ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין י.ד.פ. נגד יעקב דוד פרץ :


בפני כבוד ה שופט מנחם שח"ק

התובע:
י.ד.פ. - אלמוני

נגד

הנתבעים:

  1. יעקב דוד פרץ
  2. הפניקס חברה לביטוח בע"מ

החלטה

בהמשך להחלטה מיום 11.12.2019, הודיע התובע כי אין לו התנגדות למינוי מומחה כבר בשלב זה. הנתבעת לא הגישה תגובה מטעמה, ולפיכך ובהתאם להחלטה יש לראותה כמסכימה.
לאחר עיון במסמכים שהוגשו ובשים לב להלכה הנוהגת בכל הנוגע לעוצמתה של ראשית הראיה הנדרשת, (ראה, לאחרונה, רע"א 5299/19 פלוני נ' הפול) מצאתי כי קיימת ראשית ראיה למינוי בתחום האורתופדיה והפסיכיאטריה.
לפיכך, הינני ממנה את ד"ר אמיר השרוני מבית החולים קפלן כמומחה בתחום האורטופדיה ואת פרופ' משה קוטלר ברקת 9 רמת אפעל ר"ג כמומחה מטעם ביהמ"ש בתחום הפסיכיאטריה, על מנת שיבדקו את התובע ויחווה את דעתם ביחס למצבו עקב התאונה מיום 25.01.2018 [להלן: "התאונה"].
המומחים יקבע ו ממצאים לגבי מצבו הרפואי של התובע בעקבות התאונה ובמיוחד יתייחס ו ל:-
כמה זמן, אם בכלל, נמשכה הנכות הזמנית (אי כושר לעבודה).
האם לוקה התובע כיום בנכות צמיתה, ואם כן, מה שיעור הנכות.
ג. קשר שבין התאונה לבין מצב התובע נכון להיום וכן קיומו של קשר בין מצבו לבין תאונות אחרות שארעו לתובע ככל שארעו.
ד. האם יהיה התובע זקוק לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן מהם סוגי הטיפולים ומהי העלות המשוערת של טיפולים אלה לפי המחירים הנכונים להיום.
ה. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבו בעתיד.

בתוך 15 ימים, ימציא התובע למומחים, ולכל בעלי הדין האחרים, את כל המסמכים בדבר הטיפול הרפואי שניתן, לרבות בדיקות לצורך אותו טיפול, ובלבד שלא יגיש למומחים חוות דעת רפואיות של מומחים או ממצאים של וועדות רפואיות של המוסד לביטוח לאומי. בתוך 30 ימים נוספים, תמציא הנתבעת למומח ים מסמכים נוספים מטעמה.
מובהר שככל שמי מן הצדדים זקוק לזמן נוסף על מנת לאסוף מסמכים ו/או למוסרם למומחה, עליו להגיש בקשה מתאימה תוך הזמן שנקצב לצורך העברת המסמכים.
שכרו של המומחה בתחום האורטופדיה לא יעלה על 4,500 ₪ בתוספת מע"מ.
שכרו של המומחה בתחום הפסיכיאטריה לא יעלה על 6,000 ₪ בתוספת מע"מ לאחר עיון בחומר הרפואי ובמסמכים שהוצגו, אני קובע, כי בשלב זה, וכמימון ביניים בלבד, תישא הנתבעת 2 בשכר המומחים והוא יוסדר ישירות מול המומחים בתוך 45 ימים.
קובע תזכורת פנימית לעוד 50 ימים לצורך קבלת אסמכתאות להוכחת פירעון שכר המומחה.
ב"כ התובע יתאם עם המומחים מועד לבדיקת התובע, שיחול לאחר המועד בו על הצדדים להמציא למומח ים את המסמכים שבידיהם, והתובע יתייצב לבדיקה במועד שיקבע וכן יתייצב ויבצע כל בדיקה נוספת כפי שידרש על ידי המומח ים.
המומחים מתבקש ים להשלים את חוות דעת ם בתוך 90 ימים מהיום, כפוף לשיתוף פעולה מצד הצדדים. ככל שיש מניעה מלהשלים את חוות הדעת תוך המועד האמור, יגיש מי מהמומחים בקשה מתאימה מייד לאחר שיתוודע למניעה כאמור.
הצדדים רשאים להפנות למומחים שאלות הבהרה תוך 15 יום מיום קבלת חוות דעת ם של המומח ים והמומח ים מתבקש ים להשיב תוך 15 יום נוספים.
המזכירות ביהמ"ש מתבקשת לשגר עותק ההחלטה למומחים ולב"כ הצדדים.

ניתנה היום, כ"ג כסלו תש"פ, 21 דצמבר 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: י.ד.פ.
נתבע: יעקב דוד פרץ
שופט :
עורכי דין: