ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מרט גטין נגד המוסד לביטוח לאומי :

22 דצמבר 2019
לפני: כבוד השופטת מיכל נעים דיבנר

התובע:
מרט גטין ת.ז. XXXXXX854
ע"י ב"כ עו"ד רן ויס
-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי
ע"י הלשכה המשפטית תל אביב

החלטה

1. מינוי מומחה רפואי
ד"ר אדוארד כליף, מתמנה בזאת לשמש מומחה יועץ רפואי (להלן - המומחה), לשם מתן חוות דעת רפואית בשאלות המפורטות להלן בהחלטה זו והמתייחסות לתובע, וזאת תוך 30 ימים ממועד קבלת החלטה זו.
2. צד המבקש להתנגד למינוי המומחה שלעיל בתיק זה, יעשה כן בהודעה מנומקת בתוך 7 ימים.
3. אם וככל שמי מהצדדים היה או עודנו בקשר עם המומחה לגבי תובענה זו או הפגיעה מושא התובענה, לרבות חוות דעת שקיבל מהמומחה, יגיש הודעה בכתב לבית דין זה וישירות לצד שכנגד תוך 7 ימים ממועד קבלת החלטה זו.
4. מובהר, כי הצדדים אינם רשאים לפנות למומחה באופן ישיר, אלא אך ורק באמצעות בית הדין.
5. מסמכים רפואיים
להחלטה זו מצורפים מסמכים כמפורט להלן:
א. קופת חולים לאומית – תיק רפואי .
ב. בדיקת EMG מיום 25.10.15 (צורף לתצהיר התובע).
ג. מרכז רפואי נ.א.ר.א – רישומים רפואיים.

6. לתשומת לב המומחה: הכלל בבית הדין לעבודה הוא שאין בודקים את התובע, אלא אם המומחה מבקש לעשות כן באופן חריג.
7. העובדות
א. התובע יליד שנת 1974.
ב. משנת 2001 ועד היום עובד התובע בחברת אי.אר.אם אלקטרוניקה בע"מ ובעבודתו הוא מייצר יחידות איתור.
ג. עבודתו של התובע מתבצעת באופן רגיל, 5 ימים בשבוע, 9 שעות עבודה (ברוטו) ביום.
במהלך יום עבודה יוצא התובע לשתי הפסקות, האחת למשך 15 דקות והשניה למשך חצי שעה.
ד. בעבודתו יושב התובע מול שולחן העבודה ומכניס לתוך יחידות האיתור בטרייה וכרטיס. את עבודתו זו הוא מבצע כאשר מרפקיו מונחים על השולחן, יחידת האיתור בשתי ידיו והוא לוחץ את הבטרייה (מלבנית באורך כ- 4 ס"מ) עם שני אגודלים לתוך המקום שלה ולאחר מכן לוחץ את הכרטיס (6 ס"מ על 10 ס"מ) לתוך המקום שלו עם שני אגודלים – לחיצה אחת בחלק העליון של הכרטיס ולחיצה נוספת בחלק התחתון של הכרטיס.
כל הלחיצות (3 לכל יחידת איתור) מבוצעות כאשר מרפקיו של התובע על השולחן ושני האגודלים לוחצים משני הצדדים. בשל הצורך ללחוץ את הכרטיס/הבטרייה לתוך יחידת האיתור עם שני האגודלים, נעשית תנועה עם מפרקי כפות הידיים לכיוון הלחיצה.
התובע מרכיב בממוצע כ- 700 יחידות איתור ביום.
מצידו האחד של התובע ארגז ובו כ- 200 יחידות איתור, התובע לוקח את היחידה מהארגז, מרכיב אותה כאמור לעיל ומניח אותה בארגז מצידו השני. כאשר התובע מסיים את כל יחידות האיתור שבארגז הוא ניגש לקחת ארגז חדש שמונח בסמוך אליו.
ה. בנוסף, נדרש התובע, לעיתים ולא כל יום, להשתמש במברגה חשמלית רוטטת לצורך פתיחת וסגירת ברגים וכמו כן מבצע עבודת הברגה עם מברג רגיל, בהתאם לצורך.
8. השאלות
המומחה יתבקש להשיב לשאלות הבאות ולנמק תשובותיו באופן רחב ככל שניתן.
א. האם התובע, סובל ממחלה כלשהי בידיו, ואם כן – מהי ובאיזה יד?
ב. האם ניתן לקבוע שעבודתו של התובע כמתואר לעיל, גרמה לו, לרבות בדרך של החמרה, ל"מחלת מקצוע" כמוגדר בסעיף 79 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] התשנ"ה-1995 (מחלת מקצוע היא מחלה שנקבעה בתקנות על פי סמכות שר העבודה והרווחה שנקבעה בסעיף 85 לחוק). מחלת המקצוע הרלוונטית לעניינו מפורטת בפריט 14 לחלק ב' לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפני פגיעה בעבודה), התשי"ד-1954, כדלקמן:
שם המחלה
מחלות עצמות, פרקים, שרירים,
כלי דם או עצבים של הגפיים,
הנגרמות על ידי עבודה במכשירים רוטטים
העבודות ותהליכי הייצור
עבודה ממושכת עם מכשירים רוטטים
אופציונאלי:
כמו כן אנא התייחס למחלת המקצוע המפורטת בפריט 26 לתוספת א' לתקנות, כדלקמן:
שם המחלה
דלקת של גידים ותיקיהם או דלקת
במקומות חיבור שרירים לעצמות,
הכל בכף היד או במרפק.
העבודות ותהליכי הייצור
עבודות המחייבות תנועות חד-גוניות של האצבעות, כף יד או מרפק, לפי הענין, החוזרות ונשנות ברציפות

אם לא -
ג. האם ניתן לקבוע, בסבירות של מעל 50%, קיומו של קשר סיבתי בין עבודת התובע אשר תוארה לעיל לליקוי ממנו הוא סובל?
גם החמרת מצב הליקוי עקב העבודה משמעה קיום קשר סיבתי בין השניים.
ד. ככל שהתשובה לשאלה הקודמת הינה בחיוב, וקיים לדעת המומחה קשר סיבתי בין העבודה לליקוי, הוא מתבקש להשיב לשאלה הבאה בדבר אופן קרות הליקוי, דהיינו:
האם בעיקרו של דבר ניתן לומר, כי הליקוי הנדון נגרם על דרך של פגיעות זעירות כך שכל אחת מהן הסבה לתובע נזק זעיר בלתי הדיר עד שהצטברות הנזקים הזעירים הללו זה על גבי זה גרמה גם כן לליקוי (כדוגמת טיפות מים המחוררות את האבן עליה הן נוטפות).
ה. ככל שהמומחה ישיב לשאלה הקודמת בחיוב, הוא מתבקש להשיב האם לעבודת התובע השפעה משמעותית על הליקוי הנדון וזאת ביחס לגורמים אחרים?
יצוין, כי השפעה משמעותית על פי הפסיקה הינה בשיעור של 20% ומעלה.
9. כללי
א. שכרו של המומחה ישולם מתקציב המדינה באמצעות קופת בית הדין, כמקובל.
ב. התיק יובא לעיון עם קבלת חוות דעתו של המומחה, או בחלוף המועד למסירתה, לפי המוקדם.

ניתנה היום, ח' אייר תשע"ט, (13 מאי 2019), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.

חתימה


מעורבים
תובע: מרט גטין
נתבע: המוסד לביטוח לאומי
שופט :
עורכי דין: