ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אברהם שמואל יהב נגד המוסד לביטוח לאומי :

לפני:

כבוד הנשיאה הדס יהלום

התובע
אברהם שמואל יהב

-
הנתבע
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ עו"ד הררי

פסק דין

1. התובע הגיש תביע בעקבות החלטת הנתבע מיום 27.12.18, הדוחה את תביעתו לקצבת נכות כללית, בשל גובה הכנסותיו.

2. בכתב ההגנה פורטו התביעות שהגיש התובע.
א. תביעה ראשונה לנכות כללית ביום 24.12.17.
ב. תביעות נוספות לאורך השנים שעניינן נכות כללית, שנדחו בשל הכנסות מכח סעיף 195 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב).
ג. ביום 9.7.15 הגיש תביעה נוספת לנכות כללית, אשר נדחתה מחמת העדר תקופה בת 90 יום שבה השכר נמוך מ-60% מהשכר הממוצע במשק.
ד. התובע הגיש תביעה בעקבות החלטה (22163-04-16) וביום 8.8.17 ניתן פסק דין הדוחה את התביעה.
ה. ערעור שהוגש לבית הדין הארצי על פי פסק הדין – נדחה .
ו. התובע הגיש תביעה נוספת ביום 19.12.18, שאף היא נדחתה בשל העדר ירידה בהכנסות בשעור ובמועדים הנקובים בחוק.
על החלטת הנתבע הוגשה התביעה בתיק כאן.

3. ביום 11.9.19 הוגשה הודעה מטעם התובע בה נטען כי התובע מבקש לכנס וועדה רפואית לקביעת אחוזי הנכות שלו.

עוד טען כי תביעתו מתבססת על הוראות סעיף 208א' לחוק הביטוח הלאומי וכן טען נגד פסק הדין הקודם, בבית הדין הארצי לעבודה.

4. בישיבת 3.11.19 הבהיר התובע כי אינו תובע קצבת נכות אלא עתר לכך שיקבעו לו אחוזי נכות, שכן הוא מבקש לקבל הטבות שלא מכח חוק הביטוח הלאומי, כגון הנחה בארנונה.

5. ביום 1.12.19 הגיש התובע הודעה נוספת ובה סיכם טענותיו.

6. לאחר עיון בטענות הצדדים להלן פסק הדין.
בעניין עב"ל (ארצי) 16-02-XX519 המוסד לביטוח לאומי נ' י א ( מיום 20.3.17) נדון עניינה של מבוטחת ששיעור הכנסותיה על ההכנסה המזכה בקצבה. כך נקבע:

"נקודת המוצא של הלכת קנטורוביץ היא במי שחצה את הסף והוכר כ"נכה" והוא מעוניין לערער על שיעור נכות שכבר נפסק על ידי ועדה מדרג ראשון של המוסד, לאחר שוועדה אחרת קבעה דרגת נכות גבוהה יותר. זכות הערעור בפני הועדה הרפואית מדרג שני נבחנה, איפוא, במשקפי המשפט המנהלי לנוכח העיקרון לפיו "ניתן לערור על החלטה מינהלית מהדרג הראשון" (שם, בעמ' 589 מול האות ה'). בענייננו, לעומת זאת, המשיבה אינה עונה על הגדרת "נכה", לנוכח הכנסתה, ומכאן שאין בהלכת קנטרוביץ כדי ללמד לעניינה. לא למותר להוסיף, כי עמדת המוסד מתיישבת עם תכלית העמדתו של מבוטח לבדיקת הוועדה הרפואית, בהיותה של בדיקה זו מכוונת על פי הוראות חוק הביטוח הלאומי לבחינת הזכאות לקצבת נכות. קצבה זו משתלמת על פי הוראות החוק אך למי שאיבד את כושרו להשתכר. משהמשיבה עובדת ומשתכרת, ממילא, מלכתחילה, אין העמדתה לבדיקה לפני הוועדה נדרשת על פי הוראותיו של החוק".

7. דברים אלה נכונים אף לעניינו, נוכח הוראות סעיף 195 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח חדש) הקובע:

"נכה' – מבוטח, למעט עקרת בית, שכתוצאה מליקוי מתקיימים בו כל אלה:
(1) (נמחקה);
(2) אין לו כושר להשתכר מעבודה או ממשלח יד, או שכושרו להשתכר כאמור צומצם עקב הליקוי, בין בבת אחת ובין בהדרגה, ב-50% או יותר, לאי כושר או להפחתת הכושר כאמור ייקרא בחוק זה – אי –כושר להשתכר); לעניין פרק זה יראו כנכה גם מי שהיה עובד קטין בתכוף לפני שנגרם לו אי –הכושר להשתכר;
(3) אין לו הכנסה בפועל מעבודה או ממשלח יד או שהכנסתו כאמור אינה עולה על 60% מהשכר הממוצע לתקופה של 90 ימים רצופים לפחות מהתאריך הקובע;"

8. משהתובע אינו עונה על הגדרת "נכה" שבחוק, נוכח הכנסותיו, ונוכח הלכה ברורה של בית הדין הארצי במספר פסקי דין, אין מנוס אלא לדחות את התביעה.

9. התביעה נדחית.
אין צו להוצאות.

ניתן היום, כ"ה כסלו תש"פ, (23 דצמבר 2019), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .


מעורבים
תובע: אברהם שמואל יהב
נתבע: המוסד לביטוח לאומי
שופט :
עורכי דין: