציג באמצעות זימון נציג הבנק לעדות רלוונטיים למחלוקת, וכי הם פנו לבנק בו נוהל חשבון הלווי (סניף אשדוד) בבקשה לקבלת המסמכים אך לא התקבלה תגובה, והם מבקשים להורות על זימון נציג הבנק כעד בישיבת קדם המשפט הקרובה , לצורך הצגת המסמכים.

הנתבעת הגישה הודעה, חלף תגובה, בה טענה, בדרכה, כנגד רלוונטיות המסמך לעניין שכר הטרחה המוסכם. להודעה צורף תצהיר של שמאי מקרקעין מטעם הבנק המממן שערך את דו"ח האפס ולפיו סכום ההוצאות המשפטיות שצוין בדו"ח נרשם בהתבסס על עלויות מקובלות למועד הקובע בפרויקטים אחרים, ולא על פי נתונים מסמכים או מצגים של הנתבעת או של צד ג', ו כי מטרת הדו"ח הוא יצירת רף מרבי של מסגרת אשראי מול הבנק. אין בהודעת הנתבעת התייחסות לבקשה עצמה.

התובעים בתשובה עמדו על בקשתם.

דיון
דרישת הרלוונטיות, בבחינת בקשה לזימון עד אם למתן עדות ואם להצגת מסמכים בהתאם לתקנה 178 לתקנות סדר הדין האזרחי,התשמ"ד-1984, פורשה בפסיקה בצורה רחבה, ולפיה די שעל פני הדברים לא ניתן לשלול את הרלוונטיות של העדות או המסמכים (ראו; רע"א 9055/07 שירותי בריאות כללית נ' נאצר (22.11.2017).

ליבתה של המחלוקת בתיק זה נוגעת לטענת התובעים כי הוסכם עם הנתבעת על תשלום שכר טרחה בשיעור של 1.5% מתקבולי מכירת דירות בפרויקט בצירוף מע"מ. העתק "דוח האפס" הלא חתום שצורף כנספח ט' לכתב התביעה, על פי לשונו, מהווה נספח להסכם להעמדת אשראים שנחתם בין הנתבעת לבין בנק איגוד כמלווה הפרויקט. בדו"ח, צוין כי סכום התקבולים הצפויים ממכירת הדירות בפרויקט הוא 106,000,000 ₪. סכום ההוצאות המשפטיות שצוין בפרק ההוצאות בדו"ח הוא 1,590,000 ₪. (הסכומים לפני מע"מ). חישוב אריתמטי מעלה כי שיעור ההוצאות המשפטיות שצוין במסמך מהווה 1.5% מתקבולי מכירת הדירה המצוינים בדו"ח. מכאן ומבלי לגרוע מטענות הנתבעת ומהאמור בתצהיר שמאי הבנק שצורף להודעת הנתבעת ומבלי להידרש, בשלב זה טרם שמיעת הראיות, לשאלה על יסוד מה צוינו הנתונים בדו"ח האפס ומה משמעותם, על פניו דו"ח האפס החתום, ודוחות הביניים לאחריו רלוונטיים לברור המחלוקת.

בדיון מיום 14.7.2019 טען ב"כ הנתבעת כי אין לנתבעת דו"ח אחר מעבר לנספח ט' לכתב התביעה. בתצהיר שהוגש על ידי הנתבעת ביום 15.9.2019 בעקבות הליכים מקדמיים שהתנהלו, צוין כי לא ידוע לנתבעת על דו"ח אפס נוסף וכי אין בדו"ח להוכיח דבר בנוגע להסכמות הצדדים בעניין שכר הטרחה. כפי העולה מהעתק דו"ח האפס שצורף לכתב התביעה, המסמך מהווה נספח להסכם בין הנתבעת לבין הבנק. לאור הודעת הנתבעת כי אין בידה דו"ח אחר מעבר לנספח ט' לכתב התביעה, עולה צורך בזימון נציג הבנק לעדות לשם הצגת המסמכים המבוקשים.

לגבי צד שלישי, הדרך הדיונית הרגילה להמצאת מסמכים היא להורות על זימון הצד השלישי לשם מתן עדות והצגת מסמכים (ראו; רע"א 2124/13 יעקב רבינוביץ נ' הפטריארך היווני האורתודוכסי (21.7.2013); רע"א 3024/18 טי.אם. אף מדיה פורס שותפות מוגבלת נ' נחמני צפריר בע"מ (12.6.2018) ).
עם זאת, וטרם מתן מתן החלטה אופרטיבית בבקשה לזימון נציג הבנק לעדות והבאת המסמכים, הבנק יודיע עמדתו בנושא המסמכים תוך 20 מקבלת ההחלטה.

בשים לב למועד הדיון, התובעים ימציאו את ההחלטה לנציג הבנק עד ליום 25.12.19.

התיק יובא לעיוני ביום 16.1.2020 לבדיקת תגובת הבנק ומתן החלטה אופרטיבית בבקשה לזימונו.

ניתנה היום, כ"ד כסלו תש"פ, 22 דצמבר 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: רמי סלנט
נתבע: אורן - הסלע בניה והשקעות בע"מ
שופט :
עורכי דין: