ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עירית נהריה נגד חי צימנד סיריל :


בפני כבוד ה שופט חננאל שרעבי

המבקשת/הנתבעת

עירית נהריה

נגד

המשיבים/התובעים

  1. חי צימנד סיריל ת.ז XXXXX694
  2. פאני צימנד דרכון בלגי מס' EN916309
  3. זיכור צימנד רנה דרכון בלגי מס' 190008 EN
  4. הראל צימנד עינן דרכון בלגי מס' EN711263
  5. וליטוב צימנד נסרין דרכון בלגי מס' EN675421

החלטה

1. לפניי בקשת המבקשת למתן צו למשיבים, לגילוי ועיון במסמכים ספציפיים – דוחות רווח והפסד של חברת אקסודוס בע"מ (להלן: " אקסודוס"), בהתייחס לשנים 2012 עד 2019.

רקע
2. בקליפת אגוז נספר, כי המשיבים טוענים בתובענה דנן כי ה מבקשת, רשות שלטונית (עירייה), ניצלה לרעה את סמכויותיה ופלשה למקרקעין שהיו בבעלות חברת אקסודוס (שהינה בבעלות המשיבים), נהנתה מפירותיהם מבלי שניתנה לה הסכמתם לכך ומבלי ששולמה להם כל תמורה לכך. זאת בניגוד למצב עם הבעלים החדשים של המקרקעין (להם מכרו ה משיבים את המקרקעין), אשר עימם גיבשה ה מבקשת הסדר כספי בגדרו משלמת לבעלים החדשים עבור שימוש במקרקעין.
3. על כן תובעים ה משיבים בכתב התביעה דנן תשלום בגין דמי שימוש ראויים במקרקעין, בסך של 3,500,000 ₪ (שלושה מיליון וחמש מאות אלף ₪).

טענות המבקשת
4. להלן תמצית טענות המבקשת בבקשתה:
א. במסגרת כתב הגנתה, הכחישה המבקשת את טענת ה משיבים לפיה הם (כבעלי אקסודוס) זכאים לדמי שימוש עבור המקרקעין נשוא התובענה. ה מבקשת טענה כי ככל שנעשה במקרקעין שימוש (על ידי כל אדם וללא תשלום), הרי ששימוש זה נעשה בידיעת ובהסכמת אקסודוס.
ב. המסמכים המבוקשים נועדו להראות כי זכותה הנטענת של אקסודוס לקבלת דמי שימוש בגין המקרקעין נשוא התובענה לא זכתה לעיגון כלשהו בדוחות הרווח וההפסד שלה בשנים הרלוונטיות, מה ששומט את הקרקע מתחת לטענות ה משיבים. ככל שהיתה אקסודוס סבורה כי קיימת לה זכות לקבלת דמי השימוש כנטען, הדבר היה זוכה להתייחסות במסגרת דוחות רווח והפסד שלה.

טענות המשיבים
5. להלן תמצית טענות המשיבים בתגובתם:
א. הדוחות המבוקשים בבקשה לא רלוו נטיים למחלוקות נשוא התובענה ואין בדוחות הכספיים כדי להשליך בכל אופן שהוא על התובענה. הדוחות הינם בבחינת נתונים מסחריים חסויים שאינם נדרשים לבירור המחלוקות.
ב. המשיבים אישרו כי לא ביצעו הפרשה הנוגעת לדמ י שימוש במקרקעין נשוא התובענה במסגרת דוחות רווח והפסד של אקסודוס וצירפו אישור רו"ח בעניין זה (צורף כנספח 1 לתגובת המשיבים) .

תשובת המבקשת
6. להלן תמצית טענות המבקשת בתשובתה:
א. הטענה כי הדוחות הינם בבחינת נתונים מסחריים חסויים לא נטענה ע"י המשיבים בתגובתם לפני ית המבקשת בדרישה לעיון. הנימוק היחיד שעלה הוא "הדרישה לא רלוונטית". בכל אופן, טענה זו מופרכת לנוכח הפסיקה ולנוכח העובדה כי מדובר בחברה שנמצאת בהליכי פירוק, לא יהיה בחשיפת המסמכים כדי להזיק לחברה. ניתן אף להתגבר על "מכשול הסודיות" על דרך חיוב ה מבקשת לא לחשוף את המסמכים ולא לעשות בהם שימוש כלשהו מעבר להליך דנן.
ב. אשר לטענה כי הדוחות אינם רלוונטיים – מדובר בטענה בעלמא שלא פורטה ולא נומקה. הרלוונטיות הובהרה בבקשת המבקשת.
ג. אשר לצירוף דוח רו"ח – אין באישור זה כדי לתת מענה לדרישת ה מבקשת. האישור לא מאזכר את הדוחות הכספיים של אקסודוס, ומלבד פירוט הכנסות והוצאות, ידוע שדוח כספי כולל נתונים נוספים לרבות הערות בדבר הכנסות צפויות וכד'.
7. יוער, כי המבקשת ציינה בפתח בקשתה כי ביום 20.10.19 פנתה למשיבים בדרישה בכתב לגילוי דוחות הרווח וההפסד של אקסודוס וכן לגילוי הסכמי אקסודוס עם האדריכלים משה צור וחיים כהן, וכן עם היזם בר יעקב נכסים והשקעות בע"מ, וכן גילוי התכתבויות של אקסודוס עימם ותוצרי עבודתם שנמסרו לאקסודוס.
8. חרף האמור לעיל, המבקשת הגישה את הבקשה הנדונה אך ורק לגבי דרישתה לגילוי דוחות הרווח וההפסד של אקסודוס, ואף ציינה זאת בכתבי טענותיה.
9. המשיבים כללו בתגובתם התייחסות אף לדרישת המבקשת במכתבה, לעניין גילוי הסכמי אקסודוס עם האדריכלים משה צור וחיים כהן, וכן עם היזם בר יעקב נכסים והשקעות בע"מ – אולם לא מצאתי לנכון לדון במסגרת החלטה זו בדרישה , אשר הובהר מפורשות לגביה כי איננה נכללת בבקשה.

דיון והכרעה
10. לאחר עיון בבקשה, בתגובה ובתשובה לתגובה, שוכנעתי לדחות הבקשה.
11. לא שוכנעתי עד תום ברלוונטיות דוחות רווח והפסד של חברת אקסודוס לתובענה דנן.
אולם אפילו אצא מנקודת הנחה כי יכולה להיות לכך רלוונטיות כטענת המבקשת בבקשתה ( כמפורט בסעיף 4(ב) לעיל) סבורני כי הצהרת התובעים בתגובתם (שנסמכה בתצהיר אחד המשיבים) כי לא ביצעו הפרשה הנוגעת לדמי שימוש במקרקעין נשוא התובענה במסגרת דוחות רווח והפסד של אקסודוס בצירוף אישור רואה חשבון כאמור, די בה בכדי לתת תשובה למבקשת על הנדרש בבקשתה.
12. נזכיר כי עסקינן בדוחות רווח של חברה (אקסודוס) שהינם בגדר "סוד מסחרי", כמשמעותו בסעיף 5 לחוק עוולות מסחריות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק עוולות מסחריות").
ראו לענין זה:
רע"א 8571/16 מעברות נכסים – אגודה שיתופית חקלאית בע"מ נ' מוטיבן בע"מ , פסקה 13 (19.1.17);
רע"א 7515/16 לוזון ואח' נ' ברקוביץ, פסקה 20 (5.12.16) – להלן: "ענין לוזון".
13. במצב דברים כזה נדרשת הצדקה כבדת משקל כדי לגלות מסמכים אלה ( ענין לוזון, פסקה 20).
14. במקרה דנן שוכנעתי כאמור, כי אף אם נראה רלוונטיות לתובענה דנן דוחות רווח והפסד שלחברת אקסודוס לשנים המבוקשות (ולא שוכנעתי בכך עד תום), תגובת המשיבה לבקשה, שנ תמכה בתצהיר וגובתה באישור רואה חשבון כמפורט לעיל, די בהם לענות על הנדרש, ואין צורך או הצדקה לחייב המשיבים לחשוף את הדוחות המבוקשים תוך פגיעה בס וד מסחרי של חברת אקסודוס.
העובדה שחברת אקסודוס נמצאת כיום בפירוק אינה גורעת מדבריי לעיל.
15. על כן כאמור אני דוחה הבקשה.
16. על אף דחיית הבקשה איני עושה צו להוצאות מהטעם שבמכתב הדחיה ששלחו המשיבים למבקשת, במסגרת התכתובת בנדון עובר להגשת הבקשה , לא ציינו כי עסקינן בסוד מסחרי אלא רק את עובדת אי הרלוונטיות בלבד. מן הראוי היה כי יעלו את מלוא נימוקי הדחיה במכתב הדחיה.

המזכירות תעביר החלטתצדדים .

ניתנה היום, כ"ד כסלו תש"פ, 22 דצמבר 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עירית נהריה
נתבע: חי צימנד סיריל
שופט :
עורכי דין: