ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין גורג טורעאני נגד מ. מ. סאג'ור :


בפני כבוד ה שופטת תמר שרון נתנאל

מבקשים

  1. גורג טורעאני
  2. ג. ס. ט. הנדסה בע"מ

נגד

משיבה
מ. מ. סאג'ור

החלטה

1. החלטה זו נכתבת נוכח טענת התיישנות שהועלתה, כטענה מקדמית, בכתב ההגנה שהוגש מטעם הנתבעת - מועצה מקומית סאג'ור (להלן: " המועצה"). המועצה מבקשת לדחות על הסף את התביעה שהגישו התובעים - מר ג'ורג' טורעאני ו חברת ג.ס.ט הנדסה בע"מ (בפירוק) (שיקראו יחדיו להלן: "התובעים").

2. התביעה בתיק הוגשה על רקע מחלוקות בעניין גובה כספים והפרשי תשלום אותם סבורים התובעים כי הם זכאים לקבל מהמועצה, כתמורה עבור פרויקט שביצעו עבורה, לבניית בית ספר חטיבת ביניים בסאג'ור (להלן: " הפרויקט").

3. התובע 1 (להלן: " טורעאני") שימש כבעל מניות בתובעת 2 (להלן: " החברה") ו הוא תובע על פי המחאת זכות בלתי חוזרת וייפוי כוח שקיבל מהחברה ובאישור מיום 19.02.2019 שניתן על ידי בית המשפט המחוזי בנצרת, שם מתנהל תיק הפירוק של החברה (פר"ק 384-12-15).

4. את הפרויקט ביצעה החברה לאחר זכייתה במכרז מג24/2005 לתכנון ובניית מוסדות ציבור (להלן: "המכרז") אותו פרסמה החברה למשק ולכלכלה של אוצר השלטון המקומי בע"מ (להלן: "משכ"ל"). בעקבות הזכייה במכרז נחתם, ביום 05.01.2006, חוזה התקשרות בין החברה למועצה (להלן: "חוזה ההתקשרות" או "החוזה"), וכן נחתם בין החברה לבין משכ"ל הסכם מסגרת ביום 12.03.2006 שמספרו 2/24/2005/גטס.

5. ביום 17.05.2006, נחתם בין החברה למועצה, נספח עלויות התכנון והרישוי לפרויקט, במסגרתו סוכם כי, על אף האמור בהסכם המקורי, 360,000 ₪ עבור התכנון, יועברו ישירות למתכנן הפרויקט, כך שהחברה תשמש כצינור בלבד לכספים אלו . הדבר נעשה לאחר שהסתבר, כי התכנון אינו באחריותה של החברה. כן הוסכם, כי סכום זה לא ייכלל במסגרת התוספות /רווח קבלני/ דמי הניהול/ הערבויות לפרויקט.

6. בכתב התביעה הדגישו התובעים, כי אמנם אישור סיום הפרויקט התקבל כבר ביום 04.08.2008 (היום בו התקבל טופס 4), וזאת לאחר שהעבודות בוצעו בהצלחה על ידי החברה, אך התביעה לדידם, לא התיישנה, שכן, בין השנים 2009-2012, התנהלו בין הצדדים התחשבנויות, הוגדל היקף העבודות לפרויקט, נעשו הוראות תשלום מטעם המועצה, ואף בפברואר 2012, חתמו הצדדים על סיכום סגירת חשבון סופי (להלן: " סיכום סגירת החשבון") שאף עודכן במסגרת הסכם מאוחר יותר במסמך "הסכמה על העדר תביעות" עליו חתמו הצדדים באפריל 2012 (להלן: "מסמך העדר תביעות"), במסגרתו הסכימו הצדדים, כי המועצה תשלם לחברה, את הסכומים הנקובים בו (להלן: " היתרה") לסילוק סופי, מלא, ושלם של כל טענות הצדדים. התאריך שנקבע לתשלום סופי של הכספים בסיכום סגירת החשבון הוא 30.04.2012. עוד נכתב, כי ככל שהסכום לא ישולם עד למועד הנ"ל, הדבר יהווה הפרה יסודית של ההסכם (שני המסמכים הנ"ל ייקראו, להלן: " מסמכי ההסכמות").

7. התובעים טוענים כי מתוך היתרה נותרה המועצה חייבת להם סך של 144,780 ₪ (להלן: "הסכום שבמחלוקת"), אשר טרם שולם להם.

המועצה טוענת שהסכום שבמחלוקת שולם ולהוכחת התשלום היא צירפה לטיעוניה חשבונית מס/קבלה, על סך 144,780 ₪ (להלן: "הקבלה"), אשר על פי הרשום בקבלה, שהוצאה על ידי החברה, הוא שולם לה על ידי המועצה. כמו כן צורף מכתב מיום 27.3.2010, שנכתב למשכ"ל, על נייר מכתבים של החברה ונחתם על ידי טורעאני, בו מאשרת החברה קבלת סך של 144,780 ₪, עבור הפרויקט, אשר שולם לה ישירות על ידי המועצה (להלן: " מכתב האישור").

החברה טוענת כי האמור במכתב האישור אינו נכון וכי היא אולצה על ידי המשכ"ל לחתום עליו, כתנאי לקבלת הכספים שהיא הייתה אמורה לקבל ממנו.

8. התובעים העלו טענות רבות לגבי הסכומים שהמועצה חייבת להם, לטענתם, עבור הפרויקט וצירפו מסמכים רבים בעניין זה, אולם אינני רואה צורך לפרט את טענותיהם או להתייחס אליהן. אבהיר מדוע;

מאחר שאין מחלוקת שכל היתרה שולמה במועד, פרט לסכום שבמחלוקת, הרי ככל שייקבע כי הסכום שבמחלוקת אכן שולם במועד, (כאמור - עד ליום 30.4.12) הרי נוכח האמור בפסקה האחרונה של מסמך היעדר תביעות, נראה כי לא נותרה לתובעת עילת תביעה ו אם כך הוא - אין מה לדון בשאלת התיישנות.

נראה, כי רק אם הסכום שבמחלוקת לא שולם , כטענת התובעים, יהיה צורך לדון מה הנפקות של אי התשלום.

9. בהחלטתי בסוף הדיון שהתקיים בתיק, אפשרתי לתובעים להגיש השלמת טיעונים מטעמם, בנוגע לטענת ההתיישנות שנטענה נגדם, ולצרף פסיקה תומכת ו אפשרתי למועצה זכות תשובה. חרף החלטתי, בחרו התובעים שלא להגיש דבר. נוכח כך, ניתנת החלטה זו על בסיס החומר הקיים בתיק.

10. טענת התובעים נגד הקבלה ומסמך האישור, הן טענות מסוג מרמה והטעייה, אשר יש לפרטן כדבעי, בכתב הטענות, דבר שלא נעשה על ידי התובעים בכתב התביעה , מסיבה פשוטה - מסמכי ההסכמות כלל לא נזכרו בכתב התביעה ומשכ"ל לא צורפה כנתבעת .

11. בנסיבות אלה, אני מורה כי בישיבה הקרובה, הקבועה ליום 20.1.20 בשעה 09:00, תידון, בעל פה, השאלה אם וכיצד יימשך הדיון בתיק זה.

אני מורה למר טורעאני להתייצב אישית לדיון.

המזכירות תמציא החלטה זו לצדדים, בדחיפות.

ניתנה היום, כ"ד כסלו תש"פ, 22 דצמבר 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: גורג טורעאני
נתבע: מ. מ. סאג'ור
שופט :
עורכי דין: