ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד רחל קוטלובסקי :

לפני כבוד השופט רועי פרי

המאשימה:

מדינת ישראל
באמצעות תביעות תל אביב
ע"י עו"ד רעות בן משה

נגד

הנאשמת:
רחל קוטלובסקי
ע"י ב"כ עו"ד מיכאל סיבוני

גזר דין

הנאשמת הורשעה עפ"י הודאתה, במסגרת הסדר טיעון דיוני, בעבירה של החזקת סם שלא לצריכה עצמית לפי סעיף 7(א) + 7(ג) רישא לפקודת הסמים.

נטען, במסגרת כתב האישום כי ביום 24.5.18, החזיקה הנאשמת מתחת למיטתה שבדירתה ברמת גן, במזוודה אשר הכילה סם מסוכן מסוג קנביס במשקל כולל של 1.5 ק"ג, מחולק לקופסאות ול-180 יחידות, ללא היתר כדין.

הנאשמת נשלחה בהתאם להסכמת הצדדים לשירות המבחן לקבלת תסקיר.
לא נקשר בין הצדדים הסדר עונשי. כל צד טען כראות עיניו.

התובעת המלומדת עמדה על נסיבות ביצוע העבירה, כמות הסם וחלוקתו, הפנתה לתמונת הסמים (ת/1), לערכים המוגנים ועתרה למתחם שנע בין 6-12 חודשי מאסר לריצוי בפועל. התובעת עתרה למקם את הנאשמת במרכז המתחם ולהטיל עליה בנוסף מאסר מותנה, קנס ופסילת רישיון נהיגה, כמו גם חילוט הכספים שנתפסו ע"ס של 1370 ₪.

הסנגור המלומד עשה ככל שניתן לטובת מרשתו, תוך שלימד עליה סנגוריה רהוטה. הפנה לכך כי מדובר בנאשמת בת 39 ללא עבר פלילי וללא תיקי מב"ד אשר שיתפה פעולה באופן מוחלט עם משטרת ישראל והודתה כבר בחקירתה במיוחס לה. השתתפה בטיפול ביחידת להתמכרויות במסגרת שירות המבחן וצו פיקוח המעצרים ומסרה בדיקות שתן נקיות משרידי סם.
סיימה בהצלחה קורס מטעם שירות התעסוקה.
הסנגור הפנה למצבה הבריאותי של הנאשמת ועתר לאמץ את המלצות שירות המבחן בתסקירו העדכני, ובתוך כך להטיל עליה צו של"צ.

הנאשמת בדברה האחרון הביעה צער וחרטה כנים על מעשיה. עמדה על הטיפול שעברה, והסבירה אודות תוכניותיה לעתיד לבוא, ובין היתר הקמת משפחה וייצוב תעסוקתי.

דיון והכרעה

על פי תיקון 113 לחוק העונשין, העיקרון המנחה בענישה הוא עיקרון ההלימה, אשר מכוון ליצירת יחס הולם בין חומרת מעשי העבירה בנסיבותיה ומידת אשמו של הנאשם, ובין סוג ומידת העונש שיוטל עליו.
על בית המשפט, בקביעת מתחם העונש ההולם, להתייחס לנסיבות ביצוע העבירה, הערך המוגן שבבסיס העבירה ומידת הפגיעה בו, ובמדיניות הענישה הנוהגת.

נסיבות ביצוע העבירה מלמדות כי הנאשמת החזיקה בסם הקנביס, שלא לצריכה עצמית, בהיקף ניכר של 1.5 ק"ג, כאשר הסם מחולק לקופסאות ואריזות מרובות ( ת/1) ואופסן בתוך מזוודה, דהיינו נסיבות המתיישבות עם אינדיקציה להפצת הסמים. המזוודה הוסתרה מתחת למיטתה של הנאשמת.

הערכים המוגנים שבבסיס העבירה הינם ערכים הנוגעים לשלומו ובריאותו של הציבור, לצד המלחמה בנגע הסמים. כ ידוע נזקי הסמים ופגיעתם בחברה, משתרעים על מרחבים רבים.
פגיעתם של הסמים בחברה רחב היקף, הן באשר למשתמש הבודד, משפחתו והמעגל הקרוב והן באשר לחברה כולה לאור הפעילות הפלילית של הצרכן המבקש לספק את הדחף לסם ומבצע על הדרך עבירות נוספות, בעיקר מתחום הרכוש. בנוסף – מעגלי הייצור והשיווק של הסם, מייצרים כשלעצמם פעילות עבריינית נרחבת, כאשר הרווחים העצומים מגיעים לעיתים לארגוני פשיעה וטרור ומאפשרים את פעילותם הפוגענית.

הפסיקה הנוהגת בעבירות של החזקת סם שלא לצריכה עצמית מגוונת. עם זאת הפסיקה הבחינה בין סוגי הסמים, בין החזקה של "סם קשה" לבין החזקה של סם המ כונה בעגה העממית "כסם קל", מבלי להקל ראש בדברים, היקפו ואופן ההחזקה. החזקת סמים שאינם סמים קשים, בכמויות שאינן ניכרות, יכול לדור במתחם עונשי הולם הנע בין מאסר על תנאי לצד צו של"צ ועד ל-8 חודשי מאסר לצד ענישה נלווית.
ראו בין היתר: ת"פ 53788-02-16 עמית קלוורי; ת"פ 3781-11-11 אברהם ציוני; ת"פ 24813-07-17 ברבי.
עם זאת אשר להחזקת סמים שאינם קשים, בהיקף של מעל לקילוגרם, עם אינדיקציה להפצה, מדיניות הפסיקה הנוהגת נע ה בין מאסר קצר שיכול וירוצה בעבודות שירות ועד ל-12 חודשי מאסר בפועל לצד ענישה נלווית – ראו בין היתר: רע"פ 1830/16 סאלם רקיבי; ת"פ 54134-05-18 אבו לבן והפסיקה המרובה המצוטטת שם; ת"פ 68642-05-18 יוסי נתנאל ראובן; ת"פ 52131-04-18 מנשירוב; ת"פ 8522-02-17 שרעבי.

לאחר ששמעתי ברוב קשב טיעוני הצדדים, עמדתי על נסיבות ביצוע העבירה, הערכים המוגנים והפגיעה בהם, בשים לב למדניות הפסיקה הנוהגת, מצאתי לקבוע מתחם עונש הולם הנע בין מאסר שיכול וירוצה בדרך של עבודות שירות ועד ל-12 חודשי מאסר בפועל לצד ענישה נלווית.

מיקומה של הנאשמת בתוך המתחם

הנאשמת הודתה בפתח משפטה וחסכה בזמן שיפוטי ניכר, כמו גם בזמנה של התביעה הכללית ובזמנם של עדי התביעה. הנאשמת ילידת 1980, ללא עבר פלילי. עם נסיבות אישיות שאינן פשוטות ואפנה לטיעוני הסנגור המלומד. בנוסף אפנה למצבה הרפואי של הנאשמת ולנכות שנקבעה לה במסגרת המוסד לביטוח לאומי – ראו ס/1, ס/2.

לתיק הוגש תסקיר מאת שירות המבחן .
שירות המבחן סקר את נסיבותיה של הנאשמת, מצבה הרפואי, ובתוך כך התרשם כי אינה בעלת דפוסים עבריינים מושרשים וכי הנאשמת פעלה ללא מחשבה מעמיקה על השלכות התנהלותה וקשריה. ההליך היווה עבור הנאשמת גורם הרתעה משמעותי.
נרתמה מהטיפול בו השתלבה במסגרת היחידה להתמכרויות ותוצאות בדיקות השתן שמסרה העידו על הפסקת השימוש בסמים.
שירות המבחן ממליץ לסיים ההליך בצו של"צ בהיקף של 200 שעות לצד מאסר מותנה.

בהתאם לחוות דעתו העדכנית של הממונה על עבודות השירות, הנאשמת מתאימה לריצוי עבודות שירות במגבלות.

מכלל הטעמים לעיל, ובתוך כך נסיבות שאינן קשורות בביצוע העבירה, מצאתי למקם את הנאשמת בתחתית המתחם העונשי. לקחתי בחשבון, בין יתר שיקולי, את התקופה בה שהתה הנאשמת בתנאים מגבילים, תוך ששמרה עליהם, קלה כחמורה, ללא הפרות וללא שנפתחו כנגדה תיקים חדשים במהלך התקופה.

לא מצאתי בתיק זה לסטות ממתחם העונש ההולם, אליבא דענישה אותה הציע שירות המבחן בתסקירו, שאינה עומדת בשום קנה מידה אשר להלימה הצריכה להתקיים בתיקנו בין חומרת מעשי העבירה (כמות הסם וחלוקתו) לפי הנסיבות שנקבעו ומידת אשמ ה של הנאש מת, ובין סוג ומידת העונש שיוטל עליה. כל שכן האמור אינו עומד בהוראת סעיף 40ד לחוק העונשין.

ודוק, אשר לביצוע עבירות סמים, שאינן פשוטות, על ידי נאשמים נעדרי עבר פלילי, והאפשרות ל השתת מאסר לריצוי בעבודות שירות – ראו בין היתר: עפ"ג (תל אביב) 44763-08-19 אוחנה נ' מדינת ישראל (11.11.2019).

סוף דבר
מכלל הטעמים דלעיל, אני גוזר על הנאשמת את העונשים הבאים:

60 ימי מאסר שירוצו בדרך של עבודות שירות, בהתאם לחוות דעת הממונה.
על הנאשמת להתייצב לתחילת ריצוי עבודות השירות ביום 29.1.20 עד השעה 08:30, ביחידת עבודות השירות רמלה, כשהיא מצוידת בתעודת זהות.
אני מזהיר את הנאשמת כי כל הפרה, קלה כחמורה, במילוי עבודות השירות, עלולה להוביל להפסקת העבודות וריצוי יתרת התקופה במאסר מאחורי סורג ובריח.

5 חודשי מאסר על תנאי למשך 3 שנים מהיום, והתנאי שלא תעבור בתקופה זו כל עבירה על פקודת הסמים, מסוג פשע.

חודשיים (2) מאסר על תנאי למשך שנתיים מהיום, והתנאי שלא תעבור בתקופה זו כל עבירה על פקודת הסמים, מסוג עוון.

קנס בסך של 1500 ₪ או 10 ימי מאסר תמורתם. הקנס ישולם עד ליום 1.3.20.

בהתאם להסכמת ההגנה באולם, אני מורה על חילוט סכום כסף בסך 1370 ₪, שנתפס מהנאשמת, לטובת קרן החילוט לפי פקודת הסמים.

לא מצאתי להורות על פסילת רישיון נהיגה, כעתירת התביעה. נסיבות ביצוע העבירה אינן קשורות בשימוש ברכב. הנאשמת מסרה בדיקות שתן נקיות מסם. לא הוגש לעיוני מרשם תעבורתי.

צו כללי למוצגים – סמים – יושמדו. טלפונים יוחזרו לנאשמת. ככל שישנם מוצגים נוספים בתיק זה יטופלו בהתאם להחלטת קצין משטרה מוסמך.

ככל שקיימת הפקדה בתיק זה או בתיק קשור - הקנס יקוזז מההפקדה, בהסכמת ההגנה שניתנה באולם, וככל שתיוותר יתרה תושב לנאשמת או למי מטעמה בכפוף לכל דין או החלטה אחרת.

זכות ערעור לבית המשפט המחוזי בתל אביב בתוך 45 ימים מהיום.

המזכירות תעביר החלטתי לשירות המבחן ולממונה על עבודות השירות.

ניתן היום, כ"ה כסלו תש"פ, 23 דצמבר 2019, במעמד הצדדים.


מעורבים
תובע: מדינת ישראל
נתבע: רחל קוטלובסקי
שופט :
עורכי דין: