ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין משה צמח נגד סער דרורי :

9

המבקשים

  1. משה צמח
  2. בן צמח
  3. צמח בן פורת יוסף בע"מ

ע"י באי-כוחם עו ה"ד אמיר גולדפרב ואסף שרעף
הנתבעים

נגד

המשיב
סער דרורי
ע"י בא-כוחו עו"ד רועי אשכול

החלטה

בפניי בקשת הנתבעים לחיוב התובע בהפקדת ערובה להבטחת הוצאות ההליך.

הרקע לתביעה הובא בהחלטתי המפורטת בבקשה למתן סעד זמני מיום 25.8. 2019 ומשכך לא מצאתי לשוב על הדברים.

לאחר שעיינתי בבקשה ובתגובות על נספחיהם, מצאתי כי יש מקום להיעתר לבקשה ולחייב את התובע בהפקדת ערובה, וזאת מהטעמים הבאים:

כידוע, בהתאם להוראת תקנה 519(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 והפסיקה שפרשה תקנה זו, עת נדרש בית-המשפט להכריע בבקשה להפקדת ערובה, עליו לאזן בין זכות הגישה לערכאות של התובע, לבין הצורך למנוע תביעות סרק ולהבטיח כי בסופו של יום, יהיה לנתבע ממי להיפרע ככל שזה האחרון יזכה בדין (ראו והשוו: רע"א 2146/04 מדינת ישראל נ' עיזבון המנוח באסל נעים איברהים, פ"ד נח(5) 865 (2004)).

בענייננו, התובע הינו חייב מוגבל באמצעים שחובותיו עומדים על סך של 927,956 ₪ נכון למועד הגשת הבקשה (יולי 2019)., כאשר לטענת התובע מרבית חובותיו הם לגרושתו (ולא בגין מזונות) וכי הוא עתיד לבטלם לאור הסכמות שבין הצדדים. בנוסף, הודה התובע בתגובתו כי "מצבו התזרימי אינו שפיר..." (סעיף 26 לתגובה), ברם, בבעלותו נכס מקרקעין שבב וא העת ובמידת הצורך יהיה די במימושו כדי לפרוע את חובותיו לנתבעים (סעיף 28 לתגובה).

הנתבעים מצידם מפנים בהקשר זה לנסח הטאבו שצורף על-ידי התובע (נספח 1 לתגובה) ממנו עולה כי על הנכס רובצת משכנתה לטובת בנק הפועלים בסך של 1,000,000 ₪ ומכאן שאין לדעת מה יתרת החוב לבנק. כמו כן , התובע לא פירט מה שווי הנכס ויתרה מכך, לאור סכסוך התובע עם גרושתו, אין לשלול את האפשרות לפיה בסופו של יום יקבע כי לגרושתו מחצית מהזכויות בנכס.

לא-זו-אף-זו, על הנכס הוטלו עיקולים שונים, בין היתר לרשויות המס וכאשר האחרון מביניהם הוטל אך ביום 24.9. 2019. לכך מצטרפת טענת הנתבעים שלא זכתה להתייחסות התובע בתגובתו , לפיה טרם שולמו לידם הוצאות שנפסקו לחובת התובע בהחלטתי מיום 25.8.2019.

באשר לסיכויי ההליך, כפי שקבעתי בהחלטתי מיום 25.8.2019 ובזהירות הנדרשת יצוין כי תביעת התובע ובכלל זאת טענתו לשותפות בבית העסק, מעלה קשיים לא מבוטלים בהתחשב ב הסכמים השונים עליהם מסתמך התובע אל מול מי מהנתבעים, ושעה שלא הובהר מהו ההסכם העיקרי עליו מבסס התובע תביעתו.

כפועל יוצא מכך קיים קושי נוסף לתובע בשאלת היריבות כלפי הנתבעים ובפרט כלפי הנתבעת 3 בהיותה חברה בהליכי פירוק אשר בעניינה חל עיכוב הליכים בהתאם להוראת סעיף 267 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג-1983. קושי נוסף נעוץ בעובדה לפיה הודה התובע בדיון מיום 25.8.2019, כי מכר את חלקו בבית העסק לצד שלישי עוד בחודש נובמבר 2018, אולם בתשובתו לתגובת הנתבעים לבקשה לסעד זמני טען כי מדובר בהסכם פיקטיבי (ראו פסקה 24 להחלטתי מיום 25.8.2019).

למען הסר ספק יודגש כי אין באמור בהחלטה זו כדי לקבוע מסמרות במחלוקות שבין הצדדים והדברים נאמרים בזהירות הראויה ובטרם הוגשו כלל כתבי טענות הצדדים והראיות מטעמם.

אשר על כן, לאחר שבחנתי את השיקולים האמורים ואיזנתי אותם אל מול זכות הגישה לערכאות של התובע, אני סבורה כי על התובע להפ קיד ערובה בסך של 30,000 ₪ להבטחת הוצאות הנתבעות בתביעה.

הערובה תופקד עד ליום 23.1.2020.

בהיעדר הפקדה כאמור – תימחק התביעה.

ת.פ. מזכירות למעקב אחר הפקדת הערובה ליום 24.1.2020.

המזכירות תשלח את ההחלטה לצדדים ותסגור את הבקשה.

ניתנה היום, כ"ה כסלו תש"פ, 23 דצמבר 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: משה צמח
נתבע: סער דרורי
שופט :
עורכי דין: