ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רביעיית פלורנטין בע"מ נגד עירית תל אביב-יפו :

לפני כבוד ה שופט ארז יקואל

התובעת

רביעיית פלורנטין בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד א' מוצ'ניק

נגד

הנתבעות

1. עירית תל אביב-יפו (ניתן פסק דין)

2. חברת מי אביבים 2010 בע"מ (התביעה נמחקה)
ע"י ב"כ עו"ד ר' סימון

3. הוועדה המקומית לתכנון ובניה תל אביב – יפו (ניתן פסק דין)

החלטה

עניינה של החלטה זו בבקשת הצדדים לפסוק הוצאות משפט לזכות ם, לאחר שהתביעה שבכותרת נמחקה כפי הסכמתם.

התובעת הגישה את התביעה שבכותרת במבוקשה לחייב את הנתבעת 1 בתשלום סכום של 9 מיליון ש"ח, את הנתבעת 2 בתשלום סכום של 3,400,000 ₪ ואת הנתבעת 3 בתשלום סכום של 100,000 ₪, בגין השבה מתבקשת של כספי היטלי פיתוח שנגבו ביתר, כנטען. טרם קביעת התיק לדיון הוסדרה המחלוקת בין התובעת לבין הנתבעות 1-3 וניתן תוקף של פסק דין להסדר הפשרה כפי שהוגש. נותרה מחלוקת בין התובעת לבין הנתבעת 2.

הנתבעת 2 הגישה כתב הגנה והתקיימו שני דיוני קדמי משפט. במהלך הדיון הראשון, הודיעו הצדדים כי הם מנהלים מגעים מתקדמים להסדרת המחלוקת ללא צורך בהכרעה שיפוטית. בהעדר הודעה על הסכמות נקבע דיון קדם משפט נוסף, במהלכו ניתנו הוראות לקידום בירור המחלוקת, תוך שנותר פתח לקיום הליך גישור בין הצדדים. בהמשך ובהעדר הודעה על הסדר מהותי, הוגשה בקשה מוסכמת למחיקת התביעה, תוך שנותרה מחלוקת בעניין ההוצאות. הצדדים הגישו סיכומיהם בהקשר זה.
הנתבעת 2 הפנתה לסכום התביעה שיוחס לה, תביעה שהתנהלה כשלוש שנים וחצי עד שנמחקה ולהעדר בסיס עובדתי ומשפטי בתימוכין בטענות המפורטות בתביעה. הנתבעת 2 טענה, כי לצורך גיבוש הגנתה ביחס לתובענה המורכבת ביותר, היא נדרשה להוצאות כספיות משמעותיות בגין ייעוץ עורכי דין ומומחים בתחום ההנדסה והשמאות וכי הושקעו שעות עבודה רבות מטעמם של עובדיה. כן הודגש, כי לתובעת נותרה אפשרות להגיש את התובענה מחדש תוך עריכת "מקצה שיפורים" . הנתבעת 2 תמכה את טענותיה בהפניה לאסמכתאות משפטיות תוך הדגשה, כי אין עליה להגיע לקו הסיום של ההליך בחסרון כיס משמעותי , כשכספיה הם כספי הציבור. לפנים משורת הדין, התבקש חיוב התובעת במחצית משכר הטרחה המינימלי הנקוב בכללי לשכת עורכי הדין (התעריף המינימלי המומלץ), תש"ס – 2000, תוך הצבת תנאי להגשה חוזרת של התביעה בדמות תשלום המחצית השנייה שלשכר הטרחה המינימלי הנזכר.

התובעת, מנגד, סבורה כי יש לפסוק הוצאות לזכותה. נטען, כי יש לדחות את בקשת הנתבעת 2 לפסיקת הוצאות, לאור מו"מ שהתנהל בין הצדדים מעת הגשת התביעה ועד "לרגע האחרון", במטרה לגבש הסכמות מהותיות. התובעת מפנה להודעות שנשלחו לבית המשפט בהקשרים אלו וכן לרוח הדיונים שהתקיימו. כן נטען, כי התובעת החליטה לעתור למחיקת התביעה משיקולי יעילות ואגרה ולשיטתה , ה תנהלות חסרת תום הלב של הנתבעת 2 מצדיקה פסיקת הוצאות לחובתה . כן, הופנתה שימת הלב לכתב ההגנה שהגישה הנתבעת 2 ונטען שאין בו כל מ ורכבות שבמומחיות ואחרת כמו גם להעדר צירוף אסמכתה בתימוכין בטענות בדבר השקעת משאבים בקבלת ייעוץ משפטי ואחר. עוד נטען, כי הבקשה למחיקת התביעה הוגשה בשלב דיוני מוקדם וטרם הגשת תצהירי הצדדים. יתרה מכך, לשיטת התובעת, האסמכתאות אליהן הפנתה הנתבעת 2 אינן רלוונטיות בהתייחסות ן לצד שזכה בדין. התובעת מוסיפה על כך וטוענת, כי בקשת הנתבעת 2 להציב תנאי להגשת התביעה כנגדה מחדש מנוגדת להסכמת הצדדים שלא כללה תנאי שכזה.

לאחר עיון בטענות הצדדים, שוכנעתי כי יש לפסוק הוצאות לזכות הנתבעת 2 על הצד הנמוך.

בהעדר נסיבות מיוחדות, לצד זכייה בדין ראוי לפסוק את הוצאותיו הריאליות של הצד הזוכה (ר' ע"א 541/63 רכס נ' הרצברג פד"י יח (1) 127; בג"ץ 891/05 תנובה מרכז שיתופי לשיווק נ' הרשות המוסמכת למתן רישיונות – משרד התמ"ת (30.6.05)). אכן, כהפניית התובעת מי מהצדדים לא "זכה" במשפט. יחד עם זאת, יש לבחון האם נכפה על הנתבעת 2 הליך שניתן להגדירו כבר כעת, ללא הכרעה בתובענה, כהליך סרק (השוו ע"א 10242/09 עו"ד בלטר ואח' נ' מוזר ואח' (2.2.2011)). טענות הנתבעת 2 בדבר קלישות עילות התובענה, מצריכות הכרעה שאיננה על הפרק עוד וקיים קושי לקבוע ממצא בנושא במנותק מפסק דין.

יש לייחס משקל יתר למו"מ פעיל שהתקיים בין הצדדים לכל אורך הדרך, כפי טענת התובעת וכפי ההודעות ופרוטוקולי הדיון שבתיק. התחשבתי אף בכך שהמחלוקת אינה נחזית כמורכבת ביתר והיקף הכתובים בתובענה אינו רב. כן התחשבתי באינטרס הציבורי הגלום בעידוד צדדים כתובעת במבוקשם להימנע מהמשך ניהול דיונים מיותרים על חשבון תור המתדיינים האחר . עוד התחשבתי במיהות הצדדים ובשלב הדיוני המוקדם בו נמחקה ה תביעה, באופן שחסך את הצורך בהגשת תצהירים, בניהול חקירות נגדיות ובסיכומים.

למול כל אלו, בהעדר נסיבות מיוחדות, ככל שהדיון בתובענה מופסק ביוזמת הצד שהגישה ונגרמו הוצאות לצד שכנגד משום הידרשותו לניהול ההליך - ראוי שהמבקש את הפסקת ההליך יישא ולו בחלקן. יש להתחשב אף בסכום התביעה, במשאבים הממשיים אליהם נדרשה ה נתבעת 2 בהכנת כתב הגנתה ובהתייצבותה ל שני דיונים. לא איתרתי נסיבות מיוחדות כדי כך המצדיקות הימנעות מפסיקת הוצאות כלשהן לזכותה לאחר שהדיון בתובענה הופסק ביוזמת התובעת והיא נדרשה להשקעת משאבים לשם היערכותה לדיון. הבאתי בחשבון שיקוליי גם את העובדה שלא הוצגו אסמכתאות בתימוכין בהוצאותיה הנטענות של הנתבעת 2.

לאור המקובץ, אני מחייב את התובעת לשלם לנתבעת 2 הוצאות משפט בסכום כולל של 5,500 ₪.
סכום זה ישולם בתוך 30 ימים מהיום ורק ככל שלא ישולם במועד, יישא הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד למועד התשלום המלא בפועל.

ניתנה היום, כ"ה כסלו תש"פ, 22 דצמבר 23 דצמבר 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: רביעיית פלורנטין בע"מ
נתבע: עירית תל אביב-יפו
שופט :
עורכי דין: