ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שלמה וולך נגד נציגות כניסה מנדלה מוכר ספרים 8 בת ים :

לפני כבוד השופטת אפרת בוסני

המבקש:
שלמה וולך

נגד

המשיבות:
נציגות כניסה מנדלה מוכר ספרים 8 בת ים, 5948107
נציגות כניסה השר פנקס 7 בת ים, 5948112

החלטה

ההליך בתיק זה עניינו בקשה לפי פקודת ביזיון בית המשפט שהגיש המבקש נגד נציגות הבית המשותף ברח' מנדלה מוכר ספרים 8 בת ים ונציגות הבית המשותף השר פנקס 7 בת ים, לאכוף על המשיבות ביצוע פסק הדין שניתן על ידי המפקחת על המקרקעין ביום 11.7.2018 אשר הורה למשיבות "לבצע את כל הפעולות הנדרשות לתחזוקתו התקינה של הבית המשותף עד להסרת הכרזת המבנה כמבנה מסוכן לתיקון הליקויים הנדרשים" (סעיף 9 לפסק הדין), תוך שנקבע " אישור בכתב להסרת מסוכנות המבנה ילמד על ביצוע פסק דין זה" (סעיף 11).

על פי פסק הדין מדובר בבית משותף המורכב משתי כניסות - אחת מרח' מנדלה מוכר ספרים 8, והשנייה מרח' השר פנחס 7 בעיר בת ים.

לאחר ארכה שניתנה למשיבות, הציגו המשיבות אישור מהנדס העיר בת ים מיום 3.12.2019 על הסרת הכרזה על מסוכנות המבנה, והן עותרות למחיקת ההליך.

המבקש מתנגד לכך וטוען כי הכרזת מסוכנות ניתנה לשתי כניסות הבית המשותף - רח' מנדלה 8 ורח' פנקס 7, בעוד שאישור הסרת המסוכנות מתייחס לבית ברח' מנדלה 8 בלבד ויש להוסיף גם אישור על הסרת המסוכנות לרח' פנקס 7.

המשיבות טוענות מנגד שאישור הסרת ההכרזה מתייחס לשני הבניינים, וכך גם עולה מפרטי מספרי חלקות המקרקעין אליהן מתייחס אישור ההסרה - חלקה 367 רח' פנקס 7 וחלקה 368 ברח' מנדלה 8. עוד נטען כי ברור עם העירייה העלה כי שינוי האישור הוא שינוי טכני המצריך מעבר נוהל אישור העירייה מחדש, אולם מטיל נטל על המשיבות ובזבוז זמן שיפוטי אותו מבוקש למנוע, כאשר אישור ההסרה מתייחס לשתי החלקות, ולשני הבניינים.

דיון
בהתאם לפסק הדין שאכיפתו מבוקשת בהליך זה, מדובר בבניין משותף עם שתי כניסות - אחת מרח' מנדלה 8 בת ים; השנייה מרח' פנקס 7 בתי ים.

על פי פסק הדין הוטל על המשיבות לטפל בהסרת ההכרזה של הבית המשותף, תוך שנקבע כי אישור בכתב להסרת המסוכנות ילמד על ביצוע פסק הדין.

אין מחלוקת כי ההכרזה על מבנה מסוכן התייחסה לבית ברח' מנדלה 8 בת ים וברח' פנקס 7 בת ים, שתי הכניסות של הבית המשותף בו מתגורר המבקש. כך גם עולה מהודעת המשיבות מיום 1.12.19 המתייחסת לשתי כתובות אלה.

השאלה שבמחלוקת היא האם אישור על הסרת ההכרזה מיום 3.12.2019, אשר על פי כותרתו מתייחס לבית ברח' מנדלה 8 בת ים גוש 7136 חלקה 367, 368 מהווה אישו ר בכתב להסרת המסוכנות משתי הכתובות, אשר קיומו, על פי פסק הדין של המפקחת על המקרקעין, ילמד על ביצוע פסק הדין.

הליך לפי ביזיון בית משפט, הוא הליך הצופה פני עתיד. מטרתו, השתת סנקציה על פי פקודת ביזיון בית משפט כדי לגרום לקיומם של צווי בית המשפט. מגמה זו צופה פני עתיד לשם קיומו של פסק הדין ולא כאמצעי ענישה גרידא. עם זאת, להפעלת להליך זה השלכות כבדות משקל על הצד המפר. בשורה ארוכה של פסקי דין נקבע שמדובר בהליך אכיפה קיצוני, המצוי באזור הדמדומים שבין המשפט הפלילי לבין המשפט האזרחי ו מדיניות שיפוטית ראויה מחייבת כי מנגנון זה יופעל במשורה, ובמקרים חריגים בלבד ובלבד שאין בנמצא אמצעים פוגעניים פחות לאכיפת ההוראה השיפוטית הרלוונטית. (רע"א 5534/14 לוגסי נ' ארגון מגדלי הדגים בישראל אגודה שיתופית ארצית בע"מ (פורסם בנבו, 19.8.2014)).

בראי כללים אלה, אני סבורה כי לאור כך שאישור הסרת ההכרזה מיום 3.12.2019 מציין בכותרתו שתי חלקות - חלקה 367 שעל פי המפה שצורפה מתייחסת לרח' פנקס 7 וחלקה 368 המתייחסת לרח' מנדלה 8, בשלב זה, אין עוד מקום להמשך ההליך שבמהותו התבקש לאכוף על המשיבות להמציא אישור בכתב על הסרת ההכרזה. בידי המבקש, בבחינת אמצעי חמור פחות מהליך זה, לפעול, ככל שימצא לנכון להנחת דעתו, לתיקון אישור העירייה מיום 3.12.2019 באופן שבנוסף למספר החלקה (367) בגוש 7136, תיווסף גם כתובת הבית (רח' פנקס 7), תוך שמירת זכותו לנקוט בהליכים נגד המשיבות או כל גורם רלוונטי אחר בקשר עם פעולתו והשלכותיה.

מצופה כי הצדדים ישכילו לשתף פעולה ולהימנע מהידרשות נוספת להליך משפטי.

מכל האמור ולצורך ההלי ך שבפניי, הבקשה נמחקת.
אין צו להוצאות.
הדיון הקבוע - מבוטל.

ניתנה היום, כ"ה כסלו תש"פ, 23 23 דצמבר 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: שלמה וולך
נתבע: נציגות כניסה מנדלה מוכר ספרים 8 בת ים
שופט :
עורכי דין: