ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ נגד אגם - מיט שיווק בע"מ :

23 דצמבר 2019
לפני:

כבוד הרשמת מירי שי

התובעת
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
ע"י ב"כ: עו"ד ליאור שפירא
-
הנתבעת
אגם - מיט שיווק בע"מ

פסק דין

1. התביעה הוגשה לבית הדין ביום 18.03.2019. התובעת הגישה ביום 7.8.19 הודעה שלפיה כתב התביעה ודרישה להגשת כתב הגנה הומצאו לנתבעת ביום 10.6.19. לבקשה צורפו אישור המסירה ותצהיר מוסר.

2. ביום 29.10.19 הגישה התובעת בקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה. בהחלטה מיום 29.10.19 הונחתה התובעת להמציא לנתבעת את הבקשה יחד עם החלטת בית הדין. התובעת הגישה ביום 23.12.19 הודעה שלפיה החלטת בית הדין הומצאה לנתבעת ביום 15.11.19 יחד עם הבקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה. להודעה צורפו אישור המסירה ותצהיר מוסר.

3. עד היום לא הגיבה הנתבעת לבקשה, על אף שהומצאה לה כדין וחלף המועד להגשת התגובה. גם לא הוגש כתב הגנה מטעמה.

4. בנסיבות אלה, ובהתאם לסמכותי לפי תקנה 43(א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב-1991, ניתן בזאת פסק דין כנגד הנתבעת בהעדר הגנה ועל יסוד כתב התביעה בלבד.

5. אני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובעת את הסכומים כדלקמן:

א. סך 64,812.62 ש"ח בגין תשלומים עבור פוליסות ביטוח מנהלים לעובדי הנתבעת. סכום זה ישולם בצירוף ריבית פיגורים בהתאם לתקנה 11 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל) (תשלומים לקופות גמל), התשע"ד-2014, ממועד הגשת התביעה (18.03.2019) ועד לתשלום המלא בפועל.

ב. הוצאות משפט בסך 834.13 ש "ח ושכ"ט עו"ד בסך 7,000 ₪. אם לא ישולמו הסכומים בתוך 30 יום ממועד המצאת פסק הדין לנתבעת, יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום מתן פסק הדין ועד התשלום בפועל.

ניתן היום, כ"ה כסלו תש"פ, (23 דצמבר 2019), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .


מעורבים
תובע: מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
נתבע: אגם - מיט שיווק בע"מ
שופט :
עורכי דין: